Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


180, 3 Thutmose (3. Tudó-mása) utazása Kusföldre

3. Tudó-mása fáraó ( 3 Thutmose) egy múzeumi kiállításon. (Részlet,  bizonyára egy másik kép is tartozik a szöveghez.)

Khnum (Istenhez?)  látogatóba megy a kataraktán-vízesésen, kőtorlaszon át 3 hajóval III. Tudó-mása király.

 Észak és Dél Egyiptomon túlra utazott  a fáraó. A kos-fej a fekete magyarok állata, Kusföld jelképe. Korábbi kutatásainkból kiderült, nem istenről van szó, hanem valóságosan élt úr vagy király, helytartó ábrázolásáról.

 

180--3.-tudo-masa-a.jpg

 

Az olvasást a kép jobb oldalán kezdem:

 

180--b-3.-tudo-masa.jpg

A Keselyű, mut madárnak is nevezik, már tudjuk, a magyar népek védelmezője címet írja. Idegen hatalmakat figyelmeztet, aki rátámad a magyarokra, eltakarítja a keselyű. (Döghús lesz, lecsontozva.)

Lemásoltam az írásjeleket: (Olvasásuk fentről le, balról - jobbra.)

180--b-3.jpg

 

 

A, Est (=nyugat) földjén itt nagyúr.

Nagy főúr népén.

2 nép Napura (= napkirálya) Tudó-úr. 

Istentől eredt Úr-mén, Úr képe (úr). (Értsd: Úr képe =Isten képe, helyettese az országában.)

Delta élete ura. Fényességes kus mag(yar) úr, fődje (=földje) honában ez.

Égi-ta (=ma Egyiptom) magyar honaiban úr. (Egyiptom Magyar Honai ura.)

A kép második részlete:

 

180--c-3.-tudo-masa.jpg

Lemásoltam a jeleket: (Olvasásuk fentről le, jobbról - balra.)

180--c-3.jpg

 

 

B, Delta élete fő népe, fényességes kus nép ura, Napja, Feje. Ez-ben (értsd egyben a núbiai, napföldi nép feje=)  nép honaiban Nubiád népe ura, Napja, Feje.

Víz magyarodna(k) Ura, magyar (3 / három) hajókkal (ment a vízen)

Napország kus nemes urához

Magyar Vizek urához, népe vizeinek földjére...

(Kell lennie még kőemléknek, hogy mit is csinált III. Tudó-mása király, a Magyarok vize, Nílus folyó forrásvidékén, ahol a fekete magyarok urát meglátogatta.)

Mai szavainkkal összefoglalva: 

 3. Tudó-Mása fáraó, a magyar népek védelmezője. A Nyugati ország, 2 népe Napkirálya.

Hatalma Istentől eredt. Isten képviselője Égi-ta(laj) földjén. (Ma Egyiptom.) 

Magyarok ura, Napotthon népe urához 3 hajóval a vízen ellátogat, a kusok nemes urához.

A magyarok vize és népei vize forrásához. (A magyarok vize ma Nílus folyó. A kusok a fekete magyarok. Az ottani alkirály, helytartó, és az országrész:  Núbia, Napotthon feladata volt a folyó vize védelme is. A korban fontos volt a tiszta víz, mérgezések, vegyi-biológiai támadások ellen is biztosítani és védelmezni kellett a magyar földet. Nyugati magyarok ura: keleti irányban vannak a régi magyar államok: Mezőföld = Mezopotámia, Baba Ilona, népmeséink Tündér Ilonájáról elnevezett: Babilon. Kan-hon, ahol meséinkben a kurtafarkú malac túr= Kánaán. Hétország, ahol népmeséinkben a magyarok hétországra szóló lakodalmat csapnak: Hettita birodalom a térképeken. Jézus is a kánai mennyegzőn, a 7 napig tartó lakodalomban tette első csodáját, a vizet borrá változtatta, így édesanyja, Mária közbenjárására kinyilvánította isteni erejét.)

 

2014.06.03. Ezen a módon én olvastam és publikáltam először a magyar hieroglifák olvasatát. Szabadon bemutatható a honlapra történő hivatkozással " Kissúrék rovás és hieroglif olvasatai" megjegyzéssel. Képek az internet szabadon bemutatható képei, és Wikipédia képei, vagy az olvasók által küldött képek.  

 

A nevezett professzor Jézusról írásai vita tárgyai, és saját vallását képviseli.

Ma kaptam egy kedves olvasónktól a facebookon: 

1909. 06. 03.
Megszületett Badiny Jós Ferenc sumerológus professzor, a magyar őstörténet kutatója.

