Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


41, Ehnaton fáraó szövege

Ehnaton fáraó reformer vagy felforgató? Nem mindegy, hogy az Egy Istenben hiszünk, vagy a Napkorongban. Úgy tűnik ő a bálványimádó, nem elődei. A korábbi leleteknél fordítottam, a Nap az Égi Utas, de nem isten, csak világító, és Isten képe. A fáraó = főúr is Isten képe, helyettese a földön. Hieroglifák írják: Istentől eredt.

Ehnaton fáraó, az internetes lexikonban az aláhúzottra kattintva olvashatnak.  A felforgató fáraó a Mén-hitet akarta megszüntetni. (Ámon /A Mén/ papság vagyonát elkobozta a források szerint. Általános volt a felháborodás.) A Mén helyett a Napisten vallását akarta bevezetni. Csak 20 év körüli időre sikerült, de Egyiptom magyarsága talpra állt, és vissza vette a hatalmat...Újra tisztelték az Egy Istent, mindenható jóságos Atyát, a Menny és Föld teremtőjét, és a szenteket, akiket az idegen nyelvű fordítók isteneknek neveznek.  (A cikk alján folytatjuk Ehnaton képével.)

A  Biblia írja a Jelenések könyvében: A Sátánt letaszították a Mennyből...jaj a Föld lakóinak...(Azóta is jaj a magyarságnak.)

Az egyiptomi magyar nyelv hieroglifáit olvasva a kedves olvasó is rájött, hogy a magyarul nem tudó kutatók a saját gondolkodásuk szerint rakták össze a szavakat, királyneveket, szövegeket, nem is abban a sorrendben összeolvasva, ahogy le van írva. Megalkottak egy semmihez sem hasonlító nyelvet és úgy magyarázzák, ahogy ők elgondolják.

Olvassuk el a hieroglifáit:

A lexikon szerint ezt írják: A "szépek Ré megjelenései" és a "Ré egyetlene". Beírtam a képre a szótagokat, sehogy nem jön ki az írásjelekből ez az olvasat.

Nézzük az első sort, összeolvasva:

Napúr Nagyúr Képe. Napurak Honában Úr.

 

41--ehnaton.jpg

Második sorban: Sehogy nem tudom az Ehnaton nevet kiolvasni. Az első jel A, azonban azt is jelöli, hogy itt magánhangzót kell olvasni. A második jel T, jelenti a T, D, V hangot is, ezeknek nem volt külön jele, utána N. Alatta a dupla kör R, L, úr, ra, ré, él, le stb hang vagy szótag, de a napot is így jelölik. A madár a tudó, tudás szimbóluma, utána a föld jele, majd N. Az egész az ura keretben van. Ezt összeolvasva magyar logikával, a rovás szabályai szerint:

(A+T+oN=) Aton Napúr, Tudó(s), a Földnek Ura.

Az Aton névnek van magyar betűzése is, számomra egyenlőre kétértelmű a kiolvasása.:

A-tón (tehát tavon) Napúr.  Írhatja o-t-on (otthon) a Napúr. (Egyébként a víz tükrében csillogó napurat ír, olvasatom jó, ha az otthon, haza napurát írja, akkor is értelmes, és magyar nyelven jól érthető a szöveg.)

Ez hasonlít a mai Balaton szavunkhoz: Bál+a+tón. (Látják a Nap ragyogását a tavon.) A másik: Bál+otthon. Mindegyik magyarul van és értelmes. Bál, Bél hívei mikor elűzésük, elmenekülésükkor a Kárpát-medencei magyar testvéreikhez menekültek, a tó partján kaptak helyet, itt letelepülve sok kis honban éltek szokásaik, vallásuk szerint. Béla nevű királyaink is használták a Bél nevet, ünnepi alkalmakkor ma is BÁL-t rendezünk, ami táncos mulatság. Ma is van Bálványos, Bélkő, Bélapátfalva, Bakonybél, ahol vallási központok voltak és vannak.

