Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


158, Ízisz és Hórusz szobra

  Amit a modern kutatásokból már tudunk: Szent István királyunk előtt a mi népünk Boldogasszony tisztelő volt. Tisztelte az Istenanyát, és Istennek, a Jóságos Atyának a Szent Fiát. Nemcsak a Kárpát - medencében, hanem Egyiptomban, Sumérban is.(Szemúr földjén. A sumér leleteken ott vagyunk bő gatyában, szűrben mint a mai népviseletek. Egyipom melegebb éghajlatán nem volt divatban a hosszú nadrág. Krisztus Urunk előtt többezer évvel...)

  E két ország egybetartozott, Termékeny félhold területeként nevezik. Szűz Mária is a lába alatt a Hold, feje fölött 12 csillagból álló koronával van ábrázolva. Kinek a földje? Boldogasszonyé.

Három nagy piramis van Egyiptomban. Jelzi az ősmagyarok Szentháromságát. Három nagy piramis van földdel és erdővel borítva a Pilisben, ugyanez a beállításuk. A Karácsony szó is a magyarság elnevezése, de kiről nevezték el? Mi a helyzet Szent Józseffel?

Atya = Ozirisz. Anya= ízisz. A Fiú = Hórusz.

Az Atya csillagképe az Orion.

Az Anya csillagképe a Szíriusz.

A Fiú csillagképe: a Nap. A három piramisnál áll a Szfinx, ma is Abu Hun-nak,  Hun Atyának nevezik az ott élők nyelvén.

 Az Orion csillagkép a nagy vadász Nimród csillaga, aki a világ első királya az Úristen előtt, az ő fiai Hunor és Magyar. Jézus urunkat is Nimród fiának nevezik a héber szent iratok. (A kutaók leírásában.)

  Nippur (Napúr) városából származik a jövendölés, hogy Isten Fia a ti véretekből emberré lesz. A magyar népek várták Isten földre szálló Szent Fiát. E föld a Pártus Birodalom része volt a római elnyomás korában (Partia). Királyok szobrainak leletei a mai feltámadt Jézus szobraihoz hasonlóak: jobb kezét a magasba emeli, a jóság jeleként. Igy várták Jézus születését. Jézus vére megvan a Turini leplen...Jézus vére AB, a magyarok 80%-osan AB vércsoportúak.

Szinte kiirtották, beolvasztották az ősi keleti magyarságot, de a magyar lélek tovább él...nagyobb a rokonságunk, mint eddig tanították.

Nézzük a leletet:

Az őskinyilatkozáson alapuló vallásokat őskereszténységnek, proto-kereszténységnek is nevezik. A megígért és még eljövendő Megváltóba vetett hitüknél fogva keresztények, vagy legalább is „vágykeresztények” voltak, mielőtt még Jézus megszületett volna. Amint a Mennyben, úgy a földön is... ilyen pontosan ábrázolták a Megváltó eljövetelét:

158.png

Denderában (= Tündérvölgyben) Hathor templomában van ilyen ábrázolás. Elnevezték Ízisz és Hórusz szobrának. Ré (=Úr) az egyiptológusok szerint "Napisten"  lánya, Hórusz (= Ősúr) anyja Ízisz a ( Szűz ).

Bes, Bész védelmezte a Napúr gyermekét, Hóruszt, aki az anyák és gyermekek védelmezője. Úgy tartották róla, hogy az ártó lényeket, (kígyókat, ártó szándékokat, szellemi gonosz lényeket ) megsemmisíti. (Legalábbis erről írtak a kutatók.)

Az emberek ősidők óta várták a megígért Megváltót, akiről tudták, hogy Isten, a mi mennyei Atyánk küldi el a Fiát a Földre. Egy fiatal asszonytól, Szűztől fog születni. Széttapossa az ártó kígyót, és új korszakot hoz a világra. (Ma úgy látjuk, még mindíg az átmenetben vagyunk...?)

