Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


1, Skorpió fáraó magyar szövege

Az egyiptomi írás is magyar írás

Több mint 50 fáraó királycímeit megvizsgáltam

A fáraók királycímei ómagyar nyelven íródtak, ma is jól olvashatók.

A helyes olvasás első feltétele az, hogy minden egyes jel hangértékét felhasználom egyet sem hagyva ki, egyet sem módosítva. Jelen és minden esetben ez így történt. A második ismérv az, hogy eredményül értelmes mondatot kapunk amelyben a szavak egymással szoros gondolati egységbe kapcsolódnak! Olvasatom ennek a kívánalomnak is megfelel. Végül harmadszor meg legyen az írásnak a korra jellemző fonetikus grafikája. Ezt is látjuk, írástechnikailag tehát nem lehet az olvasás ellen kifogást emelni. A helyes megfejtésnek azonban tárgyi ismérvei is vannak. Olvasataim az ábrázolásokkal összhangban vannak. A mindenki számára elérhető internetes lexikonokra hivatkozom, mikor egy témát hosszabban megvizsgálok.

A fáraókról 

Egyiptom fáraóit sohasem kenték olajjal királlyá. Ő ott volt, Isten földi képviselőjeként országa élén. Beiktatását a papság végezte. Földi helytartóként tartotta a kapcsolatot Isten és az emberek között. Ha a fáraó kijelölt valakit, hogy a megbízásából kormányozzon Kánaán, Palesztina vagy Szíria felett, ezt a helyettest királlyá kenték. Ez jelentette: az illető a magyar király Fő-úr (fáraó) meghatalmazottja. A Fáraó alattvalója. Ő küldi az olajat. Az olajjal való felkenéskor a felkent felettese a fáraó, aki a megbízást adta. 

A történelemben, törvénykezésben: nem találunk népirtó, vérszomjas, elnyomó fáraókat. Nem irtják ki a meghódított népeket, de átadják a tudást, a kultúrát. Háborúkban sem kegyetlenkednek. Az adókat beszedik, de éhínség esetén gondoskodnak a népük élelmezéséről. Az Egyiptomi Biblia a Halottak Könyve. Az élőknek szóló utasításokat, életszabályokat olvashatjuk benne. Nincs szükség 10 parancsra, mivel nem szokás az istentelenség, a káromlás, az istennek szentelt szombatot megtartják a papság vezetésével. Természetes a szülők, nagyszülők, egyházi és állami elöljárók tisztelete. Nincs gyilkosság, élet elleni bűncselekmény. Nem veszik el a másét, hanem inkább egymás munkáját segítik. A másik vagyontárgyát, házastársait, feleségeit, érinthetetlennek tartják.

A világ legvallásosabb népének tartják idegen utazók az egyiptomiakat.

Elnevezésük: Mudraya (perzsa), misri (asszír), musir (török) mizraim (héber) nyelveken. Idegen kutatók így írják: Makeri, Mahir, Madir, Myker, Matjaiu, Maghr Makhuru, Magaru, Makar, jól értjük: MAGYAR nevet.

Az idegen nyelvű fordítók írják az országot Ungari, Onguri, Inkeri, (K/H)angar, Engaria, Véngrija, jól értjük: HUNGÁRIA nevet.

A leleteken kiabálnak a magyar szavak, és a kövek fognak megszólalni...magyar nyelven.

A lexikon szerinti időrendben kezdem a jelek olvasását.

I Skorpióról az internetes lexikonban az aláhúzottra kattintva olvashatnak.

 

1--i.-skorpio.jpg

Összeolvasva a képírást: Mat+serek+ura = Ma+sarok+ura = MAGYAROK URA.

Bárhogy is csavarjuk, magyar nyelven jól érthető királycímet kapunk.


 Mivel az első fáraóknak a legegyszerűbbek a címei, ízelítőként egy könnyen olvasható feljegyzés:

 

69--neith-17-b.jpg

Az olvasat első két mondata:

 Magyar Napkirály, ősúr Deltában, népei ura. Jó Magyar Föld királya, népei ősura.

