Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


101, Rahotep és Nofret székének felirata

 A IV. dinasztia idejéből, Kr. e. 2600 tájáról ered ez a magyar nyelvemlék, amely mészkőből faragott két szobron szerepel. Mind a két szobor székén ülő egyént, férfit illetve nőt ábrázol, székük (trónjuk) támláján felirattal. A férfi emléke 120 cm magas, a nőé 118 cm, mindkettőt a Kairói Múzeumban őrzik (képe alább látható Rahotep herceg a lexikonban, katt az aláhúzottra). 

 

egyipt017a.jpg

Bennünket a trónuson levő felirat megfejtése érdekel.
Rahotep és Nofret szobra:

Ezek a rendkívüli szobrok kiváló állapotban vannak. A masztaba, (=királysír) ahol találták a modern kor egyik felfedezése. Úgy megőrződtek a színek, mintha frissen festették volna. A legkiemelkedőbb tulajdonsága a szobroknak, hogy mindkettőnek a szeme életszerű berakott kristályból van, amely megdöbbentette az egyiptomi munkásokat, akik először nyitották meg a sírt, és a két világító szempár figyelte őket. A fáklya fényénél a szemek élve néztek a sötétben, a munkások megijedtek és kimenekültek.

Rahotepet, rövid, fekete hajával ábrázolják. Ő sportos testalkatú, nyírt fekete bajusza van, rövid fehér szoknyát visel, és a nyaka körül nyakláncon szív amulett van. Egyik karját vízszintesen tartja a mellkasán. (Mai magyar arcot látok, vidékies bajuszos embert, és 4600 évvel ezelőtt élt.)

 Nézzük Rahotep nevét, mai magyar logika szerint,( én olvastam először magyar nyelven a hieroglifáit ) és ne foglalkozzunk a görögös olvasással:

beolvasas0053.jpg

Bárhogy is hangzósítom, magyar szavak jönnek ki. Értelmük azonos.

Sznofru fáraó fia volt, Ré héliopoliszi főpapja. Felesége, Nofret nem volt királyi származású, egyetlen ismert címe a nemes hölgyeknek adományozott „királyi ékszer”. Rahotep sírjában hat gyermeküket is ábrázolják. Három fiuk volt: Dzsedi, Noferkau és Itu, valamint három lányuk, Mereret, Nedzsemib és Szethtet.

Zahi Hawass egyiptomi kutató szerint apja Sneferu vagy Huni fáraó volt. A Férj R-h-t-p Ra papja.

A feleség Nefermaat N-f-r-t vagy Ranefer.

(Érdekes, hogy Zahi Hawass úr neve is magyar név: Havas. –szerk.-)

Olvassuk a szobor képírását, amint a nagyszentmiklósi magyar kincseknél is.

 

egyipt017b-rahotep1.jpg A férfi két kezét ökölbe szorítva MA tartja,

feltünő helyzetben vannak karjai KARok s mozdulata

a fejjel = UR együtt így írja személyazonosságát:

 "Magyarok- ura" tehát egy király, herceg, vagy főpap emlékével állunk szemben. Trónusának támláján jobbról balra haladó sorrendben hat oszlopba írt üzenet van. Az első háromban - ő beszél; a másik háromban a papok, akik végső nyugalomra helyezték.Megismétlem a hieroglifákat, mert csak akkor fogadjuk el magyar írásnak, ha minden magyarul jól érthető, és nem hagyunk ki, nem teszünk hozzá írásjeleket. (Úgy, mint a rovásírásnál bizonyítottam.)

 

 

 

egyipt-017-a.jpg

egyipt-017-b.jpg

Jobbról balra, fentről lefele olvassuk össze az első három sort
 1, Si-Ro-Ma-T KAT-oN-AK őR-SIKH(=zik) Ké-S-AKa(=Ekel).
 2, As-UR-aK uRA Se-Bes eN-Nekh.
3, T-eSTAN Szó-Na-KH A (T=)Za (F=)Va-R -óT KHA-TöBE Té-Pi.

 

 

 

egyipt017-c.jpgJobbról balra most a folytatása:

4, iR-áN-Ba Ti-(sz=)Z Tö-R-(s=)ZS Fő-Ur Ma-URa

5,Ma-aR URA-at UR AKHA-To-M Be-Ne-UR

6, T-(e=)istan Szó-No-Kó-t (F=)Vá-Ra-D ÉG(=K)HATáBA Té-Ba.

Az elég jól olvasható szöveg mai helyesírásunkkal így ismételhető meg:

Síromat katonák őrzik késekkel. Az őrök ura Sebes, ennek tüstént szólnak, a zavarót kettőbe tépi. Iránban tíz törzs főura, törzse a magyar Egyiptomban úr. Tisztán szónokolt, vára Égitában (=Egyiptomban) ( /Sok galambjáról nevezték el, Tubi=görögösen=) Théba.

