Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


124, Nagyboldogasszony és III. Ramszesz

Harmadik Ramszesz uralkodásának 29. évében, történt a történelem első ismert sztrájkja.

A munkások, miután már hosszú ideje nem kaptak élelmet, elhagyták falujukat, mely ma Dejr el-Medina néven ismert, és behatoltak több halotti templomba, köztük a Ramesszeumba. A helyi hatóságok nem tudtak mit kezdeni, végül Ta vezírnek kellett beavatkoznia. A vezír kibékítette a munkásokat, a temető írnoka pedig megadta nekik járandóságukat. A sztrájkot okozó élelmiszerhiányt részben az okozhatta, hogy felborult az egyensúly az állam és az Ámon-papság közt – a papok kezében már jelentősebb földbirtokok voltak, mint a királyéban –, másrészt az izlandi Hekla vulkán kitörése, mely annyi füstöt juttatott a légkörbe, hogy lesújtó hatása lett a termésre...

Ramszeszt egy összeesküvés során meggyilkolták. Egy ideig vita tárgya volt, hogy az összeesküvés okozta-e a halálát, mert nem találtak nyilvánvaló sebeket a testén, de 2011-es vizsgálatok úgy találták, a múmia nyakán sok a kötés; CT-vizsgálattal megvizsgálva mély, késsel ejtett sebet találtak a fáraó torkán. a fáraó nyakát csaknem a gerincéig átvágták. Halála után a kijelölt trónörökös, Iszet királyné fia, IV. Ramszesz lett az uralkodó.

A Szűz Nagyboldogasszony és III Úr-Mása fáraó Medinet Habu (Magyarok-Vize) templomában:

Kép elnevezése a neten: Ízisz és III Ramszesz (Katt az aláhúzottra, az eredeti képhez.). Kb 3200 éves magyar szöveg.

 

124--izisz-es-ramszesz-a.jpg

A fekete számokkal jelzem az olvasás sorrendjét, lemásoltam az írásjeleket:

 

124--izisz-es-ramszesz-b.jpg

 

124--izisz-es-ramszesz-c.jpg

Akik minden menüpontot e honlapon a kezdetektől velem olvastak, a jelek és a mellé írt mai betűink alapján jól érthető magyar szöveget olvasnak, Kr.e. 1200-1156 körüli időből, mai régies vidéki stílusban írva.

A szöveg nagy terjedelme miatt mai, nyelvújítás utáni szórendünkkel összeolvasva:

1, Az edényekben az élet vize van. A nép magyar főura földjéről. Ez a Napúr, 2 nép ősura honi földet ad.

2, A nép ura, III. Úr-Mása, életünk ura, 2 hon és Kushon ura. Népe 2 honában ez az Úr, Magyar, élet ura. Fekete hon ura, a Mén.

3, Kusok feje, jó Magyar Hazában. Trónod Szüze, ős Úrnője országunknak. Úrnőjének Magyarok Ura nagyúri

4, edényében 2 hon vizeit adja Tébában élő népe nevében.

5, ( Az oszlopon az edényben ősúr = ureus földje és a növény vagy víz jele.) Ezt adja Kus Napurad, az Ősúr, aki népe hona főnöke. ( Innen ered az egyiptológusok fáraó szava.)

6, ad vizeket, kinek Isten ad urakat (vagy) úr népeket.

III. Úr-mása királyunk (III. Ramszesz), és a Szűz (Ízisz) Boldogasszony mozdulata is csupa írásjel, magyar nyelven jól érthető. A képen sorszámoztam az olvasás menetét: (Nézzük meg újra az eredeti képet: maatkara.extra.hu/01istenek/izisz_files/04_P4060568.jpg)

 

124--izisz-es-ramszesz-.jpg

 Piros számok: Ízisz, a Szűz alakja:

1, Béke Nap - Úrnője.

2, Ősurak (anyja)

3, szem+orr+száj = Szemország

4, Kendője: nemes

5, Ma: magyar

6, Füle: úr+bot= árpádi

7, Nagyasszonya.

8, Onk+kar+úrnő = Hungár úrnő (így is olvasható:)

Élet+ma+kar+úrnője: Élet magyar Úrnője.

9, Szoknyája alakja: hon,

10, Lába állása: ba, együtt: Honában.

