Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


177, Nap és Sólyom üzenete a piramison

A piramis leleten, ki a Nap és Sólyom akit ábrázol? Mi a nevük? Mit tanít az üzenet az egykori olvasóknak és nekünk?

 A piramis (=peremus = peremes /katt/) makett leleten sólyom (=turul madár) szimbólum. Mit olvasunk a Nap-piramis leletről? 

 

177--1.jpg


 

 A képen besorszámoztam az olvasás sorrendjét és menetét.

1, Mat-nak nevezett szárny a sok tollal, tehát többesszámban kell olvasni:  = mat+arok+ura. Magyarok ura.

Az Úr jelentésű napkorongnál két ureus-nak nevezett kobrát látunk. Ureus= Ős+úr = Ősúr. Két szem = napúr, a három NFR nefer-nek olvasott magyar királyi kereszt: háromszoros nagy fő+úr.

Lemásoltam az írásjeleket, a jobb olvashatóságért. Első sorát balról - jobbra, alsó sorát jobbról - balra olvassuk:

 

177--2.jpg

 

2, A Nap jelétől jobbra olvasom: Napúr, Istentől eredt (keret szövege következik)Úrhon, Magyar honod ura. Delta élete föld hona (ura).

3, A Nap jelétől balra olvasom: Napúr, Kő-úr (Már többször volt róla szó, a kőúr = ország ura). Itt lekaparták a jelet, de ha felnagyítom a képet, a szándékos rongálás ellenére FHRu jelet játok, ferheru-nak írják, fehér úr, vagy FEHÉRVÁR értelemben. Fehérvári magyar, hunod (ma így mondom: hunok) Delta élete, földje hona ura.

Mai szavainkkal és szórendünkkel olvasva:

1, Magyarok ura, Ősúr, Napkirály háromszorosan nagy főúr. (Értsd: a legnagyobb úr, aki mindenki ura.)

2, Magyar hon ura, Delta földjén minden életnek ura.

3, Napkirály, Országunk és Fehérvár magyar ura, hunok uraDelta földjén minden életnek ura.

Most következik az összefüggő két soros szöveg, négy részre bontottam, hogy az olvasók könnyebben követhessék. A felső sorral kezdjük, az írás jobbról - balra halad:

 

177--4a.jpg

 

4, Úr-bot, ar-pot (Ar+pat) jele, majd az f - kígyó, mögötte a nyúl - un és alatta a hon jele. Utána a hon és egy fej, fő: Árpád, fő hun-honban hon-fő. (Korábban másik leletnél olvastuk: "A nyugatikat Árpád nemzette; ősük két hazába ment.") /Az aláhúzottakra kattintva bővebben olvashat róluk./

A sás-féle STN, alatta T/D (Isten+tő) jele, mellette a méh, mivel férfi méh: here, alatta a T/D jele( ere+dt), az edény - neb, nép, alatta két vonal a többesszám jele: Istentől eredt népek. Következik a keret szövege: Úrhoni magyar hon (itt honod van írva) ura.

 

177--4b.jpg

 

Má(r) Napúr, fönn népén. Tudós Napurad  honát (földjét )  magyar úr (aki vándorol) a bárkájában fő(úr).

 

177--5a.jpg

5, Fő(=értsd: égi) urad hona. (Megtudtuk, hogy az Égi úr, mai értelemben Egek Ura = Isten társaként a bárkáján utazik az elhunyt.) Delta főd (=fődje, földje) ura, Kő-úr (=értsd: országa ura). A keret szövege itt is sérült, az eredetit nagyítva a rongálás ellenére FHRu jelet játok, ferheru-nak írják, fehér úr, vagy FEHÉRVÁR értelemben. ...?...Fehérváron magyar hunod ura. (A hunok ura volt. Kárpát-medencében is van több Fehérvár nevű uralkodói székhelyünk. Erdélyben pedig sok Szék elnevezéssel találkozunk.)