(Felhasznált irodalom: Dr. Baráth Tibor: A magyar népek őstörténete, és a Magyarságtudományi Intézet szabadon bemutatható és felhasználható művei, képek forrása internet szabadon bemutatható képei. Most összevetésképp Baráth Tibor úr (Montreal) megfejtését idézem:

"1. SIRA-Ma-T KET UN-AG UR-SIKH Ké-S-AQa; 
2. AS UR-AG URA. Se Be-S, eN-NEKH
3. T-ESTAN SZó-Na-KHA Ta-Fa-R-AT KHATABA Té-Pi.
4. Er-áN-Ba TI-SZ TI-RS FA-RA;
5. TI-R-Sa A MASA(r) AKHA-To-M-BENER;
6. T-ESTAN SZó-No-Ko-T, Fa-AR-A éKHATABA Té-Ba.")

Mindkét változatban jól érjük a magyar feliratot.

Rahotep és Nofret szobra folytatása:

Nofret, a feleség

A másik szobrot nézve, amely az elhunyt fáraó nejét ábrázolja, a következő észrevételt tehetjük. (Nézzük a kezdő képet.)

Az asszony fejdísze MEKH, (mak, magy)
arca AR,
nyakéke USEKH, (ősök)
két emlője ,emlő-2', = emlők
hangsúlyosan tartott keze eT.

Összeolvasva: Magyar ősök emlékeit, vagyis gyermekeit.

egyipt017c-nofret.jpgMost mai magyar értelem szerint a mássalhangzós rovás olvasással olvassuk össze:1, Képírás: Magyar ősök gyermekeit.

Hieroglif írás: ESTAN uR-aK-aT Ny-eGY-eT Fa-Ra (= vagy úr) Nu (=nő) -T.

Esthon urakat, (nyugati hon, azaz Egyiptom), nyugati főúr nője szülte.

(Alsó jel a nő értelemhatározója, ebből tudjuk, hogy jól olvastuk a jeleket.)

 

 

egyipt-017-d.jpg

 

A jobbról és balról lévő oszlop írásjelei azonosak.  Összehasonlításul Dr. BaráthTibor úr  olvasatát idézem:
" ESTAN UR aKH-aT NY-EGETU Fa-RA T-OSZA."
Az egész szöveg: Magyar ősök emlékeit, Esthon urakat nyugati főúr (fáraó) (t...a mai szóhasználatunkkal nem illően publikálható szót helyettesítem) nemzi. "

Nofret neve hieroglifái a lexikonban (katt). Most e honlapra való felkerülésekor lemásoltam, hogy lássuk az olvasatát, elöttem még nem olvasta e módon senki sem.

egyipt-017-nofr.jpgElső jel: nofer-nek nevezett: kereszt: nagy, alatta a domb keretben: úr, alatta a nő jele. Nagy úrnő.

Második jelcsoport: szem: úr, fordított pohát jele D/T, urat, urad értelemmel.

A nő jele, mely jelent úrnőt, nagyasszonyt (na-ta-szo-nu az egyiptológusok szerint). Itt értelemhatározóként szerepel.

Nofret neve minden írásjel összeolvasásával mai szóhasználatunkkal: Nagy úrnő, nagyurad nagyasszonya.Bizonyítottuk, hogy 4600-5000 évvel ezelőtt Egyiptomban magyar nyelven írtak, olvastak, és magyar feliratokat készítettek. (Felhasznált irodalom: Dr. Baráth Tibor: A magyar népek őstörténete, és a Magyarságtudományi Intézet szabadon bemutatható és felhasználható művei, képek forrása internet szabadon bemutatható képei. 2011-szept.-1. másik honlapon jelent meg  a rovasoldal.eoldal.hu honlapon, most átmásoltam ide, a magyar egyiptomi leletek gyűjteményébe. 2012-08-03. A leletek magyar közkincsek, szabadon bemutathatók a honlapra történő hivatkozással.)

Összefüggő magyar szöveg, ma is jól érthető magyarsággal írva!

Filmajánló: A rosette-i kő (katt a címre.)

Akik velem olvasták el az előző több mint száz hieroglif szöveget és képírást, többet tudnak mint amit a film bemutat. A hieroglifák a mai magyar és az ősi rovás ÁBC alapján jól olvashatók és érthetők, magyar nyelven. Tudjuk, hogy kell helyesen kiejteni az olvasott hieroglifákat. A Nílus-völgyi magyr nyelvű civilizáció nem titok többé. Ügyesen találgatnak a magyar nyelv irányába. A hatalmas építkezések a magyar elme találmányai... a kövek szólalnak meg.