Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


140, Apopis és a túlvilág magyar nyelven

Apópisz a lexikonban (katt). Az alábbi hieroglifákkal írja a lexikon a nevét:

 140-apopis-hieroglif.jpg

 -      kh  - p -  p - s.

Mi értjük: Aki+púpos és a rajza, hogy jól olvastuk a púpos kígyó, aki kobra ( ar, úr) fejjel kezdődik, és értelemhatározóként ott az ábrája.

Összeolvasva: a púpos úr. Tudjuk, hogy kígyó, a sötétség, bűn, rossz megszemélyesítője, a sokkal későbbi Biblia is átvette, ő a kísértő Sátán (sötét úr) aki Istentől valő engedetlenségre csábította a nőt (Evőt = Évát) aki adott a férfinak a tiltott fa gyümölcséből annak a férfinak,  aki mindennek a nevet adta (Adom = Ádám) a teremtés után.

Most megtaláltuk a legősibb kígyóról és bűnbeesésről szóló leletek ábrázolását.

Egy idézet a lexikonból:"Apóphisz az égben élő hatalmas kígyó, amely minden reggel lesi a túlvilágról érkező naphajót. A hajón az istenek utaznak, akik felveszik vele a harcot és legyőzik. Ez naponta ismétlődik. Apóphisz a gonosz erőket jelképezi, amelyek veszélyeztetik a világ egyensúlyát, de a nap mint nap bekövetkező vereségük ellenére sem semmisülnek meg."

Néhány kép Apopisról: (a képek eredetije (katt).

 

 

140--apopis-1.jpg

 

A képírás értelme: Magaru = magyar, rajta a pöttyök: úr, ura, legyőzi a sötétség urát, a púpost.

Mai szavainkkal: Magyarok Istene legyőzi a Púpos Sátánt.

 

 

140--apopis-2.jpg

 

A képen az Éden fáját látom, gyümölcsökkel. a kígyó (bűn és sötétség) legyőzve. A nyúl fülek: un, karjai: karok, = hungarok. Teste oroszláné = magaru, magyar, eltapossa a kígyó fejét.

Mai szavainkkal összeolvasva: Hungarok Magyar Istene eltapossa a Sátánt.

(A hieroglif szöveg teteje hiányzik, most nem próbálkozunk az elolvasásával.)

A következő képen a Nap bárkáján a Szentek az éjszakai sötétséget legyőzik. (Ez szép, de nem látok sötétet, viszont a Szent György legyőzi a Sátánt templomi ábrázolások elődjét igen.) Magyar olvasattal: A szentek segítenek a Sátán legyőzésében.

Szó szerinti képírási olvasatom: Kígyó feje előtti madár : Magyar, Anubisz fejű szent a lándzsával (Anubisz=) Nép Őse, teste úr, mivel kígyót látunk: kígyó, hullám alakja: ős, ősi. Együtt: A Magyar Nép Ősura, lándzsával leszúrja az ős kígyót.

 

140--apopis-3.jpg

Jól olvasható magyarárat a következő képen, a pontos olvasáshoz sorszámoztam az olvasás menetét:

 

140--apopis-4.jpg

Először a képírást nézzük, de ez a szöveg vége.  A képen Magaru = magyar, rajta a pöttyök: úr, ura, legyőzi a sötétség urát, a púpost. Fülei nyúl fülek, régiesen un, a hun szavunk írására.

Mai szavainkkal: Magyarok - Hungarok Istene legyőzi a Púpos Sátánt.

Kimásoltam a hieroglifákat, mellé írtam mai betűinket, olvassuk össze az egészet a képírással.

140--apopis-5.jpg

Középen kezdem:

1, A Magyar, késsel. Égi-ta

2, úr képe, úr.

3, Urad a Napúr.

4, Aki púpos

5,úrfőt Nap

6,-on, Napunk.

140--apopis-6.jpg

Keret jobb oldali szövege: Földünk Istennek Égi-ta beteg ...úr este...

Keret bal oldali szövege: Fő hon (úr+bot=) árpádi élő ura, 3 ország (és) Napotthon (=Núbia) földjei ura a Mén...

Mindegyik oszlop lefelé folytatódik... ezért így fejezem be a mondattöredéket, mert nincs meg a mondat vége.  A Se-Tua-nak nevezett jelsor diszíti a kép tetejét, afölé írtam a sorszámokat. Se-tua = sá-tán, sötétség az értelme.