 

177--5b.jpg 

 

Magyar nagyúr, 1 nép főde (=földje) honát, aki Setét hon útján...

 A lelet alsó sora következik,  jobbról - balra olvassuk:

 

177--6a.jpg

6, ...vándorol. Megy várába Delta földjén. Kő-úr (=ország ura) itt hon nagy főura Napurad hona földjén. 

 

177--6b.jpg

Mut (mat) madár jele, az -ar jelű  kobra  és alatta a neb - nép jelű edények, mivel kettő van, többesszámban  olvasom:

(Mat+ar =) Magyar népek ura (hon+kő+d-ben) = honodban. (Értsd: magyar népek hazájának, országának ura.)

(A kus-kos jelű kecske-vagy bárány  jeltől folytatom. Kusok a fekete magyarok voltak, megtudjuk, hogy az ő uruk is a fehér magyarok után. Alaposan feltételezhetjük, hogy a korban és az éghajlati viszonykban levő változások során már sötétebb bőrűekké váltak a fehér magyarok is.) 

Kusod ki itt két Égi-ta/d-ba aki fő Napúr .(= Égi-talajodba, már többször olvastuk, Egyiptom ősi neve, két Egyiptom, Alsó és Felső  országrész ura a Napkirály.)

Alsó sor  jobbról-balra a középrésztől a végéig:

 

177--7a.jpg

 7, Ez Magyar Napkirály (=Napúr ) hona. (Úr+bot+fő összecsengése= ) Árpádi honfő. (A következő  jel egy úr, aki megy, karja hangsúlyosan felfelé álló pozíciója: karja áll = király, aki mozgásban van, megy. Megy-úr  Megyer településnevünkkel is összecseng.) Kő-úr (=ország ura) hona ...

 

177--7b.jpg

 ... hona Égi-ta-ba, aki fő Napúr. A Magyar úrhonok ura.

Összefoglalva a nyelvújítás előtti stítusban olvasott ősi magyar szöveget, mai szórendünkkel írom ahol ez szükséges:

 Ki az az Úr, akinek az alattvalóiról olvasunk?

1, Magyarok ura, Ősúr, Napkirály háromszorosan nagy főúr. ( A legnagyobb úr, aki mindenki ura. A Bibliából is tudjuk, a 3-szor szent, a legszentebb, itt a leleten a legnagyob, Isten. Őt hasonlítja a Naphoz.)

2, (Isten a:) Magyar hon ura, Delta földjén minden életnek ura.

3,  Napkirály, Országunk és Fehérvár Magyar ura, hunok ura.

4, (Egy rég elhuny ősünk, a vízözön utáni Árpád is Istennél van.) Árpád, fő hun-honban hon-fő, aki  Istentől eredt népek, Úrhoni magyar hon ura. A Nap bárkájában vándorol Istennel, és onnan néz le a népére.

5, Az Egek Ura bárkáján utazik, aki Fehérvár, magyarok és hunok ura. Éjszaka (setét hon útján) is Istennel van.

6, Rátekint a magyarokra, hunokra, kusokra, azokra akik (Égi-ta-ban = Egyiptomban) az Égi földön élnek. E Föld is a Magyar Napúr hona.

 

Megtudtuk, hogy a piramison levő írás arról szól, hogy Istennél van a vízözön utáni Árpád. Isten országából letekint a népére, Isten, az Egek Ura  társa az égi bárkán, akkor is amikor nappal van, vagy éjszaka. Az égből vigyázzák a földön lévő égi-mennyei országot, Égi-ta népeit, Egyiptomot és lakóit, magyarokat, hunokat, kusokat. Isten neve Magyar. (Már többször találkoztunk ezzel, de számomra mindíg megdöbbentő, mert a Biblia Ószövetsége a Holdról(=Jah) nevezett Jah-we nevét írja isten nevének. Az Újszövetségben Jézus az Én Atyámról, beszél, aki szeret, jóságos, és országa jutalmát ígéri azoknak, akik követik Jézus tanítását.)

