Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


125, A Szűz templomában: Ősúr és a Szűz

 

Egy szép kép az Ízisz templomból. Eredetije (katt) Ízisz.

Az alábbi képen sorszámoztam az olvasás menetét. Lemásoltam a hieroglifákat, sajnos a rossz megvilágítás miatt néhány sort nem tudok jól nagyítani, itt kérdőjelet rajzolok az ábra helyett.

 

125--a-szuz-templomaban-a.jpg

 

 

125--a-szuz-templomaban-b.jpg

Ősúr (= Ozirisz alakja felett kezdjük olvasni.)

1, Ősura, Napura népeinek, Delta életének.

2, (Kő-úr=) Ország ura 3 népének itt (most a keret szövege) Napúr, itt Magyar úr, jó magyar másai ura.

3, Nagy főúr, Nagyúr, népe 2 honában...( itt rosszul nagyítható a keret szövege)...

4, Téba (kus) ősura ez itt ős kus Delta életében. (Értsd: deltai kusok őse.)

5, Fő árpádi úr Delta vizek ( értsd: vizei) honában.

6, Itt Szűze (=Ízisz) Delta élete népe, Napotthon élete ( értsd: a két Kusföld: Gosen = Delta és Nubia = Napotthon népei életének úrnője).

7, Hab magyar földeden ma. (A hab jelenti a  vizet, de hab-pap is lehet, a víz papja és papnője értelemmel is jól értjük a szöveget.)

Most Ősúr alakja képírását olvassuk,  de elötte a háta mögötti függőleges oszlopot, utána az elötte levőt, majd a Szűz keze alatt, és Ízisz alakja is csupa írásjel, itt fejeződik be a szöveg. Ősúr pirossal, a Szűz zölddel sorszámozva, a testrészeit hangalakjukkal olvassuk, a képírás megszokott rendje szerint.

 

125--a-szuz-templomaban-a.jpg

8, Téba élete papja, fő népe jó magyarok ura, első úr.

Piros  számok: 1, Ősúr, Napúr

2, karja áll: király.

3, füle úr+bot, kendőse nemes, nemzet: Árpád nemzete

4, a tálcán nem tudni milyen áldozati élelem van, ezért ezt nem olvassuk.

5, Szemúr képe

6 ez. (Isten helyettese.)

7, Hasa: haza

8, köldöke: mag és úr, magúr =magyar ura

9, köténye: usekh = ősi

10, bika farka: bika vagy béke

11, lába állása -ba, és a hon földön áll: ősi béke honában.


 

 

125--a-szuz-templomaban-c.jpg

9, oszlop: Naphon (=Núbia ) király ura, Napod Égi-tában ez . (=Egyiptom egyik ősi neve Égi talaj, erről már korábban többször írtam.)

10, Ízisz keze alatti: Ad vizet népének, élet kus nép itt úri jó magyar ( mai hangrendünkkel:  vizet és életet ad jó magyar úri kus népeinek.

Zöld számok: 

1, Bika szarvak: béke

2, Nap úrnője

3, Ureus kobra: ősurak,

4, madártollas szárny: magyarok

5, szem+orr+száj= Szemország = Napország

6, kendője: nemes

7, körminta a nyaka körül: úrnője.

8, Az élet onk jelétől felfele olvassuk: élet, marka ma, karja kar teste úrnő: Élet magyar úrnője

9, lába állása lés a talaj amin áll: honában.

A legnagyob európai Ízisz templomrom Magyarországon van: Katt az aláhúzottra. Ebből az előképből alakult ki a kereszténységünk Szűz Mária tisztelete.

 

125--izisz-es-maria.jpg

Érdekes írás más szerzőtől: (katt a teljes cikkhez)

Boldogasszony Anyánk....

"...Így fohászkodik a magyarság az égi Anyánkhoz, és mindenki Jézus Édesanyját - Máriát - érti Boldogasszonyunkként. Legyen mindenkinek a hite szerint, de Bobula Ida, az „Ősvallás Istenasszonya" című fejtegetésében igen jól bebizonyította, hogy a magyar népnek már megvolt a Boldogasszonya a római vallásra való térítés előtt is, és Gellért püspök javaslatára rendelte el I. István királyunk azt, hogy Boldogasszonyunk Mária legyen. Jól is van ez így..."