Zöld számok: III. Úr-mása ( Ramszesz) alakja:

1, Jó-magyar hon

2, ősura

3, Árpád nemzete

4, Szemúr (=értsd: Isten) képe (=értsd: helyettese)

5, ez.

6, Az ajándékokat: föld, növény, víz, felajánlja.

7, Öve: úr,

8, köténye: usekh= ősök

9, hullám minta: N

10, a lábak közti terület: V

11, a lába állása: -ba, -be. Együtt: Ősök nevében.

Talán ismerős: Szent István királyunk is felajánlotta országát a Nagyboldogasszonynak. Pontosan ezt teszi III.Úr-Mása (Ramszesz) királyunk is!

Ha az eredeti fotót megnézik a Szűz (Ízisz) háta mögött is vannak írásjelek, olvassuk el a sérült részig. Beírtam a képre: (Katt az eredeti képen.)

124--izisz-es-ramszesz-e.jpgOlvasata:

Napúr, 

feketék magyar ura,

honában a Mén úr

országunk ura

árpádi honod

fő népén

(III.) Úr-mása... (az egyiptológusok Ramszesz neve).

A sérülések  miatt eddig is tökéletes magyar szöveget olvastunk.

III. Ramszesz a lexikonban: (katt).

 

 

Filmajánló: Nagyboldogasszony (katt az aláhúzottra). Napfogyatkozás: dokumentumok a magyarokról.

A fáraókról

Egyiptom fáraóit sohasem kenték királlyá olajjal. Ő ott volt, Magyar Isten földi képviselője... beiktatását a papság végezte. Ő tartotta a kapcsolatot Isten és az emberek között. Ha a fáraó kijelölt valakit, hogy a megbízásából kormányozzon Kánaán, Palesztína vagy Szíria felett, ezt a helyettest királlyá kenték. Ez jelentette: az illető a magyar király Fő-úr (fáraó) meghatalmazottja. A Fáraó alattvalója. Ő küldi az olajat. Az olajjal való felkenéskor a felkent felettese a fáraó, aki a megbízást adta.

A történelemben, törvénykezésben: nem találunk népirtó, vérszomjas, elnyomó fáraókat. Nem irtják ki a meghódított népeket, de átadják a tudást, a kultúrát. Háborúkban sem kegyetlenkednek. Az adókat beszedik, de éhínség esetén gondoskodnak a népük élelmezéséről. Az Egyiptomi Biblia a Halottak Könyve. Az élőknek szóló utasításokat, életszabályokat olvashatjuk benne. Nincs szükség 10 parancsra, mivel nem szokás az istentelenség, a káromlás, az istennek szentelt szombatot megtartják a papság vezetésével. Természetes a szülők, nagyszülők, egyházi és állami elöljárók tisztelete. Nincs gyilkosság, élet elleni bűncselekméy. Nem veszik el a másét, hanem inkább egymás munkáját segítik. A másik vagyontárgyát, házastársait, feleségeit, érinthetetlennek tartják.

A világ legvallásosabb népének tartják idegen utazók az egyiptomiakat.

Elnevezésük: Mudraya (perzsa), Misri (asszír), Musir (török) Mizraim (héber) nyelveken.Idegen kutatók írják: Makeri, Mahir, Madir, Myker, Matjaiu, Maghr, Makhuru, Magaru, Makar, jól értjük a MAGYAR nevet.

Az idegen nyelvű fordítók írják az országot Ungari, Onguri, Inkeri, (K/H)angar, Engaria, Véngrija, jól értjük: HUNGÁRIA nevet.

A leleteken kiabálnak a magyar szavak, és a kövek megszólalnak...magyar nyelven.

Talán felesleges leírnom, hogy a leletek a Nílus - völgyében ma is megtalálhatók. A Piramisok = Permesek mind a magyar elme alkotásai.  Egyetlen halott leletét sem mutatták be, hogy Piramisban találták. Tehát nem temetkezési hely. Királysírok külön voltak, szarkofágok voltak, de mi a Piramis? Miért van a világ minden táján? (Katt a Piramis szóra.)

Filmajánló: A magyarok története - ilyet még nem hallottunk, maga a kutató beszél róla. (katt)

2012-12-14. Ezen a módon én olvastam és publikáltam először a magyar hieroglifák olvasatát. Szabadon bemutatható a honlapra történő hivatkozással " Kissúrék rovás és hieroglif olvasatai" megjegyzéssel. Képek az internet szabadon bemutatható képei, vagy Wikipédia képei.