Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


23, Uszerkaré fáraó magyar szövege

Uszerkaré fáraó, az internetes lexikonban az aláhúzottra kattintva olvashatnak.  

Ő volt a lexikon szerint a meggyilkolt Teti fáraó utóda. Először nézzük Teti Hieroglifáit. katt.

23-teti-tata.jpg

A képen a két jel T T és az utolsó jel A, de más mássalhangzót is jelölhet. Én az öreg Tetit A-val olvasom:

TATA. Öreg férfit szeretettel a rokonságban ma is neveznek tatának. Uralkodását Kr.e. 2345 – 2333 időre becsülik.

 

Uszerkaré, uralkodását Kr.e. 2333 – 2332 valószínűsítik.

 

23--uszerkare.jpg

Úr, Napúr az első jel.

A kutya szimbólum, a görögös kujon, anubisz jel,

A NéP őse.

Befejezi a  jól ismert kar+áll = király jele.

Mai szóhasználattal: Napkirály, a nép őse.

Hogy keverték ki az usz-er-ka-ré nevet? Uszer = ősúr, lehet de Anubisz van ott, aki a nép őse. Ka írása, a mondat végén van, kar-áll=király. Az első írásjelet pedig a mondat végére keverték, a napúr, úr, ra, ré szótag írására alkalmas jelet, melyet a mondat elején kell olvasnunk. Teljesen más, kitalált nevet alkotnak meg az egyiptológusok, mint ahogy én azt magyar nyelven, a leírás sorrendjében elolvasom.

 

118,Egyiptomi magyar nyelvemlék 13 Napvallás? katt a címre.

Az emberek mezőgazdasági életformájukban természetesnek vették, hogy egész életük a Nap járásának függvénye. A növényi világot az kelti életre, az ő mozgásával változnak a nappalok és éjszakák s a szerint cserélődnek az évszakok is. A Nap világítja meg a földet, az minden jónak a forrása. Kr. e. 3000 és 2500 között aztán fokozatosan áthárították a Napra mindazokat a régibb és újabban megismert természeti tüneményeket, amelyek magyarázatra vártak .

 A napkorongot magát azonban nem tekintették istennek; abban csak az Isten látható képét szemlélték.

 A világ keletkezését már szellemi folyamatnak képzelték el. Úgy gondolták, hogy a teremtés szóbeszéddel történt: az Isten akarta, hogy legyen és amidőn kimondta az igét - lett!

 Az Isten régibb megjelölései közül továbbra is megmaradt az UR, RA, ami alatt ezentúl a Istent képét a Napot értették. Továbbra is nevezték az Istent Ősúrnak (USUR), Honúrnak (ANER, ANKARA, ENGARA) és 'Magúrnak' (MAKERU).

 Nézzük idegen fordítók átírásait, milyen jók a magyar nyelvben, kiabál a magyar elnevezés:

A legjobban elterjedtek a következők:

 -Nap átírásban NAB, NABU, NAP, NIP;

az úr szóval összetéve -Napúr: NAP-RI, NEP-RA, NIPP-UR, NEF-ER;

 kerek alakja miatt KEREK UR: Kerek Úr;

 tányér alakja miatt TANÉR: Tányér- vagy ATENRA: A Tányér;

 ha óriási szemére gondoltak, amely mindent megvilágít, ő volt a SZUM-ER: Szemúr. Ez utóbbi nevet írták szókezdő T-vet is, NEPER TUM: Napúr Szem és

 ATUM RA: A Szemúr alakban.

 A hettitáknál ő volt a WURUSEMU: Vörös Szemű

és a Sütő Úr= SüT-AR.

 Mint az ég urát EK-UR: Égúr néven is idézték.

Mindennapi járásával kapcsolatban keletkezett nevei az égen elfoglalt helyzetére utaltak. Amikor felkelőben volt, úgy mondták RA-KEL, ebből lett a Rachel név és a mi reggel szavunk.

Midőn beleült SEKER: Szekér~nevű járművébe, ő volt a SEK-ER: Székúr.

Úgy képzelték el, mint valami óriást, aki lóra pattan, LA-UR: Ló-úr volt a neve.

Mivel az ég boltozatán végig nyargalt, Nyargaló: NERGEL néven is emlegették.

 Az égi úton haladva képzelték el, ő volt az UTUR: Útúr.

Pályája kiindulópontján, Keleten: KEL-UT megjelenve, nevezték CALETI:- Keletinek .

 A végponton, Nyugaton: NYUG-UTI-nak: Nyugatinak.

Napi pályájának végére érve, úgy képzelték, hogy lebukott, leesett a síknak képzelt föld alá, ez volt az UR-ESTE vagy ES-UT-RA: - Est-ura s azután

 sötétben SET-UTon: Setétben folytatta útját, mint SET-UT-RA; Sötét Úr.

 

Amikor viszont fenn utazott az égen, hívták egyszerűen UTASnak is: Utas.

Az említett neveket nemcsak Egyiptomban használták, hanem a Régi Keleten mindenütt, ahol magyar nyelvű népek laktak, Mezopotámiában, a Kaukázus vidékén és a Földközi-tenger keleti öble körül is. Aki nem hiszi, járjon utána.

2012-03-03. Ezen a módon én olvastam és publikáltam először a magyar hieroglifák olvasatát. Szabadon bemutatható a honlapra történő hivatkozással " Kissúrék rovás és hieroglif olvasatai" megjegyzéssel. Képek az internet szabadon bemutatható képei, és Wikipédia képei.