Egy példa, hogy jobban megértsük: Jancsi és Juliska meséjét minden gyermek ismeri. Ha az egyiptológusok hieroglifákból olvasnák, az első szótagokat mint előző fejezeteinkben mutattam össze - vissza hangzósítanák, vagy felcserélnék, kihagynák, így olvasnák a mese címét: Jancsi és Juliska zeskalácsháza az erdőben: CSí és Ká mes-ka-haz raton. Ebből bogozzuk ki mi az ami magyarul érthető, persze,hogy semmi értelme, de ha ilyen szöveg jönne ki, ezt jelentetnék meg az internetes lexikonban is, és mindenki ámulna, hogy Csí és Ká meséjét megtalálták. Ilyenek a nem magyar fordítók egyiptomi szövegei. Azt hiszik, jól olvassák, nem jönnek rá, hogy magyar és ragozó nyelven írták. Olvasása a rovás logikájával történik, minden jelet sorrendben felhasználva értelmes szövegeket olvasunk.

Filmajánló:

Idézetek a filmből:

"...Nézzük Ehnaton szobrát, más mint a többi fáraó - fűúr, király ábrázolása. A királyok szobrai szépek, az övé nem.

(Ehnaton szobrok, katt.) 41-a.jpg

Máshogy néz ki, mint a többi emberi lény.  Nem emberi vonások, a szobrai szerint  nem férfi, nem nő. A... Sátán ábrázolásai ilyenek. Egy gyilkos zsarnok volt. (katt a cikkhez.) Arca jellegzetes elmebeteg arc. ... Nemcsak értelmi tevékenysége deformálódott el. A szabadság, egyenlőség, testvériség hirdetői is példaképüknek tekintik. Egyenlőség: a férfi ne férfi, a nő ne nő legyen. Azt  hirdetik, mások lesznek, a másságot tisztelni kell. Ilyen jellegzetességekkel szaporodni nem lehet. ... Ma is vannak akik mások, mint a józan gondolkozású emberek. Ontották az 50-60-as években az Ehnatont dicsérő himnuszokat.

41-b.jpg

Ehnatonnak se elődje nincs, se utódja nincs. Ha utódja lenne, még degeneráltabb lenne.   Nemcsak a modern emberellenes gondolatok előfutára volt. Testalkata: Torz, démoni fej, torz szemek, vékony nyak, nőies vállak, nőies has, női combok, férfi alsó lábszárak. Az aránytalanság mintája. Az emberiség elleni genetikai támadással az emberiséget egy közös eszme alá akarja bevonni. Sokan akarták sokféleképp egy közös eszme alá vonni a világot, mind az ő követői voltak, és ma is azok. (Jaj a Föld lakóinak...Jelenések könyve.) Szakított a több-ezer éves megszentelt hagyománnyal...Nagyszüleink idejében,  és ma is a világ sok országában  üldözik a keresztényeket...

Tudjuk, Egyiptom vallása nem sokistenhit volt. Az elnevezés szellemileg, lelkileg defektes értelmiségiek agyában születhetett meg. Politeista vallás nem létezik, nem létezett. A keresztényég a Szentháromságban való hit. Nincs olyan vallás, ami nem az 1 teremtő Istenben hisz.  " Ehnaton...Bevezeti az egy igaz társadalmi berendezkedést...megvetjük az új társadalom alapját...eltörölt mindenféle Istenhitet. ... a Nap fizikai hatása aton-bomba- a Napon belül a legperiférikusabb napnév, amely eléget. Amon az istenek/értsd: szentek és a mindenség/ királya. Jézus az Atya királyságáról tanít minket. Ehnaton megdönti a királyságot, diktátorrá válik..megszervezi az adóbehajtást a katonasággal. az új eszme gazdasági alapjait kell megteremteni...a népirtó asszírokkal szövetkezik. Ők a  legyőzött népeket kiirtják...ezt a nagy eszmét a vész viharában ... Ehnaton is terjeszti... elődei nevét eltünteti. A levéltárakat, adatokat megszünteti. Ma is ismerős módszer. A jelenések könyvében a Sátán, a fenevad, rátámad Isten népeire...Ez az ördög megjelenési formája. Várost alapít..."