Az ősi egyiptomiak tudták:

 1 Isten van... van Mennyország...van Pokol...Akiket isteneknek fordítottak a nem magyarok, azok mai szavunkkal szentek, és Istennél vannak.

 A Szent Sólyom, a turulmadár népünk ősi szimbóluma. A kereszténységben a mi napunk Jézus, az Atyaisten fia, aki értünk emberré lett, életével, tanításával példát adott számunkra a földi élethez, és szenvedésével, halálával, feltámadásával váltott meg minket. Vár bennünket Isten országába az Örök Boldogságba.

 

 Hasonló eredménnyel már találkoztunk Sólyom (Sesonk) fáraó szarkofágjának / ezüstkoporsójának olvasatakor.

Az egyiptomi magyarok egy Istenben hittek. Volt Szentháromságuk is a korabeli vallásukban:

Görögös neveik: Atya, Ősúr: Ozirisz.

Szűz Anya: Ízisz.

Sólyom, a Fiú: Hórusz.

Az Isten neve írása ( a kezdetetől a fáraókig)

 HOL LAKOTT AZ ISTEN?

Isten földi lakóhelye az Ég-ÚR-Széke a templom

Tudták, mi történik a halál után?

1 A lélek halhatatlan

2 A halott lelke felvitetett Mén-úr székébe- (ebből ered Mennyország szavunk) és ott Magyar Isten kormányzótársává lett.

3 A Pokol is magyar elnevezés! De mi történt azzal, akinek sok mulasztása volt földi életében és a mázsán könnyűnek találtatott?

Herodotos nagyon jól látta, hogy az egyiptomiak voltak az elsők, akik a lélek örökkévalóságát, vagyis a lélek halhatatlanságát megfogalmazták és hirdették. (Herodotos: History. I. 17.o. London, 1949.)

 

Ebből látjuk, a mai magyar és keresztény hitvilág milyen mélyről indult, és a magyar elme tanítása az ősi időkből. De Jézus tanításától kezdve van kereszténység. Jézusról tudjuk, hogy Egyiptomban is élt a gonosz Heródes haláláig a Szentcsalád. Milyen nyelven beszéltek Egyiptomban?

Tud-e valaki ennél régebbi szöveget bemutatni Mennyországról, Pokolról, Örök életről?

A magyar nyelv volt az első, az ősi világnyelv, az ezt megelőző időkből nem tudunk hasonló tanításról, minden más lelet csak a magyar leletek után következik.

 2014-02-28. Ezen a módon én olvastam és publikáltam először a magyar hieroglifák olvasatát. Szabadon bemutatható a honlapra történő hivatkozással " Kissúrék rovás és hieroglif olvasatai" megjegyzéssel. Kép az internet szabadon bemutatható képe, vagy a wikipédia képe.

 

 Filmajánló: A mi Napunk Jézus, a világ világossága. Aki eljön a világot lángokban ítélni. A Jelenések könyve szerint ez már közel van, a fekete lovas megjelent, az olajháborúk még nem fejeződtek be. A sárga lovas rég elindult. A Föld 2/3-a el fog pusztulni.... De jönni fog a fehér lovas...a magyar népek szimbóluma. Jézus eljön, hogy a világot megújítsa.

Szántai Lajos - Mit jelent a "Karácsony" szó?l

Érdekes írás:

Magyar volt-e Jézus? Badinyi Jós Ferenc írása, kutatásaira hivatkozva Néhány idézet:

" „tartsatok bűnbánatot”. (Márk 1.15.) Minden nyelvben másképpen fordítják ezt a görög szöveget. Károli Gáspár úgy írja: „térjetek meg”. De a prédikátorok egész nemzedékei használták ugyanezeket a szavakat, hogy bűntudatot keltsenek a híveikben.