 A bővebb magyarázatért katt az aláhúzottra. Minden hieroglifát részletesen bemutatok.


2012-02-24

 

Ezen a módon én olvastam és publikáltam először a magyar hieroglifák olvasatát. Szabadon bemutatható a honlapra történő hivatkozással " Kissúrék rovás és hieroglif olvasatai" megjegyzéssel. Képek az internet szabadon bemutatható képei, és wikipédia képei. 

Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok...

Olvassák velem tovább a többi fáraó szövegét, vajon megértjük-e magyar nyelven?

 

beolvasas0017.jpg

Arany Magyarország, a legtovább fennálló magyar nyelvű királyságunk és bizonyítékai következnek.

 

Ha magyarul jól érthető, minden jelet felhasználunk, nincs kihagyás és betoldás, akkor milyen nyelven írták?

Magyar nyelven!

Mi volt akkor Egyiptom nyelve, sőt a világnyelv, és az első írás nyelve? Hány ezer évvel előzi meg az első nyelvemléknek tartott Halotti beszédet?

A világ ősnyelve magyar volt.

Olvassák velem tovább a bizonyítékokat.

Aki nem hiszi, ajánlom a másik honlapot:

Magyar rovásírás leletek megfejtései és képei http://www.rovasoldal.eoldal.hu/

Katt az aláhúzottra.

 

Egy rövid videóhoz katt az aláhúzottra:

Vérvonal Nimródtól Árpádig

Még egy film a magyarok vallásáról: Nagyboldogasszony. (katt) találkozni fogunk vele a leletek olvasata során. (A filmet töröltette a cenzúza, a hanganyag még hallható. Akinek megvan a videó, kérem ossza meg.)

 

 2012-03-29.

Egy régi könyv a neten olvasható, katt:

 Csicsaky-Jenő-MU-az-emberiseg-szulőfoldje

Néhány idézet:

"VII. fejezet: Szemelvények Egyiptom vallásáról:"Isten az egy, az egyetlen, az egymagában lévő, aki mellett nincsen senki sem.
Ő teremtett mindent és ő az egyetlen, akit senki sem teremtett. Isten „Kheper ezeref”, vagyis „önmagától lett”, „önmagától keletkezett”.

Ő a „Kheper em hat” azaz, aki kezdetben volt, vagyis, aki mint kezdet keletkezett. Így tanítják ezt a feliratok, az egyetlen Isten, ...

Való, hogy a legtisztább monoteizmus sem taníthatja szebben és
jobban Isten fogalmát, mint e fenti sorok.
De azt is olvassuk, hogy Isten irgalmas tisztelői
iránt, meghallgatja a hozzá esdeklőket, megvédi a gyengét
az erőssel szemben, meghallgatja annak könyörgését, aki bilincsekbe van verve; irgalmas ahhoz, aki hozzá
fohászkodik; a félelemmel elteltet megvédi az elbizakodottal szemben és bíró a hatalmas meg a nyomorult
között...
Isten elismeri azt, ki őt elismeri, megjutalmazza azt, ki neki szolgál s megvédi azt, ki őt követi.

Isten, a legtisztább felfogás szerint
ő az egyetlen Atya, aki az ember sorsát a születésétől
a haláláig vezérli, aki
vigasztalást nyújt fájdalomban és balsorsban;
ő az összes dolgok teremtője és kormányzója.
Ő a kezdet.
A fentebb nevezett tudósok azt állítják, hogy az egyiptomiak egy szellemi és örök lény egységét ismerték
el, aki kezdettől fogva volt és aki a véges alkotásokat az Ő
szava és akarata által keltette életre...."

Mielőtt elkezdjük olvasni a magyar szövegeket, fontos tudni és megnézni az alábbi filmet, előadást, ekkor megértjük magyarságunk történetét.