 Ifjú éveit Balassagyarmaton töltötte, a Balassi Bálint Gimnáziumban tanult. Születésének századik évfordulójára emléktáblát helyezett el Balassagyarmat város Önkormányzata a Palóc Társaság kezdeményezésére, a Civitas Fortissima Kör támogatásával a Szondi György utca 1. szám alatti valamikori szülői házra."

Írásaiban nagy tisztelője lett a kutatásai során Szűz Máriának, a Magyarok Nagyasszonyának. Jézus, a kutatásai szerint a magyar népek közé született A Mennyei Atya akaratából, a Szentlélek erejétől, Szűz Máriától.

Már a környékben a Kármel-hegyen tiszteltek egy Boldogasszonyt, aki majd el fog jönni, és Isten Fiát fogja a világra hozni. A Kármelita szerzetesek is e Szűzanyát tisztelik, Kármelhegyi Boldogasszony ünnepén. (Értjük a magyar helynevet: Kar-mell hegy. Már mutattam be ilyen ábrázolású, ún. Vénuszokat, a világ minden tájáról, amik képírása magyar szövegeket ír.)

Kutatásait nem cáfolta meg senki.

Boldogasszonyunk tiszteletéről:

 

Érdekes és szokatlan írás:

BADINY JÓS FERENC: JÉZUS KIRÁLY A PÁRTUS HERCEG /3

Néhány idézet a cikkből:

MÁRIA, Jézus anyja

"Jézus, a szeretet tanítója, miként tudott oly gorombán rászólni Édesanyjára, miként azt a „kánai mennyegzőről” írt evangéliumi tudósításban olvashatjuk. (Jn. 2:4) – Mert szólhat-e a gyermek az édesanyjához úgy, amint azt Jézus szájából eredőnek mondja az evangélium? …„Mi közöm nekem te hozzád, óh asszony?” Még a mai romlott világban is iszonyú gorombaság ez.

A görög szövegben Jézus „királynőmnek” hívja Édesanyját, és arra az anyai szóra, hogy „a mennyegzőt tartóknak elfogyott a boruk”, Jézus így felelt: „Mi közünk hozzá, hogy nekik nincs boruk?” – Tehát Jézusnak igazán semmi köze nem lehetett ahhoz, hogy a házigazdának, ahová Ő a tanítványaival és Édesanyjával együtt „meghivatott”, a bora elfogyott.

...Jézus születésétől számított 256 évig a Pártos Birodalom királyi vallása az a Jézus-hit volt, amit Jézus apostolai szerveztek egyházba, a régi mágus-vallás hagyományait folytonosítva a jézusi Igékkel. Itt Mária azonosítva lett azzal a Anahita „Szűzanyával”, akit II. Artaxerxes (Kr. e. 405-359) „szeplőtelennek” nyilvánított még az achaimenida korban.

Innen teszi ugyanezt a titulust Máriára Nestor pátriárka (Kr. u. 360-440) és a „nestori kereszténységben” Máriát – hivatalosan – „Krisztus (a Megtartó) szeplőtelen Szülőanyjának” nevezik.

Az ortodoxia, vagyis a római zsidó-kereszténység végre csak annyit ad Mária tiszteletére, hogy az Ephezusi Zsinat (Kr. u. 431-ben) megszavazza Máriának ugyanazt a titulust, amit évezredeken át az egyiptomi Isis viselt;
Istenanya”. De Jeruzsálemben csak a Kr. u. 6. században építenek végre egy kápolnát Mária dicséretére.

Az egyiptomi Isis-re való hivatkozással a zsidó-kereszténység visszanyúlt a „Fénytisztelő” egyiptomi Osiris (Nap)-kultuszba, anélkül, hogy Máriának megadta volna azt a méltóságot, ami Isis tulajdona volt.

...az Ephezusi Zsinat miért az egyiptomi Isis-hagyományhoz nyúlt Mária felmagasztásálának érdekében, ahelyett, hogy a Galilea földjén – Jézus idejében még létező – „Istenanyatisztelet” emlékeit keltette volna életre? Hiszen – miképpen már említettem – Jézus is az Olajfák hegyén lévő „Szüzanya” templomába járt imádkozni, és tanítványaival az utolsó vacsora után is odamentek dicséreteket énekelni (Mk. 14:26)

...már ismerik az „Istenanya” különböző neveit, de jogosan tehetik fel a kérdést, hogy ezt az Istenanyát miért nevezik az ősi sumír hitvilágban, sok évezreddel Mária előtt „Szűzanyának”?

