Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


155, Ré-Hórusz képe, Théba

Hórusz a lexikonban katt: Hórusz .

Betűkkel jelöltem az olvasás menetének oszlopait, utána pedig a sorszámozottal fejezem be. Az oszlopokat fentről lefelé olvasom:

 

155-re-horusz-a.jpg

 

155-re-horusz-b.jpg

 

 

 

A, Királyok égi napura, nagyura. A Mén-honi (értsd: Mén-ország, innen van a Mennyország szavunk.) fő

B, magyarunk. Halálunkban (is) nagyúr, magyar, jó magyar hon útura A Mén

C, mása. Halál hona árpádi ország ura (Írásjelei: kő-úr = ország ura, erről már írtam), fője útján (az) ég(b)en,

D, népei várában (értsd: a jel jelenti még: )honában, országában), honában él. Trónját itt tisz(t)- (értsd a T-jele még ebben az oszlopban van)

E,(t)eli (=Tiszteli) két árpádi (magyar fő) élő,

 

155-re-horusz-c.jpg


 

 

1, Ék+ed+et (=Egekben) fő (földi) Égi-ta (=Égi-ta-ban= ma Egyiptom görögösen) itt (3) hon feje, Fő kő-hon (=ország)

2, főd-ét (= értsd: földjét) ura Napúr, (a) magyar 2 hont élteti,

3, nagyúri kő (=ország) árpádok őse (magyarja).

 

155-re-horusz-d.jpg

 

Zárójelbe tettem az értelemhatározókat, és hogy a régies sokezer éves magyar szöveget jobban értsük, a rövid magyarázatokat.

Nézzük Ré-Hórusz képírását:

 

155.png

 

Kezében a 3 magyar nép jogara, Esthon: ostor, Bothon: bot, Kusföld: fokos. Markai: ma, karjai: karok, karperece: úr. Fején a Nap, az ureus kobrával: Napúr, ősúr. Feje:Sólyom, turul. Szeme: úr, szeme körül az utu: út úr hangcsoport jele. Vállán a nemes kendő, hon jelű trónján ül, két föld, talaj értelmű jelen áll a trónja, (Alsó és Felső Egyiptom), lába állása:ba, abban.

Összeolvasva: Napúr, ősúr, Sólyom az utazó úr. Esthon, Bothon, Kusföld, magyarok nemes ura. Két honban uralkodik.

2013. 08.28.  Ezen a módon én olvastam és publikáltam először a magyar hieroglifák olvasatát. Szabadon bemutatható a honlapra történő hivatkozással " Kissúrék rovás és hieroglif olvasatai" megjegyzéssel. Képek az internet szabadon bemutatható képei, és wikipédia képei.  

 

Történeti kitekintő, katt: ÁRPÁD JELENTŐSÉGE A VÍZÖZÖN UTÁN...

www.rovasoldal.eoldal.hu/cikkek/160-arpad-jelentosege-a-vizozon-utan.htmlMi volt a helyzet a Termékeny Félhold lekanyarodó nyugati szárának végében, a Nílus deltájában és a folyó hosszú völgyében?
 

"...A lakosság földrajzi eredete és népisége szempontjából a legfontosabb mozzanat az, hogy az Észak-egyiptomi dinasztia megalapítójaként is egy ER-PAT, ER-PET:  Árpád nevű királyt tiszteltek, akinek neve mellett gyakran szerepel az őshazájára, a Zab folyó vidékére utaló Zab név, amit az egyiptológusok SAB, SEB alakban írnak át (Budge A. Wallis: The Book of Dead. 18, 138, 435.old.).

...Ez az első egyiptomi Árpád-dinasztia több királyt adott a kialakulóban lévő országnak a nagy esemény idejéig, a déli magyarok bejöveteléig, de azok nevét a megadott alakban nem tudjuk értelmezni. Kivételt csak az utolsó király képez, akit  Ősúrnak neveztek. Az ő nevét az irodalomban a görögök által használt OSIRIS alakban találjuk. Ez a király Kr. e. 3400-3200 táján uralkodott és magát ER-PAT SAB-UR ősétől származtatta. 

Az európai Magyarországba irányult magyar népágról egy bizánci forrás azt mondja, hogy őket valamikor SAB- AR-TO-I AS-PHALO-I- nak nevezték. Vajon ebben a kifejezésben nem a Zab-Úr-Földi Ős- falvakból kiindult embereket kell látnunk?

...A felsorolt helynevek, személynevek és történeti okmányok, valamint a tudósok egybehangzó megállapítása szerint kétségtelennek látszik tehát, hogy Kis-Ázsiába, Szíriába és a Nílus völgyébe is ugyanaz a nép telepedett be elsőnek és szervezett ott államokat, mint amely a Tigris és Eufrátesz völgyét is megszállta és azt társadalmilag és politikailag először megszervezte...."

Ezek a népek a magyar népek voltak, és magyar rovás és hieroglif írásos leleteket hagytak maguk után.


  2013