“Nem tudták, hogy az evangélium görög kifejezésének nem tartsatok bűnbánatot a hiteles fordítása, nem az, hogy hintsetek hamut a fejetekre, hanem ez: változtassátok meg a lelketeket, a gondolkodásmódotokat, hogy új életet tudjatok kezdeni. (Idézet: Duquesne: említett munkájának 143. oldaláról.)

A normálisan gondolkodó és az égre néző embernek nincs bűntudata, mert nem érzi magát bűnösnek, mert nem születtünk bűnben. Ellenben van mindenkiben egy hatalmas reménység az Isteni Gondviselés hitében. Valami csodálatos reménykedés ez a Jóistenben. Abban, hogy jószándékunkban és a jóra való menekedésben Ő mindig velünk van az áldásával."

"Már régóta rágódom ezen a témán, de mindig ellenérvként vetődött elém a kereszténységnek az a közismert legendája, hogy „Jézus istállóban született”; ahogy az ének is mondja: „jászolban fekszik, barmok közt nyugszik Szent Fia”.

Hát miként írjak „betlehemi hercegről” – gondoltam -, hiszen egy herceg nem születik istállóban. Így hát egyre múltak az évek anélkül, hogy ezt a témát tüzetes és alapos vizsgálat alá vettem volna.

Most azonban, hogy otthoni testvéreink felszabadultak a marxista terror alól, az oroszok kimentek az országból, egyre több levelet kapok az otthoni fiataloktól, melyben a kérdések tetézik egymást, és a tudás szomjúsága ostromolja ezt az öreg embert, aki e sorok írója. Ez az egyik okom tehát, mely e tanulmány írására serkentett."

"Íme a „szentírás” szava:

………Meg akartok engem ölni, mert az én beszédemnek nincs helye nálatok.” „Én azt beszélem, amit az én Atyámnál láttam, ti is azt cselekszitek azért, amit a ti atyátoknál láttatok.” (János 8:37-38.)

Az evangéliumi szövegben – amit a kereszténység „Isten szavának” tanít – igen feltűnő és meglepő az, hogy Jézus két Atyáról beszél. Különbséget tesz az Ő mennyei Atyja és a zsidók atyja – Jehova – között, akit nem ismert el Istennek az evangéliumi tudósítás szerint, mert így nyilatkozik róla: „….Ha Isten volna a ti atyátok, szeretnétek engem: mert én az Istentől származtam és jöttem……”

„Ti az ördög atyától valók vagytok, és a ti atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Az emberölő volt kezdettől fogva, és nem állott meg az igazságban, mert nincsen őbenne igazság. Mikor hazugságot szól, a sajátjáról szól, mert hazug és a hazugság atyja.” (János 8:42-44.)

Aki aztán tovább olvassa ezt az evangéliumi történetet, az látni fogja, hogy a zsidók végül is azt mondják Jézusnak:

„…….Te szamaritánus vagy és ördög van benned.” János 8:48.)

Ezt a részt azért említettem így külön, mert a következőkben alapul fog szolgálni Jézus igaz alakjának a keresésében."

"Jézus születési helye

Ismét János evangéliumát veszem elő és abból közlök két idézetet:

…..lásd meg, hogy Galileábol nem támadt próféta.” ( 7:52.)

…csak nem Galileábol jön el a Krisztus?…..

Nem az írás mondta-e. hogy: „Dávid magvából és Betlehemből, ama városbóljön el a Krisztus, ahol Dávid vala?” (7:41-42.)

Nyomozásunkban így három adatunk van: Galilea, Betlehem és Dávid városa. (Bizonyítékaim adatait és azokat is, melyeket a következőkben (*) alatt jelölök, átveszem a „The Interpreter’s Dictionary of the Bible” /Abingdon Press, 1962/ című munkából, e három adatra vonatkozóan.)

