Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


119, Ré, Úr, a magyarok ura

"Honurak Napja, Isten képe, atyánk..." idézet a kép szövegéből, saját fordításom. (A kép eredetijét teljes képernyőn megnézhetik, katt az aláhúzottra.) Címe:  Ré, I. Széthi abüdoszi templomában. Újbirodalom, 19. dinasztia.

   A felső sor oszlopait nézzék, jobbról-balra, fentről lefele olvasom: 

119--re--magyarok-ura-a.jpg

Itt olyan bőséges az írásjelek mennyisége, hogy beírtam a szövegbe, ha kimásolják egy dokumentumba és felnagyítják, mellé helyezve az olvasatom, látni fogják, minden magyar nyelven van írva, amolyan mai vidékies stílusban. (Zárójelben a jobb mai, nyelvújítás utáni megértésért megjegyzéseim írtam.) Mindel írásjelet felhasználtam, nincs kihagyás, vagy betoldás, nem cseréltem fel az írásjelek sorrendjét, mint azt idegen anyanyelvű fordítóknál a fáraók és istenek (királyok, főurak, és szentek) nevei kiolvasásánál látták. Ott is teljesen más, magyar nevek jöttek ki, ha betartottuk a szójelek sorrendjét. Olvassák velem:

 

119--re--magyarok-ura-b.jpg

Nagyobb képekkel:

119--re-1.jpg

1, Fö Ma (magyar) úr ez. Magyar Apa Isten (képe, helyettese) Napúr e Honban, Fehérvár népe (népén, vagy élén) ura népének.

2, Fő Magyar honokba(n), népei vizei élete Égi-ta (Egyiptom Égi-talaj, föld magyar neve) népe ura. (A víz adja az életet, annak is ura.)

 

 

 

 

 

 

 

119--re-2.jpg

3, Fő magyar haza népe, Napurad Égi-ta földjén úr nép. (Téves elképzelések vannak a mai tankönyvekben a rabszolgaságról, mert a magyarok szabadok voltak magyar királyaik alatt. Vérszívó királyokról nem olvastunk. A rabszolgák, akik családoknál voltak, a király tulajdonai, a király tulajdonát tisztelni, becsülni kell, tehát sanyargatásuk, bántásuk, elnyomásuk tilos! Tehát a hadifogoly is testvérünk, erre még visszatérünk más leleteknél.)

4, Fő magyar honában néped: Magyar Napúr népe. (Nincs napisten név, ez téves fordítás, de megszoktuk a használatát, ezért gyakran itt is így olvassuk.)

 

 

 

 

 

 

119--re-3.jpg

5, Fő magyar ez, hont ad (hazát biztosít) Napúr  népe Magyar-mása népe (népének). (Már írtam, hogy Isten neve Magyar volt, az uralkodók az ő megbízásából helyettesei, nem istenek. Emlékeztetőül:

Katt az aláhúzottakra,

Úr szó az őshazában (katt)

Hungár név az őshazában (katt)

Magyar név az őshazában (katt)

Az Isten szavunk 1 Egyiptomi - Magyar Országban (katt)

Isten szavunk 2. (katt)

Most olvassuk tovább a leletet:

6, Fő magyar 2 népén, Égi-ta-ban (Égi-földön, talajon), fő Napkirály (=Napúr) ez.

119--re-4.jpg

7, Fő magyar népeid honában, Élet magyar trónján úr.

8, Fő magyarnak úri népe, Magyar nép feje (királya).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

119--re-5.jpg

Nézzék a képen a vízszintes 9. sor oszlopait jobbról-balra, fentről lefele olvasom, betűjelekkel jelöltem:

A, Honurak Napja

B, Isten(i) Nap apa képe

C, Honod árpádi úr népén

D, Napunk, mag-urunk (értsd: szaporodás ura)

E, Árpádok útjának..(itt rosszul olvasható a lelet)

F, kézbe veszi napjait ...(itt is rosszul tudom a képet nagyítani).

 

A Magyar Napúr feje és alakja körüli szöveg (nem isten!): "Napúr, Szemország képe ez..." idézet a kép szövegéből, saját fordításom. (Ha ismét a nagy kép eredetijét kívánják megnézni, katt az aláhúzottra.)

 

119--re-7.jpg

119--re--magyarok-ura-c.jpg

 10, Esthon, Bothon, Kushon feje, honában élet magyar ura a Mén. Estnek (értsd: nyugatnak) 3-szoros nagyura, tudós ősúr, élet napura.

Az alak képe csupa írásjel:

11, Kezében fokos = ő a főkos.

Fején: Nap, feje: úr.

Szeme: szem, orra: or, úr, er, szája: száj, szág, szakálla: kapes = kép ez.

Összeolvasva: Főkos, Napúr, Szemország képe ez.

Marka: ma, karja: kar, karperece: úr,  törzse és karja alakja  is írásjel: ez, esz.

 Összeolvasva: Magyar úr ez. 

Füles kereszt: onk+kar+úr vagy élet+ma+gyar+ura kétféleképp is olvashatom, mindkettő jól érthető:

Hungár úr. Élet magyar ura.

Trónja: hon, lába állása: ba. = Honában.

 119--re-6.jpg

12, Az alsó sor jeleit olvasom, ezeket külön is lerajzoltam, a 11. pont felett, kimásolva fel tudják nagyítani.

Napura népeinek, magyarok életének szent ura.

Napura 3 Fehérvárának, élők, holtak seregeinek, magyarok halál hazájának ura. (Értsd: holtak hona ura.)

(3 Fehérvárának? Mai magyar hazánkban is több fehérvár nevű uralkodói székhely volt, van: Székesfehérvár, Nándorfehérvár, Gyulafehérvár.)

 

 

 

 

 

119--re-9.jpg

 13, Oszlop írása a magyarok ura háta mögött olvasva:

Fő úr, magyar népek országának, haza népeinek, három Fehérvár(nak), élők, holtak seregei ura. Magyar halottaknak ura. Magyar urad, népeden, magyar. Magyar Égi-ta (Egyiptom) ura ez a Napúr...hon... Tovább nem olvasható, de tökéletes magyar szöveggel ismerkedtünk meg.

 

Talán felesleges elmondanom, nem a finnugor őshazából kerültek elő a jól olvasható magyar szövegek.

Filmajánló: A magyarok ősvallása (katt)

2012-11-21. Ezen a módon én olvastam és publikáltam először a magyar hieroglifák olvasatát. Szabadon bemutatható a honlapra történő hivatkozással " Kissúrék rovás és hieroglif olvasatai" megjegyzéssel. Képek az internet szabadon bemutatható képei, és wikipédia képei.