"Ezek ismerete után felmerül a kérdés, hogy az Ephezusi Zsinat miért az egyiptomi Isis-hagyományhoz nyúlt Mária felmagasztásálának érdekében, ahelyett, hogy a Galilea földjén - Jézus idejében még létező - „Istenanyatisztelet" emlékeit keltette volna életre? Hiszen - miképpen már említettem - Jézus is az Olajfák hegyén lévő „Szüzanya" templomába járt imádkozni, és tanítványaival az utolsó vacsora után is odamentek dicséreteket énekelni (Mk. 14:26)

Az előbbiekben már elmondtam, hogy a Jézus-korabeli „Szüzanya" vagy „Fény- Szüze" tisztelet gyökere a sumír mágus-vallásban van, ahonnan az Innana-Istar-Astarle nevek alatt azonos hitvilági tartalommal érkezik - szent hagyományként - a Galileának -Samáriának nevezett területre. - Olvasóim már ismerik az „Istenanya" különböző neveit, de jogosan lehetik fel a kérdést, hogy ezt az Istenanyát miért nevezik az ősi sumír hitvilágban, sok évezreddel Mária előtt „Szűzanyának"?

Ugyanis mindazok, akik csak a Bibliából merítették ismereteiket úgy tudják az Apostoli Hitvallásukból, hogy „Jézus született Szűzmáriától" és így bizonyosan csodálkoznak azon, hogy e sorok írója a Mária-Jézus-kor előtti évezredek hiedelmének ismeretében „Szüzanya", „Fény-Szüze" fogalmakról beszél és az Olajfák-hegyén lévő templomot is az ő hajlékának nevezi. Igen fontos tehát ennek a misztériumnak is a megismerése - annál is inkább - mert arra is feleletet kapunk majd, hogy miért nem nyúlt az ortodoxia a sumír hagyományok felé, tehát Innana-Islar-Astarte emlékéhez akkor, amidőn Mária első dicséretét Isis-alapon kanonizálta?..."

"...Ha most a „hajnali" formákat összekötjük, megkapjuk a „pentagramot" az életet adó „Szüzanya" csillagát, melyet a héberek máris kisajátítottak és „júda" csillagának nevezik el. Korunkban „hóhér" csillag lett. mert a marxizmusnak, kommunizmusnak és a szétrobbant Szovjetuniónak volt a felségjele az ötágú vörös csillag. Sajnos a „müveit Nyugat" is a pusztítás jelképének választotta ezt a „pentagramot" (amelynek 5000 éves ábrázolását a sumír Kis nevű városban kiásott korsón - lásd az ábrán), mert az ősi „Szüzanya" egykori boldog lakóhelyét, a Tigris és Eurfátesz közén - a mai Irak területén - létezett Sumériát, az utolsó 150 év alatt a homokból kiásott templomaival, városaival, sok ezer éves emlékeivel letörölték a föld színéről az ötágú csillagos USA-repülőgépek egymillió tonnán felüli mennyiségben ledobott bombái. Eltűnt Babilon, Nippur, Uruk, Kis és Isin is, ahol olyan hatalmas temploma volt a betegeket gyógyító Szüzanyának - Gulanak -, mint egy mai futballpálya..."

"... az iraki Sumériának ez a tervszerű lebombázása szinte beilleszthető a gyűlölet 2000 éves folyamatába. Megérthető az a tendencia is, amelyik a „Világügyelőt", a zoroasteri „Megtartót", a sumír „Világ Világosságát", a „Betlehemi Herceg Jézus Krisztust" egyszerű szupersztárrá alacsonyítja és az „Ég Királynőjének", a „Szüzanyának" karizmatikus - testet öltőjét - „Máriát, Jézus Édesanyját" ..."

 

2012-12-17. Ezen a módon én olvastam és publikáltam először a magyar hieroglifák olvasatát. Szabadon bemutatható a honlapra történő hivatkozással " Kissúrék rovás és hieroglif olvasatai" megjegyzéssel. Képek az internet szabadon bemutatható képei, vagy wikipédia képei.

 Ajánló: Magyar Biblia  (katt).

Az ékiratok helyes hangtana magyarmegmaradasert.hu/szerzok/a-c/badiny-jos-ferenc/item/3497-az-ékiratok-helyes-hangtana

 Írta: Dr. Badiny Jós Ferenc (katt).