Galilea: – Ez az elnevezés e tartomány héber nevéből ered. Ugyanis a zsidók „galil hag goiim”-nak nevezték ezt a területet. Angol fordításban így olvashatjuk: „galil of the gentiles”, vagyis a „nem zsidók országa”. Ugyanis a héber „goiim” kifejezés alatt azok a nem zsidó népek értendők, akik Judeától északra laktak, beleértve a hettitákat is, de a héber biblikus felfogás ezek közé sorolja a mezopotámiai és nagyon régi „guti” népet is. Galileában tehát nem laktak zsidók! Lakosai nem héberül, hanem a régi „arám” nyelven beszéltek, ami ragozó nyelv és a ma „sumernek” nevezett nyelvvel mutat igen közeli rokonságot. – Tudjuk, hogy a mai evangéliumi szövegeket az „egyházatyák” kényük-kedvük szerint javítva hagyták az utókorra és a mai fordítások egyáltalában nem tükrözik a Jézus-korabeli állapotokat, mert minden írásnak, szövegnek szolgálnia kell azt a „paulinista teológiai szándékot”, mely szerint Jézus zsidó lenne és Dávid magvából származna. A hívő olvasó így azt hiszi, hogy Galileában zsinagógák is voltak és zsidók is laktak. – A (*) forrásomban azonban minden kétséget kizáróan az a megállapítás olvasható (G.347. old.), hogy „Nagyszámú régi zsinagóga maradványt fedeztek fel Galilea városaiban, melyeket Kr. u. 200-600 között építettek. Köztük a leglátványosabb a fehér kövekből rakott kapernaumi, a tó partján, mely a Kr. u. 3. századból származik.”

Tudni kell még azt is, hogy Galilea és Samária nagyon sokáig volt a Pártos Birodalom fennhatósága alatt és Bazapran nevű pártos király el is látogatott oda Pacor kormányzósága idejében.

Mondtuk, hogy a galileai nép nem volt zsidó, hanem „máshitű”. A magaslatokon épített templomaikat a „korrupció helyének” nevezték el a zsidók, mert itt tisztelték a galileusok az Istenanyát, akit a biblikus írások „Astarte vagy Asthoret” néven említenek. Miután a Jehova-tisztelet nem ismeri el az Istenben lévő „női” teremtő erőt, így a héber nyelvnek még szava sincs az „istennő” kifejezésére. A galileusok vallása az Istenanyát a „Fény Szűzének” nevezte, aki mellett ott találjuk a „Fény Atyát” (Bál. Bél) és a „Fény Fiát”, aki a Világ Világossága. (A ma sumernek nevezett nép hitvilágában: „Én-Lil”.)

E vallásnak tudós papjait nevezték „mágus”-nak, szintén a sumer „mali” vagy „mag” ….azaz „tudós, hatalmas” értelemben.

Az evangéliumoknak a judaisztikus teológia szerinti nézete és kiértékelése szerint, a zsidók azzal vádolták Jézust, hogy ő is „mágus”, és ezt az álláspontot megerősíti Márk evangélista írása (3:22), ahol „belzebub”-bal van Jézus azonosítva. Indoklás: „belzebub, démon és mágus” a héberben azonos jellel íródik.

Betlehem: Az evangéliumi hagyomány Jézus születése helyéül jelöli. Máté így mondja (2:1): „Jézus a júdeai Betlehemben született…..

Ez a „júdeai Betlehem” a Beth-”lehem” nevét Jézus halála után kapta a Saul-Pál és követői által megalakított zsidó-keresztény egyháztól, mert ezt a kis települést, Dávid idejétől kezdve Beth-lomon néven ismerték. Itt őrizte Dávid apja juhait és a hagyomány szerint itt is született. Azért volt fontos a zsidó szellemű evangélistáknak „Dávid városának” Betlehemmé való változtatása, mert Mikeás próféta jövendölése szerint (5:2): „belőled (tehát Dávid városából) származik nekem, ki uralkodó lesz Izraelen.” Tehát azok nevezték át Beth-lomont Beth-lehemmé, akik Jézusban a zsidó Messiást látták és Jézust „Dávid leszármazottjának” hirdették. Ma már tudjuk, hogy a zsidók sohasem ismerték el Jézust az ő Messiásuknak (görögül Krisztusnak), mert még ma is epedve várják az ő valódi „messiásukat”, a Világ Urát. De baj van ennek a „judai Betlehemnek” Jézus idejében való létezésével. Ugyanis forrásadatom úgy írja, hogy:

