Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


131, A főpap abydoszi sztéléje, a

 A helyes olvasás első feltétele az, hogy minden egyes jel hangértékét felhasználom egyet sem hagyva ki, egyet sem módosítva. Jelen és minden esetben ez így történt. A második ismérv az, hogy eredményül értelmes mondatot kapunk amelyben a szavak egymással szoros gondolati egységbe kapcsolódnak! Olvasatom ennek a kívánalomnak is megfelel. Végül harmadszor meg legyen az írásnak a korra jellemző fonetikus grafikája. Ezt is látjuk írástechnikailag tehát nem lehet az olvasás ellen kifogást emelni. A helyes megfejtésnek azonban tárgyi ismérvei is vannak. 

 Látjuk a ruháját, hogy főpap volt, a párducbőr szem alakú mintázata szerint (tele van szemekkel, úr jelekkel) nagyon nagy főúr és főpap. A kőemlék ábrázolása szerint családos ember. Eredetijéért katt az aláhúzottra: Qeh emlékműve.

Idézet a honlapról:"A sztélé legfelső regiszterében a sztélé tulajdonosa a leopárdbőrbe öltözött, borotvált fejű Qeh egy füstölőt tart az egyik kezében, a másikkal megtisztítja az Ozirisznak felajánlott áldozati ételeket és italokat. Ozirisz trónon ülő alakja mögött a Nyugat Istennő látható a sakál-fejű Anubisz társaságában. A felirat kenyeret, sört, húst, szárnyast, vizet, bort és tejet kér az elhunyt számára."

 Nézzük meg, ez van e a feliraton. Túl kevés a fenti olvasat, az írásjelek nagy számához képest. A képírás jelenetei sem teljesen ezt mutatják.

Első harmad: 

 

131--qeh-1.jpg

Az alakok mozdulata is csupa írásjel. Ezt az első harmad végén olvassuk.

A sorszámozás szerint lemásoltam a hieroglifákat, mellé írtam mai betűinket. Piros számok: középről bal irányba olvassuk oszloponként a jelek állása szerint..

 

131--qeh-1c.jpg

1, Utolsó Urad útján úr a Napurad.

2, Vízen (értsd: halál folyóján) két part között átúszna (abban=) oda Nagyurunk,

3, Setét hon országába.

4, Hont (=értsd: helyet) kap népe fő Szemura pap honba(= értsd: Papi honban).

5, Kap(ok) élet honát, az (=ez) nagyurak honában él (elnyeri) három nagyúr (a képen ott van 3 nagyúr, tehát nem istenek) honi királyok honát. (Értsd: ők is királyok voltak, ma Istennél vannak.)

6, (E) honába(n) /házában halálnak/ halottunk ma ennek a honnak, Ménünk már meghalt. (Értsd: a földi háza vagy hazája számára meghalt.)

Zöld számok: középről jobb irányba olvassuk az oszlopokat, az írásjelek állása szerint.

 

131--qeh-1d.jpg

1,Átjuttatja a kapun (és a) vízen népe

2,utolsó útján Nyugat Úrnője (lenyugvás, elhunyt értelemmel). Napúr népe Magyarnak ad honában

3,Esti, Delta, Égi-ta-ban (= értsd: Esti = nyugati haza, más néven Esthon, jogara az összecsengés alapján az ostor. Delta: Delta-vidék, más néven Bothon, jogara a pásztorbot. Együtt az egész birodalom: Égi-talaj, mai Egypt, Egyiptom nevünk.) Elölről a mondat:

 Esti, Delta, Égi-ta-ban, Élet urai, Kő (mai értelem: kő = országi, túlvilági) urak Fények(be) (= értsd: fényességben vannak.)

4,De magyar földben itt (marad) a nép őse, Téba (= tubik, galambok városa)

5,földjében, Magyar Esthonban (értsd: az úr teste itt marad a földben, a lelke tehát nem.).

6,Szentek urát tiszteli országa, magyar úr hona.

(Mai szóhasználattal: Szentek Urát, az Egy Istent, Nyugati országa, magyar úrhon tiszteli.)

 

Az első harmad képírása következik, az alakok  jól olvasható írásjelekből épülnek fel:

 Ott ül Ozirisz mi tudjuk: Úr+ős = Ősúr, koronája: 2 ország Napkirálya (Napura), Szemúr képe. Kezében bot és ostor, = Bothon és Esthon jogara.

Trónján a háta mögött bika farok, bika = béke, a trón hon jelű négyszöge, lába -ba állásban, összeolvasva: Béke honában. (Ősúrról bővebben katt: Ozirisz).

Mögötte Nephtüsz = Nyugat úrnőjének írják, az olvasatomban: Népe házában szép nagyasszony, a nemes úrnő.

(Szép Nagyasszonyról bővebben katt: Nephtüsz.)

Mögötte a kép jobb szélén a sakálfejű Anubisz, akiről már tudjuk = a Nép Őse, korábbi leletnél megtudtuk róla: A nép magyar hun ősura, halál (=koporsó - láda) hona őse/ura, földi életében Nagy Magyar Föld fő Királya.

(A Nép őséről bővebben katt: Anubisz.)

Velük szemben Qeh, e nevet sehonnan nem tudom kiolvasni, de nevezzük így. Bal szélen szintén mozdulataiban mozgásban van, az elhunyt főpap. Ruhája alapján Szemúr. (Honfoglalásnak nevezett Árpádi haza jövetelkor az ábrázolásokon párduc bőrt is viseltek magyarjaink, akiket hunoknak, szkítáknak is neveztek.) 

 Ruhája a Nap-papok szemeket ábrázoló párduc bőre. Az élet vizét (értsd: szenteltvizet) önti az ételekre. Másik kezében tartott edény szája lefele áll. Tehát üres. Az edény szája rosszul kivehető, a kutatók füstölőnek írják, de a füst felfele szállna, tehát nem füstölő, és füst sincs.

 Olvasatomban a képírás szerint: A földre mutató edény, ami üres: Élete véget ért, földi élete vize elfogyott, a túlvilági élet lakomáját áldja meg a főpap, és az elhunyt szentekkel találkozik Isten országában. Mik az ételek, nehéz a képről megmondani, de az örök élet ételeit fogyasztják az örök boldogságban, ha az asztalra nézek alakja T, a rajta levő ételek kör alakban vannak ráhelyezve, az Onk-nak nevezett szimbólumot rajzolja, a kör jele: él, úr, az asztal: t, együtt: Élet-nek olvasom. (Az asztalon levő és asztal alatti dolgokat egyesével nem olvassuk, neveik nem egyértelműek.) Isten országa szentjei az Élet asztalánál vannak.

A kezében rosszul látom, de az edény szájában mintha írás tekercs lenne. A szokásnak megfelel: az írást viszi magával a túlvilágra, jó cselekedeteit, imákat, melyek elkísérik. Vagyona a földön marad, a túlvilágon a földi élete alapján ítélik meg, nem lehet Istent befolyásolni pénzzel, kincsekkel.

A kép közepének írásjelei katt: 132, A főpap kőemlékének magyar szövege, b

  2013-03-22. Ezen a módon én olvastam és publikáltam először a magyar hieroglifák olvasatát. Szabadon bemutatható a honlapra történő hivatkozással " Kissúrék rovás és hieroglif olvasatai" megjegyzéssel. Képek az internet szabadon bemutatható képei, és wikipédia képei.  

 Filmajánló: