Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


134, A Mén főpap emlékműve magyar szövegei

Katt az eredeti: képhez, másik honlapra lép.

Most a tartalomjegyzék 131, 132, 133-as betű szerinti olvasatának összefoglalását látjuk. Már nem betű szerinti, hanem mai szavaink szerinti olvasatát foglalom össze a három részletnek. A 6+6+14+12+5=43 mondat és a képírás mondatai egymást alátámasztják. Ezért az olvasatunk jó, és magyar nyelven íródott. Fentről lefele kezdem.

131--qeh-1.jpg

Első harmad:  (katt az aláhúzottra) Látjuk a ruháját, hogy főpap volt, a párducbőr szem alakú mintázata szerint (tele van szemekkel, úr jelekkel) nagyon nagy főúr és főpap. A kőemlék ábrázolása szerint családos ember.

Az elhunyt úr utolsó útján a Napúrhoz, (=Istenhez), a két part között átjut a Sötét-hon országán, ahol a nép főpapja Szem-honban (Isten-honában) helyet kap. Az örök élet honában a nagyurak honában elnyeri a királyok honát. Ott van Ősúr, Nagyasszony, és a Nép-őse. Lakomával, szent ételekkel várják a főpapot. (Kiolvastuk a nevét: Mén. A Qeh nevet nem olvastam ki. Így nevezik:) Ménünk a földi hazának már meghalt. Népe imája átjuttatja az utolsó kapun és a vízen a túlpartra. Nyugat úrnője már várja az élet uraival az Égi haza fényességében.

Magyar földben marad a nép őse, Téba földjében, Magyar Esthonban. A Szentek Urát tiszteli Nyugat Országa, Magyar Úrhon.

131--qeh-2.jpg

Második harmad: (katt az aláhúzottra) A földön élő papok az élet vizével (szentelt vízzel) megáldják az ételeket, majd étkeznek a magyarok urával és feleségével, a királlyal és királynéval. Megtudtuk, hogy : Égi hazában, Égi országban az Úr fényében van a Nap-pap. Magyarok, szentek ezrei (várják és) kísérik a halottat, országuk főurát. Napúr királyi halottját, Bothon magyarjai halottját, túlvilági országba, (melynek elnevezései:) Magyar honba, a Mén-úr honába, Nap-úr honába (költözött), a  Magyar(földi) trón 2 országa búcsúzik.

Búcsúzik a nagy királyi haza árpádi trón Magyar ura, a Mén, aki Főmagyar Égi-ta(laj, értsd: Égi-föld) trónján, Nyugat honában honi főurunk. Búcsúzik Magyar Égi-ta(laj, föld) Úrhonok úrnője.

131--qeh-3.jpg

Harmadik harmad: Családtagok, rokonok és szolgálók jönnek, élelmet hoznak, imádkoznak, utána részt vesznek a gyásszertartáson és az azt követő lakomán. (Mai magyaroknál most is halotti tornak nevezzük.)

Itt kísérik örök nyugalomra, hajón, imával urukat. Az elhuny úr kis hada (népe, családja) ...akik urak. Itt kísérnek honatyák. (Tehát nem akárkik vannak az emléművön.) 

Uruk a Nap-úr (értsd: Napkirály, fáraó), aki főmagyar, égi ágak ura, országunk főura, A Mén, aki szintén elköszön apátoktól, árpádi uratoktól. (Tehát a vezető réteg a vízözön utáni Árpádtól származtatja családját.)

Ma apát királyi sírba teszik.

Nyugati ország népe, ezer magyar ...honát... országa aki Égi-ta(föld) ura (volt, tehát főpapként alkirály) országa ma teszi sírba.

 Érdekességek:

Csodálatos magyar nyelvű búcsúszöveget olvastunk, mely sokezer évvel megelőzi a Tihanyi-alapítólevelet és a Halotti beszédet.

Árpád neve a Régi Keleten (katt az aláhúzottra).

Árpád jelentősége a Vízözön után (katt.)

Nem akárki nevét kapta Árpád fejedelmünk, Álmos (Úr-mása, ami annyit jelent latinul a Szent) fia, aki Atilla leszármazottja volt. Az Atilla= Etele? névben, mássalhangzósan benne van: T L - éT+eL - iT+aL. szavunk is, amint Jézus mondta: az én testem étel, a vérem ital. A test és vér szó csak a magyarban jelenti = testvér. Atillát nevezték Isten ostorának, amint Jézus kikergette ostorral a templomból a bankárokat, üzletelőket: ne tegyétek atyám házát vásárcsarnokká - kiáltással. Atilla egyszerűen öltözött, fa tányérból, fa kupából ivott. A Sólyom, Turul ház leszármazottaiként egyesítették a Kárpát-medencét. Egyiptomi őshazánkban is ott van mindenütt a Szent sólyom, és Árpád nemzetségére hivatkozva uralkodnak. És ott van Melkizedek, Sálem királya, aki a magasságbeli isten papja volt, kenyeret és bort áldozott a Biblia szerint, úgy mint Jézus. Hiero Solyma, Szent Sólyom városa is ott volt, mai Jeruzsálem. (És van még egy Hiro-sima és a Naga+szaka törzseink lakhelye, amire atombombát dobtak.)

Honnan tudom, hogy jók a fordításaim?

A hosszabb szövegek hangzósítása és szavakba tagolása közben kisebb a tévedés lehetősége, mert az alkalmazott sok írásjel között, helytelen olvasást próbálgatva, mindig akad egy-kettő, amelynek hangértéke a kialakuló mondatba nem illeszthető be.

Ez a fennakadás figyelmeztetés, hogy a próbált olvasás nem jó és újabb ötlettel kell elindulnunk.

Rövid szövegek esetében a kevés jel között ilyen biztonsági zár esetleg nem akad. De más meggondolások is szólnak a hosszabb szövegek ajánlása mellett. Ott több az állítás, amelyek egymással szükségszerűen logikai összefüggésben vannak.

 Ahol tehát logikai szakadás mutatkozik, az megint olvasási hibára figyelmeztet. Végül az ilyen szövegek azért is hálásabbak, mert valami fontosat mondanak, nem egyszer olyant, amiről már van ismeretünk.

 

 2013-03-28. Ezen a módon én olvastam és publikáltam először a magyar hieroglifák olvasatát. Szabadon bemutatható a honlapra történő hivatkozással " Kissúrék rovás és hieroglif olvasatai" megjegyzéssel. Képek az internet szabadon bemutatható képei, és wikipédia képei.