Most olvassuk össze a teljes leletet (mai nyelvújítás utáni sorrendünkkel):

Keret jobb oldala, majd a felső rész, utána a hieroglif 1,2,3,4,5,6, majd a felső rész és a keret bal oldala, hozzáadva a képírási szöveget.

Istennek földje Égi-ta (=Egyiptom) beteg a Sátán úrtól este... A Magyarok ura a Napúr, késsel (felszel, szeleteli ). Ő Égi-ta (=Egyiptom) ura képe.  A púpost, a Sátán főurat (sötétséget) nappalra (reggelre) a Napunk legyőzi. A Fő hon (úr+bot=) árpádi élő ura, 3 ország (és) Napotthon (=Núbia) földjei ura a Mén...Magyarok Istene legyőzi a Púpos Sátánt.

 

 

 Egy ősi templomi festmény, a bűnre csábító kígyó nélkül, amikor még a gonoszság nem lépett be az emberiség történelmébe...

 

 

140.jpg

De Isten megígérte, hogy elküldi a Fiát, aki Asszonytól születik,  a Megváltót, Szabadítót, Megtartót, Üdvözítőt.

  

139.jpg

(Pártus Birodalomból a Napszimbólummal ábrázolt Isten Fia szobra.)

Az emberiség várta az ő eljövetelét...és magyar nyelvű leletek bizonyítják, hogy magyar nyelven írták le a jövendöléseket. Katt az aláhúzottra: Leletek és jövendölések Jézus születéséről.

" Magyarok Nagyasszonyára (Boldogasszony Úrnőre) leszáll Arany Atyánk, az Ég Ura árnyéka. Úgy amint a Nap megvilágítja a Holdat. Angyal közvetít Isten és az Asszony (értsd: Úrnő) között. A magyar pap bor áldozatot mutat be az Egek Urának. Isten akarata irányítja a magyarok (=oroszlánok) szekerét (=szék urát, úrszékét, országát), kereke is napszimbólum, az egész kép mozgásban van,tehát a jövőben következik be a leírt jövendölés."

Tudták, mi történik a halál után:

"A halott lelke felvitetett Mén-úr székébe- (ebből ered Mennyország szavunk) és ott Magyarok Istene társává lett."

Tudták, hogy a lélek halhatatlan (katt.)

"Az sem kerülheti el figyelmünket, hogy az általuk megfogalmazott hittételeket az elsőtől az utolsóig átvette a kereszténység, amelynek központi alakjaként azt a Jézust tiszteljük, aki tanuló éveit éppen Egyiptomban, a magyar népek legszebb keleti országában töltötte, és akire úgy emlékeztek, - MATAR-IOSra: Magyar jósra. Az összefüggések szédítő látványt tárnak elénk: kiderül, hogy a kereszténység az ókori (nem pogány) magyar világ egyenes folytatása, minden lényegében a magyar szellem világraszóló alkotása."

Tudták, hogy van Mennyország (katt).

" Miután a gonosz ember teste megsemmisült, lelke a sötét alvilágba került, ahol szekér, ágy meg hajó helyett csak egyszerű fekhely jutott neki: PEKHEL, a mai pokol...négy hieroglifával írták: bezárt négyszöggel P, alatta ékkel K s tőle jobbra a BENnu madár elejével BE értelemben és befejezte a sort a lakóhely értelemmeghatározója. E szövegből az egyiptológusok csak az első két elemet olvassák: PeQ, a Be nélkül. Mivel az első két jel egymás alatt van, mély hangzóval olvassuk, így megtudjuk, hogy a lejárat a Po-Kó-Ba: "pokolba" vezetett."

Tudták, hogy van Pokol (katt).

  A pokol,  mennyország, lélek, stb tehát nem szláv eredetű, hanem ősi magyar szó, amit a szlávok a mi őseink szótárából vettek kölcsön, ahol annak teljes etimológiája megállapítható, sok más bemutatott szavunkkal együtt.

 

2013-04-30.  Ezen a módon én olvastam és publikáltam először a magyar hieroglifák olvasatát. Szabadon bemutatható a honlapra történő hivatkozással " Kissúrék rovás és hieroglif olvasatai" megjegyzéssel. Képek az internet szabadon bemutatható képei, és wikipédia képei.