Legendák istenekről, akik földönkívüliek lehettek:

https://rejtelyekszigete.com/osi-idegenek-az-annunaki-kapcsolat-video/

 

A helyes olvasás első feltétele az, hogy minden egyes jel hangértékét felhasználom egyet sem hagyva ki, egyet sem módosítva. Jelen és minden esetben ez így történt. A második ismérv az, hogy eredményül értelmes mondatot kapunk amelyben a szavak egymással szoros gondolati egységbe kapcsolódnak! Olvasatom ennek a kívánalomnak is megfelel. Végül harmadszor meg legyen az írásnak a korra jellemző fonetikus grafikája. Ezt is látjuk írástechnikailag tehát nem lehet az olvasás ellen kifogást emelni. A helyes megfejtésnek azonban tárgyi ismérvei is vannak.

További idézetek az előadásból:

" Egyiptom ősi neve nem Egyiptom volt. A mássalhangzós hieroglif írás jeleit  ismerjük. K/H-n-g-r = Hungár. Miért van az, hogy magunkat magyarnak nevezzük, az idegenek hungárnak neveznek minket? 

Egyiptom (Égi-ta, Ménnek országát) fekete földnek is nevezték, mert a Nyíl = Nílus folyó iszappal megújítja évről-évre a termő terülelet. K-m-t-ként  írják, kemet= fekete földet jelent. A-k-m-t = alkímia is írható, egy arab al-névelő, és a kemet szó összeolvadásából jött létre. (Mezőföld , Baba Ilona  = Babilonia a csillagászat hazája volt. Égi-talaj országa a mezőgazdaság. Mindkettőt ugyanazok a magyar törzsek lakták. )

Van fehér ország a világon, ha Egyiptom a feketék országa?   Van. A Kárpát - medencei Magyarország.

Egyiptom torkolatvidéke van Északon, ez Alsó-Egyiptom. Ahonnan ered, Délen, ez Felső-Egyiptom. Kobra a jelképe Északnak, a kobra agresszív támadó, nem menekül el. (A görögös Ureus kobra. Ureus összecseng az úrős, ősúr szavunkkal, a kobra a ko, kő-úr, ra szavunkkal.) Délnek a Nehbet keselyű a jelképe. A keselyű dögevő.  Az egyik okozza a halált, a másik eltünteti  nyomokat. (Mut madár = Magyar a szárnyát védelmezően, iránymutatóan kiterjeszti. A lenti kép szerint a hieroglif jeleket összeolvassuk: (Nyugaton) = Esthonban néped, Hon ura 2 föld védelmező magyar ura. A képre beírtam a szótagokat: Nehbet (katt).

(A rómaiak felélték az etruszkokat, azt tartották a görögségtől kapták a kultúrát. Platon említi az egyiptomi papok tudását, tőlük származtatják a kultúrájukat. Az egyiptomiak 12000 évre vezette vissza a múltjukat.) Freud Mózest Ehnaton fáraónak nevezte, és vele azonosította. A hébereket is innen származtatja.)"

A film 2. része:


 

2012-03-07. Ezen a módon én olvastam és publikáltam először a magyar hieroglifák olvasatát. Szabadon bemutatható a honlapra történő hivatkozással " Kissúrék rovás és hieroglif olvasatai" megjegyzéssel. Képek az internet szabadon bemutatható képei, és Wikipédia képei.  A  filmek  az internet szabadon bemutatható filmjei.

Államosítás az ókori Egyiptomban - más szerző írásához katt az aláhúzottra. A bibliai József alkirályként miként szolgálta Egyiptomot? 

Legalábbis amit írt, azt követhetjük a Bibliában.

Két érdekes írás másik honlapon:

a, Régi-új téveszmék Mózes származásáról
 Mózes, a titkos fáraó (katt a címre.)

b, Hét érdekesség Egyiptomból a több mint 12000 évig fennálló egyik őshazánkból. (katt)

Az ókori egyiptomiak odavoltak a társasjátékokért

A nőknek széles jogai voltak

Az egyiptomi dolgozók sztrájkokat is szerveztek

Több állatot is tartottak házi kedvenckén

Mindkét nem sminkelte magát

Egy víziló végezhetett Tutanhamonnal

Kleopátra nem volt egyiptomi