Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


201,Hét szent kenet tálcája

 

200-het-kenet.jpg

A jelek mellé beírtam mai betűinket, hét szent kenet tálcájának nevezném a tárgyat. Alabástromból készült, Kr.e. 1300-1000 körülire becsülik a korát. A kereszténységben is van betegek kenete. Ez a tálca temetkezési szertartás szent keneteit tartalmazta.

A kenetet olvashatom balzsamnak, olajnak, ami a sor végére jobb a magyar fülnek, azt fogom oda írni.

200-het-kenet-a.jpeg

Sorszámozva írom, jobbról olvasom az oszlopokat:

1,Ezek a vizek Magyar Napúr népe kenete(i)

2,Ki Napúri népeken Ma-kar (magyar) balzsama (vagy olaja)

3,Ez főzött kenet

4, Na(gy) Nub(ia) magyar kenete

5,Itt élet fonala útjának olaja

6,Urad itt ad honodba (koporsóba?) kenetet

7,Ur-ad itt ez Bot-kő (Bothon)-nak olaját (adja).

 

Az ókori Egyiptomban a halottak testét mumifikálták. Nagyon magas szintre fejlődtek orvosi ismereteik. Az eltávolított szerveket külön-külön „szent edényekben”, az úgynevezett canopusokban (4 korsóban) tartósították.

A halott lelkét Toth, Tutu (nevét értjük, Tudó) méri le a mázsán, mellette felesége Nu, (már ismerjük és tudjuk Magyar Nő) áll.

A halottak könyve, az ősi Egyiptomi Biblia, melyet az élőknek szóló intelmeknek ismerek fel.

A halottak könyvét magyarul írták

Vallották, hogy az ember testből és lélekből áll, hogy a lélek a halál után elválik a testtől, felszáll Isten trónusához és ott földi életéről gyónás keretében beszámol, hogy azonnali ítéletét megkapja. Ha az ember földi életében jó volt, elnyerte méltó jutalmát: megkapta a magyar nevet és bebocsátást nyert a mennyek országába; ha pedig rossz volt, megkapta büntetését; ment a pokolba.

Az ősmagyar hitvilágban jelent meg először az a tétel is, hogy az embernek örök életű lelke van és hogy a test sem enyészik el végleg, hanem lesz feltámadás, amikor is a halott poraiból emberi alakjában újra életre kel.

 

Az sem kerülheti el figyelmünket, hogy az általuk megfogalmazott hittételeket az elsőtől az utolsóig átvette a kereszténység, amelynek központi alakjaként azt a Jézust tiszteljük, aki tanuló éveit éppen Egyiptomban, a magyar népek legszebb keleti országában töltötte, és akire úgy emlékeztek, - MATAR-IOSra: Magyar jósra. Az összefüggések szédítő látványt tárnak elénk: kiderül, hogy a kereszténység az ókori (pogány?) magyar világ egyenes folytatása, minden lényegében a magyar szellem világraszóló alkotása. 

Az egyiptomi Hon városban (Heliopolis) székelt az Isten főpapja UR-MAK, azaz Magúr, akinek az uradalmát MATARnak: Magyar nevezték.
Nem messze innen, a mai Kairó környékén van egy régi szent forrás, amit a mai Arabok Ayn Ash Shems (arab értelme: Nap szeme) neveznek. (A hely felett ma is keresztény templom áll.) A megőrzött hagyomány szerint Szűz Mária (MA-ARI!) ennek a forrásnak vízében mosta tisztára Jézus, a názáreti (Nagysárrét!) jós ruháit. A helyet, ahol ez a forrás feltör, a híres vallásalapító emlékére mind a mai napig MATARI YAS: Magyar Jós vízének nevezik (Budge E. A. Wallis: The Book of the Dead. London, 1956. 151.old. és v.ö.: History of Egyipt, Chaldea, Syria, babilonia and assyria. 6. vol. London . I. 59, 172.old.). Itt van Szűz Mária fája a Mataria kápolnában. / Akkor milyen nyelven beszéltek Jézus és apostolai?/

A Sínai-félszigeten haladt át az Egyiptomba vezető legforgalmasabb kereskedelmi út, ez volt a Wadi el MAGHARAH: Magyarok-útja.
Karthágó legelegánsabb villanegyedét a föníciai uralom idején szintén MEGARAnak hívták

Egyiptomot a perzsák MUDRAYA, az asszírok MISRI, a törökök MUSIR néven ismerték, illetve ismerik. (Magyarnak nevezik!)

