Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


149, Abydos, Napország úrnője

Így is nevezhetem a leletet: A nagy hon királynője és királya. Egy szép képet látunk, jobbra ül Napország úrnője, mögötte Napföld ura. A fehérek úrnője, és a feketék ura, Abydos:

 

149.png

Az olvasást jobbról-balra olvassuk, az oszlopokat fentről lefelé. Sorszámoztam az olvasás menetét, beírtam  képre a jelek mellé mai betűinket:

 

149--abydos-3.jpg

 

1, A hieroglif jeleket összeolvasom: Bot+kő+d (= értsd: Bothon, ország) Úrnője, (a bőre világos színű) fehérek népe árpádi hona földjének úrnője.

2, Képírás:

A, Fején az edény: nép, alatta a madár: magyar. Szeme: szem, orra: or, ur, szája: szág.

B, Kendője: nemes, alakja: úrnő.

Összeolvasva: Népe magyar. Szemország (= Napország) nemes úrnője.

C, Kezében a kusok jogara, marka: ma, karja: kar, alakja: úrnő. Karját hangsúlyos pozícióban tarja: kar+ál+nő = királynő.

Összeolvasva: Kusok magyar úrnője, királynő.

D, Másik kezében az onk-jel marka: ma, karja:kar, karperece: úr, alakja: nő. A füles keresztet él+et = életnek is tudom olvasni, itt kétféle olvasatot mutatok be, mindegyik jól érthető:

a, Onk+kar+úr+nő: Hungár úrnő, hungarok úrnője.

b, Él+et: Élet magyar úrnője.

E, Az úrnő széke a hon jele, lába állása: ba: Úrnő székhonában.

 

 

149--abydos-4.jpg

 

3, A hieroglif jeleket összeolvasom: A nagy hon népe őse. Népének ősi országa (országában) feketék ura. (A bőre sötét színű a leleten.) A görögösen írt Anubisz jele összecseng: a nép őse magyar szóval. A görögök írták kujonnak is, akkor soknejűt is jelent.

4, A képírás:

A, Kezében a fokos: ő a Fő-kos, tehát király. Marka: ma, karja: kar, a sérült részen karperec helye: úr. Ma+kar+úr = magyar úr. Karját hangsúlyos pozícióban tartja: kar+ál+úr. a bőre sötét.

Összeolvasva: Főkos, (kusok ura), magyar úr, sötét (bőrű) király úr.

B, szeme: szem, orra. or, szája: száj, szág, szakálla régiesen: kapes, kendője: nemes, akit ábrázol: úr.

Összeolvasva: Napország (=Szemország) ura képe ez, a nemes úr.

C,Onk-kereszt= Él+et, marka: ma, karja: kar, a sérülésnél az úr szótagot olvasom a karperec helyénél, az alakja is úr.

Összeolvasva: Élet magyar ura.

D, Kötényén a háromszög: nu, abból bika-farok: bika, bia ami Núbia, Napföldet jelent.

E, Széke a hon jele, lába állása: ba.

Összeolvasva: Núbia (=Napföld) ura székhonában.

 

149--abydos-2.jpg

 

 Összefoglalva a lelet teljes olvasata:

 

 Bothon Úrnője, fehérek népe árpádi hona földjének úrnője. Magyar népe  Szemország (= Napország) nemes úrnője. Kusok magyar úrnője, királynő. Hungarok úrnője.  Élet magyar úrnője. Úrnő székhonában.

 

 A nagy hon népe őse. Népének ősi országában a feketék ura. Főkos, (kusok ura), magyar úr, sötét (bőrű) király. Napország (=Szemország) ura képe ez a nemes úr. Núbia (=Napföld) ura székhonában.

Egy ősi magyar szöveget olvastunk, és a kövek szólalnak meg magyar nyelven.

 2013. 07. 24. Ezen a módon én olvastam és publikáltam először a magyar hieroglifák olvasatát. Szabadon bemutatható a honlapra történő hivatkozással " Kissúrék rovás és hieroglif olvasatai" megjegyzéssel. Képek az internet szabadon bemutatható képei, és wikipédia képei. Köszönöm a képet a küldőjének.