Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


130, Tutanhamon koporsóján magyar szöveg van

Tutanhamon (=Tudónk a Mén) koporsójának talpazatán is magyar szöveg van, ezt már természetesnek veszi mindaz a kedves olvasó, aki az előző címeknél 129 hieroglif leletet velem olvasott. 

 A szöveget balról jobbra olvasom, oszloponként fentről lefele, a képre írtam  sorszámokkal, az olvasás menetét.

 

130--tutanhamon-d.jpg

 

 

Lemásoltam az írásjeleket, olvassuk közösen:

130-tuthamon-bb.jpeg

 

1, Népe két honában, Nap Képe, 3 nép ura. Két hon(-ban, -ból, ez két-ta is lehet) /Az 1. oszlopban a honnak olvasott két téglalap alakú jelet vagy vonalszerű ábrát nehéz egyértelműen nagyítani, de más jelnek olvasva nem volt jó a szövegösszefüggés./

2, hívta (értsd: a kar lefele áll, meghalt) királyodat ki, Isten-be (értsd: Isten a királyt magához hívta). 

3, Hunok magyar király ura, Úr képe (értsd: Isten képe, földi helyettese.) Hármak

4, nagy főura (ez a fáraó szó), Úrfőnk, élet honában él/úr ( a jelet kétféleképp tudom olvasni, ha az élet honában, tehát az Örök életben él, - értelmes a mondat. Ha az örök életben úr, -értelmes a mondat.).

5, Itten árpádi magyar honi hódolók Napúr Nagyurat

6, három magyarok Napurát (értsd: Napkirályát) Népe honába kíséri koporsóját. ( A járó lábak a koporsót jelentő doboz alatt.)

130--tutanhamon-d.jpg

 Most az alsó oszlopokat olvasom a képen bejelölt sorrendben. Mikor középre érünk, a képírást kell olvasni, utána befejezésül ismét a jeleket .

7, Fő jó  magyar (mai szórendünnkel: Jó Főmagyar) a nagy trónod Szüze ideben honodban (értsd: a koporsóban őrzi a tested).

8, Napúrban pap magyar főn nagyúr király. Úr Isten

9, honában, Istennél hazájában Magyar...

Most a képírás jeleit olvasom össze, beírtam a színes képre:

Nagy alakú úrnő, a szűz, a kinek tollas kezei felfelé állnak. Aki ránézett, azonnal tudta a képírási jelentését:

Magyarok Nagyasszonya,  Királynője, a Szűz. (Innen az Ízisz név. Katt az eredetére.)

Magyar Arany Országban (értsd: Arany Magyarország) itt úrnőd ( szem+orr+száj+nyak = összecsengése Szemországnak, itt ) Napországnak 

Füle: árpádi,

kendője: nemes,

nyakéke: úr, 

mellei: nő. Együtt olvasva:  Arany Magyarországnak,  Napországnak árpádi nemes Úrnője.

Tollak: magyarok,

karja áll: király,

alakja: nő, úrnő.

Széke: Arany Magyarország honában védelmezőt...

10, rövid oszloppal folytatom: kap a magyar (haza).


 

 

130--tutanhamon-c.jpg

130--tutanhamon-e.jpg

11, Ma béke föld(je) urának súg ma

12, imát , akit magyar földbe ad (értsd: tesz) néped, kinek urad (= kiknek ura)

13, adta amit kapott népe életében Napúrtól (=Napkirályától) urak urától.

(Mai megfogalmazással: A népe abba a földbe temeti urát a Napkirályt, amit tőle kapott, hogy azon élni tudjon.)

Összefoglalva:

Megtudtuk Tudónk a Mén magyar királyról, hogy a mai fogalmainkkal Alsó és Felső Egyiptom ura volt, 3 nép ura. (Már korábban írtam: magyarok, kusok, hunok ura.) A földön Isten képe, helyetteseként uralkodott, de most Magyar Isten magához hívta az Örök Életbe. Népei kísérik a koporsóját a sírhoz (holtak honába). A Főmagyar testét és koporsóját a Szűz őrzi. 

Ő a Magyarok Nagyasszonya, Királynője. Arany Magyarországnak, Napországnak árpádi nemes Úrnője. Arany Magyarország védelmezője.

A népe imádkozik királyáért  és abba a földbe temeti urát a Napkirályt, amit tőle kapott, hogy azon éljen.


 

MInd magyar nyelven jól érthető csodálatos szöveg, Kr. e.: 1330-40 körüli időből. Kb háromezer évvel megelőzi a Halotti beszédet. (Isten neve Magyar, ezért még Petőfinél is a Magyarok Istenére esküszünk...most is van Magyarok Nagyasszonya ünnepünk.) Hagyományaink régebbiek mint gondolták...

Árpád neve gyakran szerepel, királyaink (fáraók), híres őseink az ő leszármazottainak tartják magukat. Árpád vezérünknek tudatosan választották e nevet. Az ősi időkben egy Árpád a vízözön után szervezte meg az újrakezdést.

 Katt: Árpád neve a Régi Keleten  "Ezen a területen az eredeti lakosság igen hosszú ideig, a jelen időszámítás 635. esztendejéig folyamatosan élt."

 

Vajon jó a szöveg olvasata?

 A helyes olvasás első feltétele az, hogy minden egyes jel hangértékét felhasználom egyet sem hagyva ki, egyet sem módosítva. Jelen és minden esetben ez így történt.

A második ismérv az, hogy eredményül értelmes mondatot kapunk amelyben a szavak egymással szoros gondolati egységbe kapcsolódnak! Olvasatom ennek a kívánalomnak is megfelel.

 Végül harmadszor legyen meg az írásnak a korra jellemző fonetikus grafikája. Ezt is látjuk. Írástechnikailag tehát nem lehet az olvasás ellen kifogást emelni. A helyes megfejtésnek azonban tárgyi ismérvei is vannak, ezeket láttuk.

 Talán felesleges újra felhívni a figyelmet arra, hogy a tárgyalt írott magyar nyelvemlékek nem az Ural hegység vidékéről kerültek elő, hanem a Nílus felső völgyéből és hogy az egyiptomi-magyar közös szavak nagy dörömböléssel követelik, a magyar eredet ural- szibériai elméletének módosítását. 

Lehet a szöveget másképp is olvasni? Ez a leggyakoribb kérdés.

A pontos olvasatát szerintem csak az adott korban élt elődeink tudták. Miképp ejtették ki a szavakat, nincs róla hangfelvétel, hogy meghallgassuk. Magyar nyelven mai is értelmes a hieroglif írás. Az ősök utódaiknak meghagyták az értelmezés szabadságát. Aki másképp olvassa e hieroglif szövegeket, tegye elérhetővé a saját olvasatát.

 

Akkor miként kerültek Meotiszhoz a magyarok?

A Meotiszi Magyarok betelepítése (katt az aláhúzottra). "... mind a három keleti magyar ország: Mezopotámia (=Mezőföld), Egyiptom (=Égi-ta, Ménnek országa) és Hétország (=Hettita birodalom) egyformán birodalommá alakult és egymással szomszédosak lettek..."

 2013-03-03. Ezen a módon én olvastam és publikáltam először a magyar hieroglifák olvasatát. Szabadon bemutatható a honlapra történő hivatkozással " Kissúrék rovás és hieroglif olvasatai" megjegyzéssel. Képek az internet szabadon bemutatható képei, és Wikipédia képei.