Juda Betlehemének semmi nyomát nem találták meg a Kr. u-i első három században és az a tradíció, hogy Jézus itt egy barlangban született volna, legfeljebb a Kr. u-i 2. század második feléig vezethető vissza. Justin mártír által említve. Az itt talált barlangok sora felett Konstantin császár emelt egy nyolcszögletes kápolnát. Miután ezt lerombolták, I. Jusztinián (527-65) épített helyére egy nagyobb templomot, melyen a középkorban változtatásokat végeztek ugyan, de a jelenlegi építmény alapjaiban Jusztinian korából való.”

A Betlehemi Herceg keresésében most elérkeztünk oda, ahonnét végre elindulhatunk. Jézus valóban Betlehemben született, de ez a Betlehem Galileában van. a goiim-ok országában, Názárethtől kb. 6 km távolságban. Nagyon régi városka és Kr. e. 14. századból való „Amarna szövegekben” Bit-Lahmi néven található. Közelében van a Tábor-hegy, ahol a galileus vallásnak volt a magaslatra épített temploma, amit Kr. e. 218-ban III. Antiochus fallal vett körül. A legenda szerint Jézus innen emelkedett fel az égbe. Ennek emlékére Konstantin császár anyja – Helena – Kr. u. 326-ban újra épített ide egy templomot, amit most az arabok romboltak le. Ma, itt a Tábor-hegyen áll a görög ortodox kolostor, amit a XIX. században emeltek.

Tisztáznunk kell még a „Dávid Fia” fogalmat is. Máté evangéliuma ugyanis Jézus Krisztusnak, Dávid fiának és Ábrahám fiának nemzetségi felsorolásával kezdődik, melynek ha a végére érünk ( Mt.1:16). láthatjuk, hogy ez nem Jézus nemzetség-táblája, hanem azé a bizonyos Józsefé, akit a szent iratok Jézus édesanyja – Mária – férjének neveznek. Azután megtudjuk azt is (1:20), hogy Mária a Szentlélektől fogant és nem Jézus, hanem József Dávidnak a fia. József van eredeztetve Dávid nemzetségéből."

Az apostolok:

 "Viszont Jézus által választott és „felkent” apostolok nem a Saul-Pál vallást, hanem a „jézusi evangéliumot” hirdették, mely szerint Jézus azért jött e világra, hogy megkeresse és megtartsa azt, ami elveszett – értvén alatta Naphoz hasonlított – mindenkiről gondoskodó – mindenki Istenének imádatát. Ezt hirdették Jézus apostolai – a megmaradt Tíz… Nézzük meg csak együtt: hol is?

A keresztény papi Breviáriumban minden apostolnak megvan a szent ünnepe, s ott leírják működési területüket. Vegyük sorra őket:

Máté: – „Mox in Ethiopiam profectus evangelium predicavit – regem et uxorem eius universa provincia ad Dristi fidem convertit….

(Nemsokára Etiópiába – a kusok földjére – utazik…….a királyt és annak feleségét az egész országgal együtt Krisztus hitére téríti….)

Kánáni Simon és Taddeus Júdás: „Hic (Tadeus) Mesopotamiam iIle (Simon) Egiptum evangelica predicatione peragravit. Postea in Persidem conveniente, cum innumerabile filios Jesucristo peperissent fidemque in vastissimis illis regionibis et effaratis gentibus disseminassent…..)”