Az egyiptomi Hon várostól a Vörös-tenger felé húzódó hegy a MASAR.AH: Magyarok hegye.

Hetes rendszerben gondolkodtak a magyar népek, ezt már korábban láttuk. Hétország, Hét magyar, hét törzs, hét napjai, a hetes szám elő bukkan népmeséinkben. A Bibliában a Jelenések könyvében Szent János látomásai hét pecsétről, hét harsonáról, hét csészéről, hét levélről szólnak, de a Jelenések könyvében még hét csillag, hét mennydörgés, hét arany gyertyatartó. És hét Szentséget is ismer a Katolikus Egyház. Van hét főbűn, hét erény. A Miatyánkban hét kívánság szerepel, a Szentléleknek hét ajándéka van.

   A szívmérlegelés közben a halott elmondja bűnvallomását. Ebben azt sorolja fel, hogy milyen súlyos vétket nem követett el a földön.

 

„Lásd, a Törvényt és Igazságot
Én a szívemben hordozom,
Mert a rosszat kitéptem belőle gyökerestől.
Nem okoztam szenvedést az embereknek,
Családom tagjaival sem voltam erőszakos.
Igazságot hamisságra föl nem cseréltem.
Silány emberekkel nem közösködtem soha.
Nem tettem törvénytelent.
És nem dolgoztattam mértéken felül másokat.
Hogy gőgömet tápláljam,
rangot nem szereztem soha.
Szolgáimat nem gyötörtem.
Nem káromoltam az isteneket.
Szűkölködők szájától nem vontam meg a falatot.
Idegen előttem minden, mi az isteneknek utálatos.
Sohasem hagytam, hogy úr a szolgáját megkínozza.
Oka nem voltam szenvedésnek.
Éhínséget sem okoztam soha.
Ember miattam sohasem könnyezett.
Nem öltem, és nem bujtottam senkit gyilkolásra.
Nem terjesztettem ragályt az emberek között.
Oltárról adományt el nem oroztam,
Nem loptam el az istenek szent kenyerét.
Adományaiktól nem fosztottam meg a szent szellemeket.
A templomban gyalázatosságot nem cselekedtem.
Áldozati adományaimat nem csökkentettem.
Nem próbáltam csalárdsággal növelni vagyonomat,
Más földjét jogtalanul a magaméhoz nem csatoltam.
A mérésnél nem csaltam soha.
Gyermekek szájától nem vontam meg a tejet.
Más marháját el nem hajtottam.
Csapdákat nem állítottam, s nem ejtettem tőrbe
Az istenek ligetében a szárnyasokat.
Szent vizeikből nem fogtam halat.
Nem tartóztattam fel a vizet áradás idején,
S nem rongáltam meg a gátakat.
Nem oltottam el olyan tüzet, melynek égnie kell.
A húsáldozatok szabályait betartottam.
Nem loptam el a templomok áldozati barmait.
Nem szálltam szembe az istenek akaratával.
Tiszta vagyok! Tiszta vagyok!
Tiszta vagyok! Tiszta vagyok!”

(Nu-papirusz)
Ani Papirusza: az Egyiptomi Biblia magyar fordítására lép.
Mumifikálás most nem témánk, másik honlapok bőségesen foglalkoznak vele.
 
 

2015.11.16. Köszönöm Pásztor Csaba úrnak a képet. Ezen a módon én olvastam és publikáltam először a magyar hieroglifák olvasatát. Szabadon bemutatható a honlapra történő hivatkozással " Kissúrék rovás és hieroglif olvasatai" megjegyzéssel. Képek az internet szabadon bemutatható képei.

Kiegészítve: 2017.09.10. Köszönet az olvasóknak.