A SZŰZANYA CSILLAGA...Korunkban „hóhér” csillag lett. mert a marxizmusnak, kommunizmusnak és a szétrobbant Szovjetuniónak volt a felségjele az ötágú vörös csillag. Sajnos a „müveit Nyugat” is a pusztítás jelképének választotta ezt a „pentagramot” (amelynek 5000 éves ábrázolását a sumír Kis nevű városban kiásott korsón – lásd az ábrán), mert az ősi „Szüzanya” egykori boldog lakóhelyét, a Tigris és Eurfátesz közén – a mai Irak területén – létezett Sumériát, az utolsó 150 év alatt a homokból kiásott templomaival, városaival, sok ezer éves emlékeivel letörölték a föld színéről az ötágú csillagos USA-repülőgépek egymillió tonnán felüli mennyiségben ledobott bombái. Eltűnt Babilon, Nippur, Uruk, Kis és Isin is, ahol olyan hatalmas temploma volt a betegeket gyógyító Szüzanyának – Gulanak -, mint egy mai futballpálya.

...az iraki Sumériának ez a tervszerű lebombázása szinte beilleszthető a gyűlölet 2000 éves folyamatába. Megérthető az a tendencia is, amelyik a „Világügyelőt”, a zoroasteri „Megtartót”, a sumír „Világ Világosságát”, a „Betlehemi Herceg Jézus Krisztust” egyszerű szupersztárrá alacsonyítja és az „Ég Királynőjének”, a „Szüzanyának” karizmatikus- testet öltőjét – „Máriát, Jézus Édesanyját”...(nem tisztelik).

...Mária Jézus megérkezte előtt 5000 évvel azonban már él a gondoskodó Égi Édesanyában való Hit által és a sok bajjal küszködő ember az ő segedelmét kéri, miképpen azt – talán másik figyelmeztetésül – a Tatárlakán talált amulett írása bizonyítja. Mert véletlen lenne talán az, hogy az emberiségnek az Istenanyához intézett és leírt „első” fohásza szintén a Tudás Népének országában bújt ki a földből?” 

Az ima, amit leolvastam róla, így szól: „Tur-Dis (Tordos) oltalmazója. A minden titkot ismerő Nagyasszony! Vigyázó két szeme óvjon Napatyánk fényében!”

...1500 évvel megelőzi a mezopotámiai írásemlékeket, de mindkettő azonos nép terméke. Az amulett mellett talált 26 istennő szobrocska is az anyaistennő kultuszának, vagyis annak a hitnek a bizonylata, mely az örök Isteni Gondviselést az „Égi Édesanya” mindenkit elérő jóságának tekintette...."

"...Mária és Jézus születésének idején már a pártusok azonosak azokkal a népekkel, akiket a történelem Dalia. Szaka, Massagéta. Sarmata, Szkíta és Hun néven ismer. Vallásuk pedig egyöntetűen az ún. „mágus-hit”, vagy sokak által Zoroaster „fénytisztelő” szertartása, magaslatokra épített templomokkal, ahol a „Fény Szüze” (Innana, Istár, Astarte, Astoret, Anahita) és a „Fény Fia” (Bál, Mitra) felé irányulnak az emberi könyörgések. – Tehát a Galileának nevezett Adiabene tartomány őslakói és a keletről jövő pártus-mágusok...

...A „Zwingli Biblia” térképén tehát láthatjuk, hogy a Grapte-Kharax és az Adiabene hercegi családoknak palotájuk volt Jeruzsálemben.

Jeruzsálemet a Kr. e. 14. századi „Amarna textusokban” „Uru-Solyma” néven találjuk meg és e neve után sok szakember szkíta alapításúnak véli, amire majd a későbbiekben részletesen kitérek...

...a bizonyos Adiabene herceg, aki a zsidó vallást felvéve Joakim nevet kapott, és felesége Grapte-Kharax pártos hercegnő Anna néven lett felvéve a zsidó hitközségbe, miután elhalták a zsidó hitet és húsz évi – zsidó hitben töltött – meddőség után megszületett nagy titokban Mária. A zsidó templomi tanács kiátkozta Joakimot és Annát. – Ez a kiátkozás valószínűleg még a születés előtt történhetett, vagyis akkor, amikor a gazdag Adiabene hercegi házaspár megszüntette a zsidó hitközség anyagi támogatását és nem is néztek Jeruzsálem felé, hanem a Galileának nevezett Adiabene tartományban „Magharet” (Názáret) és a mellette lévő „Betlehem” (arámi nevén „Bit-Lah-Mi”) területén lévő birtokaikon tartózkodtak. Ezt az állításomat a Jeruzsálemi Talmudra alapítom, ahol az van írva, hogy: “Jézus a betlehemi királyi palotában született.” (Ber. II. 3) – Tehát ebben a „galileai” Betlehemben, a pártos helytartónak Adiabene hercegnek volt a rezidenciája és leányuk – Mária – itt született...