(Ez ‘Taddeus’ Mezopotámiát, az ‘Simon’ Egyiptomot az evangélium prédikálásával bejárta. Azután Perzsiában találkozva, miután Jézus Krisztusnak számtalan hívőt szereztek (gyermekeket szültek) és a hitet azokon a mérhetetlen kiterjedésű vidékeken és azoknak a vad népeknek hirdették…) – Itt meg kell jegyeznünk, hogy Perzsia ebben az időben nem létezett, hanem a későbben Perzsiának nevezett „mérhetetlen kiterjedésű területet” az apostolok idejében Pártos Birodalomnak hívták.

András (Péter testvére): „Post cuius (Jesus) passionem etresurectionem Andreas, cum in Scíthiam Europae quae ei provincia ad Christi fidem disseminandam obtigerat…”

(Jézus szenvedése és feltámadása után András, midőn Európa Szkítiájába jött. (Mely provincia neki Krisztus hitének a vetésére osztályrészül jutott…..) Ez a Kárpát-medence.

Tamás: „Apostolus Galileus post acéptum Spiritum Sanctum in multas provincias proféctas est ad praedicandum Christi Evangélium: Parthis, Medis, Persis. Hyeranis et Bactris christianaé vitae praecepta tradivit. Postrema ad Indo se cónferens eos in christiano religióne erudirit.”

(A galileai Tamás apostol, a Szentlélek eljövetele után különböző országokba indult, hogy Krisztus Evangéliumát hirdesse. A párthusoknak, médeknek, perzsáknak, hírkánoknak és baktriaiaknak átadta a Krisztus-hit és az Életnek a Törvényeit. Végül a hindukhoz ment, őket a krisztusi vallásra nevelte.)

Bartolomé: Galileai apostol, midőn az innenső Indiába indult, amelyik neki a földkerekségnek az elosztásakor J.C. Evangéliumának prédikálására jutott. Jézus Urunk jövetelét Máté evangéliuma szerint hirdette azoknak a népeknek. De amidőn abban az országban nagyon sokakat J.C.-hoz térített, és sok munkát és kellemetlenséget elszenvedett, a nagyobb Arméniába jött. Ott Polimus királyt és feleségét, azonkívül 12 várost a Jézus-hitre vezetett, ami az azon nép papjainak nagy irigységét váltotta ki…az ő teste Albanusban, mely Armenia-mayor városa, ahol kiszenvedett – ott van eltemetve. (Bertalant =Bőrtelent élve megnyúzták.-szerk.-)

Fülöp: Bethsaidában született és a Szent-Lélek erejével az ő Szkítiájába ment evangéliumot hirdetni – és sok hívet szerzett a hitnek.

A felsoroltakból láthatjuk, hogy Jézus apostolai bizony elvégezték rendesen a rájuk bízott munkát és nagyon sok történelmi kútfő bizonyítja, hogy a Pártos Birodalomban szervezték meg a jézusi tanítás szerinti, igazi Egyházat, amelyben teljesen ismeretlenek voltak a saul-páli spekulációk."

*        *        *
 

Szent Pál apostol azt mondta, őt maga Jézus hívta meg, és mindent megtett, hogy jóvá tegye a Jézus Egyháza ellen elkövetett hibáit. Pált a feltámadt Jézus tanította. Ezt az apostolok is elfogadták. A Damaszkusz (=Dámaszék) felé vezető úton találkozott Jézussal.  Anyja szkíta volt. Kilikia (= Kelő-kője, a felkelő nap városa tartományban: Napországban született, Tarzus kikötővárosban. (Tarsus= társas kikötő, a főniciai és hétországi magyarok közös kikötője volt az ősidőkben.)

A Római Birodalom keleti részében tett három hosszú misszionáriusi útját követően Pál visszatért Jeruzsálembe. Itt őrizetbe vették, majd Rómában bíróság elé állították. Végül Rómához közel, valószínűleg 64-ben kivégezték, mivel ellentétben a többi apostollal Pál római polgár volt, nem alkalmazhatták a megszokott kegyetlenséget (pl.: olajban megsütés, keresztre feszítés, élve megnyúzás, stb.), hanem lefejezték.(-szerk-)