Néhány téma a videóból:

"Nem kell félni, és hinni kell, mert a magyar legyőzhetetlen. Mi élni fogunk, de csak akkor, ha élni akarunk, és megtaláljuk önmagunkat. A mi műveltségünk él tovább a magyar lélekben, akkor is, ha mindenki keverék, annyi népet telepítettek a nyakunkra. Nekünk semmi okunk nincs, hogy elhagyjuk magunkat. A magyar nép a tudás megőrzésére van elrendelve... A mi drága Jézusunk igen közeledik hozzánk..." /Badiny Jós Ferenc/

A magyar nép a tudás megőrzésére van rendelve, ez a megbízás a Teremtőtől van.  A Kárpát-medencei őshazáról, 30 perctől piramisokról, 42 percnél Jézus halotti lepléről, (AB, A és B a magyarok 80%-nak vércsoportja, mint Jézusé) hallunk.

 Kiirtják a templomos lovagokat: mert mentik Jézus leplét. Valami más titkot is megőriztek?

Kik a finnugorok?

Hogy kínozták lelki-testi orvosainkat az inkvizítorok?

 Atilla királyunk városa a Pilisben. Atilla városán át a Pilisben kőmedrű patak folyik. Ez is megvan, a Holdvilág-árok. Miért ölték meg ott Gertrudist? Anonymus írja: kőmedrű patak van Atilla városában. Emese mondája: a Jézusi rokonság leszármazottja az Árpád-ház = Krisztus-ház? Atilla magyar királyunk, mint Jézus, egyszerű ruhában, fapohárból ivott. A Szent Korona Atillának készült. Célja az volt, hogy a Szentháromság ereje uralja a világot Bizánctól Rómáig, Budáig.

 Miért mennek az emberek Csíksomlyóra felekezeti különbség nélkül? Mert hisznek a Szűzanyában. A Sumér hit szerint a Szűzanya, a Teremtő akaratából a Vénuszról sugározza a gondviselést. Csak a magyar nevezi Esthajnal csillagnak, miért? Akkádok már Il-ana Égi anyának, Ilonának átnevezték. Akik rátámadtak a magyar hitre, tévedéseket tanítanak. Az egyiptomi magyar hit szerint is van Szűzanya tisztelet, Ízisznek, a Szűznek is fia születik.

Árpádéknak csak Vereckénél volt szabad bejönni? A magyarok hűségesek a feleségeikhez, nyugati kalandozások az avar kincsek visszaszerzésére indultak. Az avarok is magyarok voltak.

Új korszak következik:A Pártus Birodalom kétszer megveri a Római Birodalmat. (Harrán, Jaffa.) Mária édesapja kormányzó volt. Jön a mi Jézus urunk, ha mi magyar lélekkel élünk, ez a mi erőnk, a magyar lélek összeér, és tudja, hogy mit kell csinálni. Az Egyház december 8-án ünnepli Szeplőtelen Fogantatás napját. Jézus a lelkeinkben jelenik meg.

Atilla városán át a Pilisben kőmedrű patak folyik... ez is megvan, a Holdvilág-árok.

 "Nem sok idő múlva egy nagy titok, mely az egész magyar múltról fellebbenti a fátylat a világ szeme elé tárul. A világ megszégyenül, elismeréssel tekint majd a megcsonkított, szétzúzott magyar népre, a hideg szívű politikusok gaztettei nyilvánosságra jutnak. Ők a hibásak: tönkrezúztak egy népet, mely szellemileg magasabb szinten állt, mint azt a világ gondolta.  Az őseredet tudata megvilágosítja, felemeli, megtisztítja majd a lelkeket. Hazát növeszt a szellem. Az öntudat visszaszerzésével megteremtődik újra a tiszta élet is. Az igazság világossága fényt ad majd minden magyar homlokra. Legyen szívetekben a jézusi szeretet békéje. Éljetek a nagy események várásával és reményével. Emelje fel szíveteket a szomorúságból az a biztos tudat, hogy jó helyen vagytok, jó föld, Szent Föld az, amelyen éltek. Az ősök őrködnek a határokon, az ősi bérceken és óvják, védik a népünket. Az Isten karja vezérel benneteket. A magyarok Istene fog őrködni választott népén."

A  magyar őstörténet és sumerológiai kutatásai elismertek.  (Jézussal és a kereszténységgel kapcsolatos vallási tárgyú kutatásai vitatottak.)