...Heródes a római zavaros időkben szíriai prokurator volt (Kr. e. 46-43). Ez a Római Birodalom legválságosabb időszakába sorol, hiszen Kr. e. 53-ban a Carrhae (Harran)-i csatában a Pártos Birodalom seregei tönkre verik a Crassus által vezérelt római légiókat és Szíria is a Pártos Birodalom ellenőrzése alá kerül. Heródesnek nagy érdeke volt, hogy Adiabene kormányzójával jó barátságban legyen és ennek alapja a „közösen felvett” zsidó vallásbeliség volt. Hogy a Pártos Birodalom elismerte Heródest Júdea királyának, annak kezese Adiabene herceg volt, de az elismerésnek meg voltak azok a titkos feltételei, amiről a zsidóság vallási vezetősége nem tudott.

De folytassuk Mária élettörténetét. Már tudjuk, hol nevelkedett....

Szent  Sólyom város palotájában...... elhangzottak Mária szavai, már mellette állt Pandar József herceg, aki aztán „eltávolította” ezt a csaló és aljas társaságot a palotából. ...Hannát nem hiába nevezték „prófétának”. Az Isten közelségét érezte benne. Megfogta Mária jobbkezét, elébb a szívére tette, aztán megcsókolta azt és térdre esett Mária előtt:

Az Istent látom Benned! Te vagy az égi küldött, akit évezredek óta várunk”… kiáltással simult drága tanítványához, de térdenállva ölelte, szorította magához. Mária melléje térdelt. Szemeik találkoztak és Mária átszellemült lélekkel így szólt Hannához:

Valami csodálatos érzés tölt el engem, drága Anyám. Mintha nekem már semmire se lenne szükségem. Mintha ez a világ és minden, ami körülöttem történik, valahogy nagyon messze lenne tőlem. Szívemet oly boldogság tölti tele, amilyent még sohasem éreztem. Ha felnézek, mintha egy fényes utat látnék, aminek nincs vége és érzem, hogy ezen kell végig mennem és semmi félelmet nem érzek, csak örömöt, boldogságot és azt is, hogy az a Mindenható akarata így.”

A képnek hozzám kerülését a „felső világ” intézkedésének vélem. Ugyanis fűlvizsgálatra kellett mennem egy szakorvoshoz, akit nem ismertem. Csak a nevét tudtuk és „József” volt. Feleségem elkísért és pont „József-nap” volt. Feleségem gratulált az orvos névnapjára, mondva: „Ma József nap van”.

Az orvos nagyot nézett és mondta: „Maguk jó keresztények, ha ezt a napot ismerik.”

Miután megtudta magyar származásunkat, elővette a pénztárcáját, kivette belőle ezt a „Mária” képet és e szavak kíséretében adta át nekünk:

“Sokat imádkozom a „Szűzanyához”. Elzarándokoltam Boszniába, ahol megjelent Medjugorje-ban és onnan hoztam ezt a képet, a „Béke Királynőjét”, ahogyan ott nevezik. Ugyanis a szerbek le akarták bombázni azt a szentélyt, amit a franciskánusok építettek, de a ledobott bombák egyike sem robbant fel és az égen, jó „négy” órán át fényben tündökölt ez a három betű: M I R …aminek jelentése szerbül: „Béke”. Ezért nevezik a Szűzanyát ott a „Béke Királynőjének”. Fogadják szeretettel ezt a kis képet és imádkozzanak maguk is Hozzá – a békéért.”

Amikor átvettem az orvos kezéből, akit most láttam életemben először, megcsókoltam a képet és aztán megöleltük, megcsókoltuk egymást az eddig ismeretlen orvossal, de bennem visszatértek azok az érzések, amik önkéntelenül betöltöttek, amikor Máriáról az itteni sorokat írtam, amik úgy kezdődnek: ….”Valami csodálatos érzés tölt el engem….”

Máriának, a „szeplőtelen Szűznek” itt leírt érzésvilágát tükrözi ez a kép. mely Boszniából jött Argentínába azért, hogy engem megtaláljon és a Pártus Herceg drága Édesanyja dicséretével beérkezzen Magyar honba, Jézus Urunk Népéhez.

Istenünk Urunk akarata szerint!"