Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


181, Tápláló, védelmező Úrnő

 

Luxorban van a lelet, kobra fejű, tollas koronás úrnő, szoptatja a gyermeket. Mit tudunk elolvasni a képről?

A háttérben mat-ar -szárnyat látunk. A  nő feje ureus-nak nevezett kobra, alakja nő. Ureus kobra+női alak = Ős Úrnő. Koronája madártollakból áll:  mat. A feje ur , ar szótag = mat+ar = magyar. Kobra : ko= kő, ország a jelentése, ra, úr, a női testtel egyértelműen összecseng: Ország úrnője. Látjuk a képről, hogy gyermekét, (országa népét  gyermekeit) védi és táplálja. Hasonlít a Mária és Jézus, Ízisz (a Szűz) és Hórusz ( ős úr, fiú) alakjára.

181--re-ne-utet-izisz.jpg

Lemásoltam a hieroglif jeleket, a kérdőjelnél nem tudom tisztán nagyítani, hogy sérülés vagy írásjel-e.

181--re-ne--utet-szovege.jpg

Fentről lefelé olvasva a keret szövegét:

Úrnő, magyar tudós népe, kő-d (értsd országod) honában. Ehhez jön a képírás szövege:

Ős Úrnő Magyar Ország úrnője gyermekét  védi és táplálja.

Az ország népére is értelmezhetjük, akkor is értelmes a mondanivalója.

A világban tisztelik Szűz Máriát, e lelet feltöltéséhez közeli ünnepe. A Kármelita szerzetesek szerint: Kármelhegyi Boldogasszony, július 16.

125--izisz-es-maria.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

"Az ősi hagyomány pedig arról tanúskodik, hogy ott, a Kármel hegyén kezdődött el már annak az Asszonynak a tisztelete is, akinek még a nevét sem tudták, de előtte tisztelték benne a születendő Megváltó édesanyját.

Később pedig – Krisztus születése és megváltói működése után – már az első századokban templomot is építenek itt a Megváltó édesanyjának, a Szűzanyának tiszteletére."

 

Mi már azt is tudjuk, hogy a Biblia előtti időkben tisztelték a Boldogasszonyt, akinek többféle elnevezéssel, de magyar nyelven jól érthető szövegösszefüggéssel várták eljövetelét, hogy általa Isten Fia eljöjjön a Földünkre.

Pálos magyar szerzeteseink fekete Mária képét tisztelték. Ma sok magyar templomban, és a magyar alapítású Lengyel Nemzeti Vallási központ, JASNA GORA, FEHÉR HEGY mai nevén Csensztohova templomában is az egyiptomi -magyar eredetű fekete Nagyasszonyt tisztelik.

Egyiptomi magyar nyelvemlék: Asszuáni Nagyasszony

Hieroglifáit az aláhúzottra kattintva elolvashatják. "...Hogy az angolok jól olvasták a vonatkozó hieroglifákat és a Setét szó valóban a bőr színére vonatkozott, írott kútfőkkel is tudjuk igazolni.

Az első kőtorlasz vidékén, amint mondtuk, a kusok nagyon tiszteltek egy fekete arcú Istenanyát, Nagyasszonyt, akitől magukat származtatták...akinek oltalma alá helyezték magukat..."

2014.07.18. Ezen a módon én olvastam és publikáltam először a magyar hieroglifák olvasatát. Szabadon bemutatható a honlapra történő hivatkozással " Kissúrék rovás és hieroglif olvasatai" megjegyzéssel. Képek az internet szabadon bemutatható képei, és Wikipédia képei, vagy az olvasók által küldött képek. 

Egy másik videó, az alsót törölték:

Filmajánló: (halk a felvétel)

Csodálatos kutatás összefoglalását látják. (a videót törölték, a tartalmát megmentettem, Badinyi Jós Ferenc professzor előadása volt:

"Induljunk el az úton, melyet az Úr Jézus kijelölt... A turini leplen az Úr Jézus negatív képe van. Nem lehet eltüntetni. Az amerikai kutatók bebizonyították....

Ki volt Mária? Az evangéliumokból nem lehet bizonyítani, hogy zsidó volt. Gallilea kormányzócsaládjából származott... Szülei nagyon gazdagok voltak: Joahim és Anna (Jó-a-hím, = Jó férfi, és Anna, Hanna, = Hun-nő). 15 évig Mózes hitét is felvették, hogy gyermekáldást kapjanak... a Pártus papokhoz fordultak eredeti hitükhöz a kudarc után. Pártus papnő=bábaasszony jött a segítségükre...egy év múlva megszületett Szűz Mária...Magaslati hegyeken lévő templomokban imádkoztak, Mária itt nevelkedett... Astarte, a fény szüze tisztelete, és Bál, Bél tisztelete, a fény fia tisztelete történt itt az ősi magyarok hite szerint...

A sumer magyarok Enlil: En= Én lil=lélek  néven tisztelték Istent... Minden vallásnak van teremtéstörténete...Szentháromságuk: a fény Szüze, a fény Atya, a fény Fia.

7 Boldogasszony ünnepünk van, ez mind megvolt Sumeriában... a Vénuszon lakik a korabeli hitük szerint a fény Szüze...Est-hajnal csillag...a kereszténység is Máriára vonatkoztatja...az ötágú csillag, a pentagramm a Szűzanya csillaga...9 holdfordulóra van szükség...Ozirisz, a Hold, és Jézus is harmadnapon támad fel...252.napon telihold van, ezt nevezik Istár oroszlánjának...

...Kr.e. 250 évvel leírták egy agyagtáblán, mikor lesz a csillagállás, mikor Isten Fia eljön a földre...december 8 Szeplőtelen Fogantatás után 252 nappal, aug. 14-és született a mi Urunk, Jézus...

A tatárlaki amuletten van leírva az első Kárpát-medencei imánk...az istenanya vigyázó két szeme megvan a sumeriai leleteken... kora Kr. előtt 5200. év. Amerikai szakemberek bizonyították a korát. A történelem az írással kezdődik.. a történelem a Kárpát-medencében kezdődik... sumeria későbbi korban létezett...

Az Ádvent a magyar népek Istenvárása volt... megírták, hogy egy napon Isten fia emberi alakban születik a földre...

Keressétek az igazságot, mert az igazság tesz szabaddá benneteket... imádkozzunk  az Úr Jézushoz és a Szűzanyához: Uram, szabadíts meg minket a gonosztól..."

Csak a hang van meg:

 

2014.07.18.