Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


15, Dzsózer fáraó magyar szövege

Dzsózer fáraó  a lexikonban, katt az aláhúzottra, másik honlapon olvashat róla.

Talán felesleges újra felhívni a figyelmet arra, hogy a tárgyalt írott magyar nyelvemlékek nem az Ural hegység vidékéről kerültek elő, hanem a Nílus felső völgyéből és hogy az egyiptomi-magyar közös szavak nagy dörömböléssel követelik, a magyar eredet ural- szibériai elméletének módosítását.

 A helyes olvasás első feltétele az, hogy minden egyes jel hangértékét felhasználom egyet sem hagyva ki, egyet sem módosítva. Jelen és minden esetben ez így történt. A második ismérv az, hogy eredményül értelmes mondatot kapunk amelyben a szavak egymással szoros gondolati egységbe kapcsolódnak! Olvasatom ennek a kívánalomnak is megfelel. Végül harmadszor meg legyen az írásnak a korra jellemző fonetikus grafikája. Ezt is látjuk írástechnikailag tehát nem lehet az olvasás ellen kifogást emelni. A helyes megfejtésnek azonban tárgyi ismérvei is vannak. 

Az egyiptológia Dzsózert tartja az Óbirodalom első királyának. Ilyen furcsán kell kimondani egy magyar királynevet: Dzsózer? A szobor talpazatán jól olvasható jeleket alá lemásoltam, mellé írtam a jelentését, jobbról balra olvasom:

 Az Ősúr (=Dz+os+er) magyar szövegei:

15--osur-farao.jpg

 

15--osur-farao-talpazata.jpg

Istentől eredt, Magyar népek, Árpádi Napúr Arany Országa.

Olvassuk tovább a lexikon jeleit:

 

 

15--dzsoszer-a.jpg

 

A sás féle jele: S - T : Isten

 A rovar méh, de ha férfi, akkor Here.

A jelek összeolvasása és összecsengése alapján mai helyesírással : ISTENTŐL EREDT.

Ki? Ezt írja a következő rész : Az + őS+ÚR. =  AZ ŐSÚR.

Az idegen nyelvű olvasó mit nem értett meg? Dzs-nek olvassa a felső jelet, talán mert ad- helyzetben ( dz? adzs?) van a kar. AZ ŐS szó csak magyarul érthető.

Az alsó jel ÚR, -ar, -er, vagy -ra, -re, stb szótagot írhat, ezt ER-nek olvasták. 

Együtt: ISTENTÓL EREDT AZ ŐSÚR.

Köszönet az idegen nyelvű kutatóknak, hogy magyar nyelven könnyen érthetően közlik Ősúr nevét.

Nézzük a következő titulusait:

 

15--dzsoszer-b.jpg

Felső kép:

A görögös elnevezéssel mut-madár és az ar-kobra két neb edényen ül, többesszám a kettőzés, ezért olvassuk össze:

Mat+ar+nép+ek = MAGYAR NÉPEK

A zászló a nagyúr jele, már ismertettem, és egy magyar névvel találkozunk: Úr+Bot, régiesen Ar+pat = ÁRPÁD,

bárhogy is nézzük, magyar nevet olvasunk.

MAGYAR NÉPEK NAGYURA, ÁRPÁD. Meg van Dzsózer valódi neve!

 

Alsó kép:

Magyar Arany Úr Széke ( értsd: országa), Napunk, (de urunknak is olvashatom), Aranyló Népünk, Arany Hazánk Ura.
 

Fővárosa: Memphisz, magyarul is értjük: Mén-Fő, Magyarországon is van Ménfő kezdetű település, nem lepődnénk meg, ha ott is többezer éves magyar település leleteit találnák meg a régészeink (pl.: útépítés vagy áruházépítés alkalmával).

Memphisz a lexikonban, katt az aláhúzottra.

Egyiptom első piramisa Dzsózer piramisa. Katt az aláhúzottra, a lexinkonban olvashatja.

A piramis a peremus szóból visszavezethető a magyar nyelvre: PEREMES a jelentése. Ezzel megmagyaráztuk a piramis szó jelentését, és tudjuk, hogy az is magyar csoda.

Nézzék a képet: Katt ide, a peremes - piramis szavunkról e honlapon olvashat.

 115,Egyiptomi magyar nyelvemlék 10 Piramis szó jelentése

 

 A kor népirtó törzse ellen, az asszírok ellen is háborúzott és valószínűleg sikeres hadműveleteket vezetett.

Núbiára ( Napotthonra) támaszkodva a kor legerősebb hadserege lehetett az egyiptomi sereg.

 Filmajánló:  Őstörténetünkről, múlt jelen,és a jövő (katt)

Magyar királyainkat kiirtották. Alig volt valaki, aki természetes halállal halt meg... A sumérek (szemúr) idegen nyelvű fordítói a nadrág szót gada-nak fordítják, mi tudjuk, a gatya szavunk több mint 5000 éves, és ott a gatya a képen.... A gatyás leleten a Louvre múzeumban: én hun ember vagyok (Kr.e. 2500 éves lelet). A kos csillagkép neve: hun ember háza.

Egyiptomban találták meg az első hun leletet. A Termékeny félhold területe egybe tartozott. A három piramis jelzi a Szentháromságot: Atya, Atya, Fiú.... Szfinx: az egyiptomi írásokon hun-néven szerepel. A Pi-görbéje a Szent Koronánk alakja. A legkisebb piramis szöge 3-3 a fiú piramisa, előre jelezve, hogy a Megváltó Jézus 33 évig fog a földön élni... A hun és a magyar egészen visszamegy Nimródig... a héberek minden irata Jézust Nimród fiának nevezi.

Nippur (Napúr) Uruk (Urak) városában talált jövendölések: Isten Fia ember testet fog ölteni Isten a ti véretekből. Várták a földre szálló Isten Fiát. A pártus királyok kötelessége volt Isten akaratát és szeretetét közvetíteni a Földön. A pártusok = szkíták = magyarok és hunok.

Jézus halotti leple: a negatív nem utánozható, semmivel nem törölhető. Vegyszerrel sem. 4 evangélium van: 32 evangéliumot is nyilvántartottak. A többi apokrif evangélium... egy beszél Jézus születési idejéről... Nekünk nem voltak sámánjaink, a magyaroknak mágusaik voltak. Királyaink Jézus-házi királyok voltak, ezért tették el őket láb alól... 3. Béla szerzi vissza Bizáncból a koronát. Atillának készült...akkor akarta a fejére tenni, mikor Róma-Bizánc-Buda Szentháromságot alkot, nem elnyomás, hanem Isten fiainak szabadságával... A hit bennünk, magyarokban születik, a pogány világ ettől retteg.

Katt a filmre: Napfogyatkozás (Badiny)

Badiny Jós Ferenc a magyar - sumér rokonság kutatásával és bemutatásával nagy hírnevet szerzett. A sumér írás is magyar írás. A sumér nyelv ómagyar nyelv. Jézussal kapcsolatos írásai ma is vita tárgyai.

 

 

2012-02-27. Ezen a módon én olvastam és publikáltam először a magyar hieroglifák olvasatát. szabadon bemutatható a honlapra történő hivatkozással " Kissúrék rovás és hieroglif olvasatai" megjegyzéssel. Képek az internet szabadon bemutatható képei, és Wikipédia képei.