Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


199, II. Nektanebo fáraó

199--ii-nektanebo-farao.png

Az eredetiért katt a képre. (Köszönöm névtelenségben maradó küldőjének az elérhetőséget.)

A fáraó a perzsa hódítások és népirtások alatt élt. A perzsák a magyar vezetésű Méd Birodalomban házasságkötéssel átveszik a hatalmat. A magyar vezetőséget leváltják a birodalom éléről, és saját rokonságukat helyezik hatalmi pozíciókba. Mikor a magyarságot kizárták minden állami vezetésből, terjeszkedni és hódítani kezdenek. Az asszír világuralmi törekvéseket elevenítik fel. Asszíria uralkodóinak örököseiként lépnek fel. Asszíriát a magyar népek összefogása döntötte meg, a népirtó politikát folytatókat három oldalról vették támadás alá, Északról a Médek, Délkeletről a babiloni keleti magyarok, Káldeusok elnevezéssel. Délnyugatról pedig egyiptomi magyar seregek. A győzelem után az északi rész a mada magyaroké lesz, Méd Birodalom néven. Újbabiloni Birodalom néven a káldeus keleti magyaroké a déli terület Egyiptom határáig. Egyiptom visszakapta eredeti országhatárait. A Médeknek behódolt a hátsó, farsi részébe telepített 10 törzs (farsia, persia), melyet Kánaán északi részéről az asszír uralkodók deportáltak. A mada-magyar népek meghagyták vallásukat, saját uralkodóik alatt nyugodtan élhettek.

96-media--babilon--egyiptom-asszir-megdontese.png

Babilon uralkodójának nem hódolt be Júda törzse, ezért elment seregeivel, és asszír módra elvitte őket Babilonba, és a Kobár (Kabar) folyó mellett letelepítette őket. Ifjaik tanulhattak, állami hivatalokat is betölthettek. Dániel próféta miniszterelnök is lehetett. Dániel őrsége fegyvercsapás nélkül beengedte Babilon városába a perzsa hadsereget, szokásos népirtás és gyilkolás következett. A káldeusok birodalma perzsa tartomány lett. Dánielt meghagyták hivatalában. Dániel lekötelezettje a perzsa király finanszírozza a visszatérést Hierosolyma (Szent Sólyom) városába.

Nagy Sándor Kr.e. 336-323 győzi le a Perzsákat és halála után hadvezérei osztják fel a birodalmat. A hivatalos nyelv a görög és arám (ma-ar, magyar? visszafelé olvasva.) Neve Alexandros, alek=élők, xand=szent, ros ra=ura: élők szent ura felszabadította az elnyomás alatt élő népeket, majd görög elnyomás következett.

Nektanebo fáraó emlékművét e zavaros korba feltételezik, dátumozták "Dynasty 30, reign of Nectanebo II, ca. 360–343 b.c.
Egyptian; from Alexandria"
.

 

199--ii-nektanebo-farao.pngNézzük a képet:

 

(A fiatal király mellett Ízisz, Hórusz és Thot áll.)

Kezében a jelek is mondanak valamit:

Oroszlán ősi neve: magaru magyar úr, marka: ma, a skorpió serek, a kígyó jele f, fő.

Magyarok magyar seregei feje.

A másik kezében: kecske a kusok állata, fekete bőrű magyarok. Marka ma, skorpió serek, kígyó fő. Kusok magyar serege feje. A hüllőre, krokodilra lép, eltapossa. A kép sok más dolgot is elárul, ezekről később beszélünk.

Nézzük a felső sor mondanivalóját: piros számok, 1-től kezdve a fáraó neve.

199--nektanebo-1.jpeg

199--nektanebo-2.jpeg

1,Nap, 2 ta, talaj, föld, országrész. Neb, nép jelentésű edény. Ureus úrős, ősúr jelentésű kobra. A kob-ra összecseng a kő ra, ország ura szavainkkal. Együtt: Napúr, 2 föld népe ura.

2,Koronája 2 mat = madártoll, 2 magyar hon. Kos szarvak: Kushon. Sólyom - madár = magyar arany úrszéke. Kör = ura.

Két magyar hon és Kushon Magyar Arany Országa ura.

3,Ember alak: Úr.

4,Keretben a szem és nap szimbólum kétszer ismételve: Utu = utazó (figyelő) napúr, jó-ma (Jó magyar föld ura.) Napúr (krokodil, hüllő ura vagy) Szobek: az ki benn van nagyúr földjén (azok ura). Napúr, tárkányok ura.

5,Pávián: Írnokok ura.

6,Nap jele kobrával a peremes alakzaton. Nap-ura, ősura peremesek (piramisok) kő-ra = országa ura.

7,Legyőzi a gonoszt.

8,Macska a nép edényen, hon négyszögön.mat-ka ar-kő-népe-honában. Magyar-kő (ország) ura népe honában.

9,Kusok (kos) sólyom királya (karja áll=kar+áll=karál, király.) Kusok sólyom királya.

10,Bake, madár, ur = Béke magyar ura.

Fekete számok:

11,Ptah=Atyátok.

12,Hórusz= Napúr, sólyom, turul.

13,Neith= Nemes úrnője földünknek.

14,Hathor=Béke nemes úrnője, magyar nő.

15,Fej a nép edényen, hon, ország jelen: Feje népe hazájának.

16,4 db Szobek krokodil: Tárkányok, kik Árpád nagyúr földjén honurak.

17,Nem egyértelmű jel: két maat toll, alatta a kus jel. Az állat krokodilhoz hasonló. Ha hüllő, akkor árt 2 magyar és kus hazának. Ha tárkány: Látja magyarok, kusok Istenét.

18,Bész: minden jó védelmezője.   (Feltöltve: 2015.07.05. A lelet folytatását hamarosan fordítom.)

A jobb és bal oldal szövegét lemásoltam, mellé írtam mai betűinket.fentről lefelé olvasom.

Bal oldali oszlop: (nagyítás Ctrl+ gombok nyomogatásával).

199--nektanebo-3-bal.jpeg

Fődön (földjén)

itt trón ura.

Itt magyarok ura,

nagyúr, sólymod, ma két

nagy (nép)ág kőúr (országa ura).

Béke ura.

Hunok, pap urak, ma(gyar)

úr képek arca (feje) ez.

Ország népei arca (feje) aki

két nép kő-d hon-od-ban

(=országában) úr.

 

Folytatás a következő lapon.

2015.08.02. Ezen a módon én olvastam és publikáltam először a magyar hieroglifák olvasatát. Szabadon bemutatható a honlapra történő hivatkozással " Kissúrék rovás és hieroglif olvasatai" megjegyzéssel. Képek az internet szabadon bemutatható képei.