 

 Ízisztől már írtam: 66, Ízisz 

A Kármel-hegyen ősidők óta tiszteltek egy Szűz Istenanyát, aki el fog jönni a Földre, és Általa fog a Füldre születni az Atyaisten Fia. (Van Kármelhegyi Boldogasszony ünnep, fő tisztelői a Kármelita szerzetesek.)

A tatárlaki amulett Egyiptom leleteinél is régebbi írást , imát őriz: 

"Oltalmazónk! Minden titkok dicső Nagyasszonya! Vigyázó két szemed óvjon Nap Atyánk fényében."

A mi Boldogasszonyunk megvolt a mi Szentkoronánkon is:

A felső világ üzenete:

 

Már bemutattam néhány leletet: 13,Jövendölés Jézus születéséről

Szkíta-hun-pártus és maghar népnél valóban szentsége volt az emberi életnek. (katt az aláhúzottra.)

 

158--izisz-es-horusz-szobra.jpg

 

“Ne adjátok a szent dolgokat a kutyáknak, és gyöngyeiteket se szórjátok a sertések elé”. (katt.)

Mikor is volt ez az ősi időszak? Az atlantiszi kultúra elpusztulásakor. Egyes kutatók szerint csillagháborús események voltak, egy idegen, támadó nép egy kisbolygót ütköztetett a Földünkkel, hogy a magyar civilizáció elpusztuljon. mikor látták, hogy ez nem sikerült, újraszervezték önmagukat, megjelentek a kihalt ősemberi mellékágnak nevezett, de a népességgel keveredett népek, és beléjük kódolt túlszaporodással évezredek alatt uralmuk alá hajtják a Földet...békés betelepüléssel. Katt: Az emberiség szülőföldje.

2013-09-04. Ezen a módon én olvastam és publikáltam először a magyar  képírás olvasatát. Szabadon bemutatható a honlapra történő hivatkozással " Kissúrék rovás és hieroglif olvasatai" megjegyzéssel. Képek az internet szabadon bemutatható képei, és wikipédia képei.  

Filmajánló: Boldogasszony csillagkoronája 1 rész.

Boldogasszony csillagkoronája 2 rész.

Egy katolikus cikk Szűz Máriáról, képekkel: (katt) Részlet az írásból:

„Bízzatok, én legyőztem a világot.” (Jn 16,33)
Mennyire igaz ez! Krisztus a világ megmentője. És ő Anyját küldi hozzánk, mivel rábízta a világbékét
és korunkat. Hiszen Mária maga mondja: „Ez az idő a mi időnk. Ez azt jelenti, hogy az Atya
és a Fiú Társmegváltót, Közvetítőt és Közbenjárót akar küldeni ebbe az időbe, az egész világra.”
(1951. július 2.) Egyetlen világi hatalomnak sem sikerül legyőznie a rosszat és változást elérnie, ha nem
állítjuk életünk középpontjába Máriát, az Anyát, akit az Atya és a Fiú küldött...

...Ahhoz azonban, hogy a sátán minden hatalmát legyőzzük az egész világon, Máriát, aki széttapossa a
kígyó fejét, az egész világon hivatásának teljességében – Társmegváltóként, Közvetítőként és Közbenjáróként
– ünnepélyesen el kell ismerni és tisztelni kell.
Hogy kihirdetik-e a dogmát, és ha igen, mikor, az egészen Szentatyánktól függ. Az új Mária-dogmát
azonban biztosan nem hirdetik ki addig, amíg az emberek többsége meg nem érti teológiai tartalmát
és amíg a hívek nagy része nem Mária-tisztelő....

...a megváltást és békét hozó világmegmozdulás által, amelyet a Minden Népek
Anyja ajándékozott nekünk. Mert ezen az úton, amelynek neve „MÁRIA”, amelynek neve „ÉDESANYA”,
akar Isten minden népet az igazi békéhez elvezetni (98).
Hisz Mária maga garantálja 1955. május 31-i üzenetében: „Az Asszony teljesíti ígéretét, és eljön a
valódi béke.”

Tatárlaki leletről bővebben: (katt).