Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


138, 2.Sesonk fáraó koporsója képírása

 II. Sesonk fáraó ezüstkoporsóját Taniszban megtalálták: katt az aláhúzottra, nézzük meg eredetiben: 2. Sesonk

Sólyom fejjel ábrázolják. A sólyom (turul) a magyarok madara, mint korábban olvastuk. Megtudjuk, hogy a Magyarok ura van a koporsóban, neve Sólyom (vagy Turul) kezében a jelvényei: ostor és bot, e két jogar Esthon és Bothon Ura nevet írja.

 

132--sesonk--2.-sasunk--ezust-szarkofagja--tanisz.jpg

 

Ha az eredeti képen a térd részhez kattintanak és nagyítják, idegen fordítók elnevezésével tollas kezű Ízisz alakját látják.

 

Képírási olvasata:

Fején a Napkorong SZEMORSZÁG (Isten országa) ÚRNŐJE.

A tollak madártollak: MA,

karjai: KAROK.

Karjai állása: VÉDELMEZŐJE.

Összeolvasva: Isten Országa Úrnője, magyarok védelmezője.

 

Ha a fent írt módon a jogar alatti részt nagyítják, széttárt szárnyakkal látunk egy madarat:

Feje: úr, teste mintája sok úr jel, szárnya: magyarok.

Összeolvasva: a sólyom fejjel és a két jogarral: Sólyom, úr,  Esthon és Bothon Ura, a magyar urak, és a magyarok ura.

 

A többi részlet rosszul nagyítható, de itt is megtudtuk, a magyarok ura van a szarkofágban, és a Szűz Anya (Ízisz) oltalmazza a magyar népet. (Íziszről bővebben katt.)

Az egyiptomi magyarok egy Istenben hittek. Hittek a Teremtőben, az Atyában, de hittek a Szűz Anyában, Isten fia édesanyjában, Nagyasszonyban (Magyarok Nagyasszonyában), és az ő egyszülött Fiában aki Isten fia, ábrázolása és neve: Sólyom. (Sólyom más néven turul, e családból származik ősi turul ábrázolásunk, és a Turul királyi ház, Nimród, Bendegúz, Atilla, Ügyek, Álmos, Árpád, Szent István, Szent László, IV. Béla, és női oldalágból Mátyás az igazságos. Csak a híresebbeket említve.)

 Az egyiptomi magyar Szentháromság:

138--atya--anya--fiu.jpg

 

Görögös neveik: Atya, Ősúr: Ozirisz.

Szűz Anya: Ízisz.

Sólyom, a Fiú: Hórusz.

És egy ősi templomi festmény:urshalling-templom.jpg (Eredetije katt: Urshalling.)

Ősi magyar eredetű a Szentháromság ősi tana: Atya, Anya, Fiú. (Katt a képért az aláhúzottra.)

Ma mit tanítanak? Az Atya, Fiú, Szentlélek, és az Istenanya, Szűz Mária tiszteletét. Ízisz a keresztény művészetekre is hatással volt, az egész világon láthatók a gyermekét tartó vagy szoptató Istenanya, Szűz Mária-ábrázolások.

A Kárpát-medencei piramisok és kultúra régebbi az egyiptomi kultúránál. Innen áradt ki a népfelesleg, a vízözön után vitte a világba a kultúrát, és baj esetén többször is ide tért vissza, különféle törzsi neveken. (Magyar, szkíta, gepida, szikamber, hun, pártus, méd, avar, stb...mind magyar nyelvet beszélő törzs.

A jóságos Mennyei Atya népe vagyunk. Országunk királynője Szűz Mária, Szent István királyunk neki adta át országát. A többi egyéni hit kérdése. A neten sok írás foglalkozik azzal, hogy Isten népe a magyar nép, ezért támadják, irtják, de a Szent Mag a bibliai jövendölések szerint fehér lovon érkező Megváltó vezetésével a szeretetet hozza el a Földünkre, amint a Mennyben, úgy a Földön is...és megsemmisíti a Sátánt. 2012. december 25-én, másik korszak keződött el az univerzumban. A Földön is jelek láthatók, és a jövendölések beteljesednek: jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is...

 A a magyar hitű vallás  és a kereszténység Szűzanya ábrázolása:

125--izisz-es-maria.jpg

132.jpg

 

A két kép párhuzama önmagát bizonyítja.

 Partia (Pártus - Birodalom) magyar leltei közül a szent arcú király a Megváltó, Megtartó, Megszentelő Fiú szobrát tartja. Eljött az idő, mikor a megjövendölt Isten Fia Földre születését várták. Kit választott Isten, hogy a Megváló anyja Legyen? A  ... népből, Máriát.

Az egyistenhitre épült a kereszténység előtti magyarok vallásossága.

Jézus Szent András apostolt küldte , hogy hirdesse az Örömhírt (Evangéliumot) a mieink Szkítiájába, melyik a mieink Szkítiája, ha András átkelt a Dunán? A Kárpát-medencei őshaza. Szent Péter sírját a hagyomány szerint Rómában találjuk. Honnan maradt fenn Szent Péternek levele? A Babiloni Keresztény Egyházból. Ma Csíksomlyón Baba Máriát tiszteljük. Baba Ilona népmeséink Tündér Ilonája.

Atilla látja Rómánál az angyalt, és Szent Királynak írták a Magyar-Hun Birodalom urát. A pápa sem látja az angyalt, csak a szent ember. Árpádi Honfoglalás idejébe és Atilla királyunk idejébe teszik a Nagyszentmiklósi Kincsek korát. Ott is kereszttel díszített edénnyel találkozunk.

Az Árpái visszajövetelkor a "honfoglalás kori" sírokban bronz ereklyetartós mellkereszteket találtak. Milyen vallása van a magyaroknak, ha keresztekkel temetkeztek Szent István előtt? Kimondhatjuk: keresztény vallású, Jézus hitű volt a magyarok hite. Szent István küldött térítő papokat a környező országokba. (Majd Károly Róbert lesz az, aki rátámad a magyarokra, és hozza a latin keresztény vallást, és ő négyelteti fel a rátámadó Zách Feliciánt katt. Ő hív be idegen haderőt, és harcol a magyar főurak ellen a hatalomért. Károly Róbert katt.

Talán eljött az ideje a történelmi könyvek kijavításának, azzal kapcsolatosan, amit Egyiptomról az őshazáról ősi magyar hitről tanítanak.

 A helyes olvasás első feltétele az, hogy minden egyes jel hangértékét felhasználom egyet sem hagyva ki, egyet sem módosítva. Jelen és minden esetben ez így történt. A második ismérv az, hogy eredményül értelmes mondatot kapunk amelyben a szavak egymással szoros gondolati egységbe kapcsolódnak! Olvasatom ennek a kívánalomnak is megfelel. Végül harmadszor meg legyen az írásnak a korra jellemző fonetikus grafikája. Ezt is látjuk írástechnikailag tehát nem lehet az olvasás ellen kifogást emelni. A helyes megfejtésnek azonban tárgyi ismérvei is vannak. 

2013. április 16. Ezen a módon én olvastam és publikáltam először a magyar hieroglifák és képírás olvasatát. Szabadon bemutatható a honlapra történő hivatkozással " Kissúrék hieroglif, képírás és rovás olvasatai" megjegyzéssel. Képek az internet szabadon bemutatható képei, és wikipédia képei.

Filmajánló: katt: Szent László király és a múlt