Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


123, A Szűz ölében I. Sötét fáraó (Abydos)

 

Ízisz ölében látjuk I. Szeti fáraót, Abydosban. = A Szűz ölében I. Sötét (Setét bőrű) fáraót látjuk. Csodálatosan szép ómagyar szöveget olvastam a képről, ma is jól érthető magyarsággal írták.

 Magyar ragozó nyelven minden jel jól olvasható, nincs hímnem, nőnem, semlegesnem. Nem győzöm hangsúlyozni, hogy a magyar nyelvű leletek, kőbe vésve nem a finnugorok és uraliak területein vannak. A kép eredetije (katt): A Szűz, Magyarok Nagyasszonya.

123--izisz-oleben-a.jpg

A képen a Szűz anya = Ízisz anya, ölében tartja I. Szeti = Sötét bőrű fáraót = főurat.

Besorszámoztam a képen pirossal, nézzük a képírás jeleit, magyar nyelven van, ha a megnevezett részek összecsengenek a magyar fogalmainkkal, éa magyar nyelven jól érthetők:

1, Béke, Nap úrnője

2, Ősurak (anyja)

3, Szem+orr+száj = Szemország = Napország

4, nemes

5, magyar

6, árpádi

7, Nagyasszonya.

8, Árpádi

9, Ősúr

10, Úrnak

11, Szem+orr+száj = Napország urának

12, ad (= élet anyja, a szűz, trón szépe)

13, magyar úrnak

14, kus-magyar setét úrnak, ősök urának

15, Béke Honában

16, magyar trónját

 17, lába alá adja (zsámolyul?) hét ( 7 valaminek a képe=) törzset. (7 bolygó rendszerében élünk. 7 bolygó ura? 7 magyar ura? 7 a Jelenések Könyvének angyala. 7 a Biblia 7 gyülekezete. Mind magyarok? A Biblia eredeti nyelve magyar volt?)

 

123--izisz-oleben-b.jpg

1, Fő jó magyar honod szépe (vagy szüze), Magyar urad, országod feje. Élet Nap-Úrnője, Ős-Úrnője Kő-be (= országban) ma ez.

2, Nép 2 honá(nak) Napura, élet magyar trónja honurának (úr+bot) = Árpádi (kő-be) = ország honában Úr (értelemhatározó: abban)

3, -ban aki ma(i) ura a vizeknek. Az úrnő védi, segíti Napúr nagyúr trónján (itt). A fiúnak itt magyarok, kusok urának, írnokok(nak).

4, Égi Urad, karokkal 3 népek, magyaroknak Égi urad Úrhon népe honában itt (meg) védi.

Most a lenti sort nézzük:

5, -i Magyar - magyar kus ősurunk honi útján, Istenünk, Urunk, magyar nagy (úr)főnk itt e hon(ban).


 

 

123--izisz-oleben-c.jpg

6, sor Sötét fiú könyöke alatt:

6, Nyugat királya, ősura, szemország (=Napország) képe ez. Nagy nemzetek ura, árpádi nemes.

Jó magyar hon magyar napura (=Napkirály) ősúr. Béke ura, Fehérvár feje, magyarok, kusok élete ura (értsd: a két népet) összeköti Est (=nyugat) királya.

 

 

123--izisz-oleben-d.jpg

Ízisz és Hórusz

előképe Szűz Máriának és Szent Fiának.

 

125--izisz-es-maria.jpg

 

 Az első képet nem kell magyarázni, sokat foglalkoztunk Ízisszel és Hórusszal: A Szűzzel és Hun Ősúrral. Ismerjük a jövendölést, a Szűz, Fiút szül...Mária Ma-ari= Magyar Úrnő, Isten Fia Jézus Krisztus: Matari Yas = Magyar Jós arab nyelven. Jesu, Jesus, il Gesu = Géza az eredeti neve? Lejjebb a közismert Jézust használom továbbra is.  Mária feje mellett angyalok, angelus = hungalus= országnagyok. Kik? A szárnyak a képírásban: Magyarok = Magyar országnagyok. A kereszt: Isten jele, hieroglif képírásban nagy főúr, rovásban: Egy az Isten. Markával fogja: ma, karjai karok, feje úr, szárnyai a madáré = magyar.

Összeolvasva Szűz Mária és Jézus képének olvasatát:

Magyarok Nagyasszonya, Magyar Úrnő, Isten Fia Jézus,  az Ősúr,  Egy az Isten, a Magyarok Istene.

Tudjuk, hogy az első jövendölés is erről szól, magyar nyelven: (katt:) Jövendölés Jézus születéséről 

Már korábbi leleteknél említettem, a képírás olvasását: a testrészek nem eredeti fogalmukkal, nem szótári jelentésükkel szerepelnek a szövegben, hanem csak hangtestükkel. Vagyis az ábrázolt tárgyaknak (szemnek, orrnak, karnak, mellnek) nincs értelembeli közük a szöveg mondanivalójához; azok ott csupán mint írásjelek, betűk szerepelnek. Éppen ezért nem kétséges, hogy már e legrégibb képírás esetében is szoros értelemben vett írással állunk szemben. Mivel azonban a figurává alakított rejtvényírás betűkészlete (az emberi testrészekkel jelezhető hangcsoportok száma) eléggé korlátozott, az effajta írással jobbára csak szavakat és néhány rövid mondatot lehetett írni, bár azok leírása is nagy leleményességet kívánt. Mindezek az elvek és módok a tiszta képírást folytató hieroglifikus írásmódban is szerepet játszottak.

Ezen a képen szintén így olvastam a mondanivalókat.

Van-e a világon még egy nép, amelynek ilyen ősi írott emlékei volnának, mint a magyar népnek?

Egy videórészlet: katt az aláhúzottra. Ki Jézus?

A Biblia József családfáját sorolja fel, nem Jézusét. Nagysárréten = Nasaret nevelkedett. Hiero-solyma = Szent Sólyom városában halt meg. Ma Jeruzsálemnek nevezik.

 2012-12-06. Ezen a módon én olvastam és publikáltam először a magyar hieroglifák olvasatát. Szabadon bemutatható a honlapra történő hivatkozással " Kissúrék rovás és hieroglif olvasatai" megjegyzéssel. Képek az internet szabadon bemutatható képei, és wikipédia képei. 

A tudást ingyen kaptátok, ingyen is adjátok...

 

Filmajánló:

Szent László herma (katt). /Egyiptomi kapcsolatokkal!/ 

Szent László és a magyar kereszténység (katt).