Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


72, Neith 17

Neith a lexikonban, katt az aláhúzottra. = AZ ÚRNŐ ITT (van).

Egy másik honlapon képeket lát és bővebben olvashat róla. (Katt.)

69--neith-17.jpg

 

 Olvassuk el a magyar nyelven írt hieroglifáit:

Az alak jelei: Földünk nemes úrnője.

Elötte levő jelek: Földünk teremtő úrnője.

 

 

 

 

 

 

 

 

 A helyes olvasás első feltétele az, hogy minden egyes jel hangértékét felhasználom egyet sem hagyva ki, egyet sem módosítva. Jelen és minden esetben ez így történt. A második ismérv az, hogy eredményül értelmes mondatot kapunk amelyben a szavak egymással szoros gondolati egységbe kapcsolódnak! Olvasatom ennek a kívánalomnak is megfelel. Végül harmadszor meg legyen az írásnak a korra jellemző fonetikus grafikája. Ezt is látjuk írástechnikailag tehát nem lehet az olvasás ellen kifogást emelni. A helyes megfejtésnek azonban tárgyi ismérvei is vannak. 

Most olvassuk egy másik honlap képét, nagy részletezéssel: a lelet alsó részével most nem foglalkozom, majd később visszatérek rá, ha a híres ősökkel végeztem.

Származása:http://maatkara.extra.hu/01istenek/neith/neith1.jpg
 

1, Olvassuk a képírás jeleit: Madárszárny: Magyar. A magyar jelen a Nap a koronás fők felett: Napkirály. Ureusnak nevezett kobra: Úrős, vagy ősúr. Koronája: Delta, alatta a fej: úr, az edényen úr ül, az edény: nép. Összetett jobb oldali korona a jó-ma jellel: Jó Magyar Föld királya. Ureus kobra a nép edényen: ősúr a népein.69--neith-17-b.jpg

Összeolvasva mai szórenünkkel:  Magyar  Napkirály,  ősúr  Deltában, népei ura.  Jó Magyar Föld királya, népei ősura. Alakja: nő, úrnő.

69--neith-17-c.jpg2, Urad itt honában Árpád nagyúr, ez adta a földet. Esthonban itt e szép földön, (és) Delta honában, ez az élet ura.

3, Urad itt e honban Árpád nagyúr, urad ki itt (van). Élet ura ez a Delta ura, a földből adót kő(=váraiba) (hoznak) Árpádnak.
  

69--neith-17-d.jpg

 

 4,a: Deltában ez (ő) élet ura(úrnője) Tébában, Úr Magyar Országon (=kő) Árpádi 3 honban. Várát, népét honában ország ura (=kő úr) népe be...-t hona.

 Delta feje (=fáraója) kő(=ország) ura bejárja a 3 hont. Fő hona(hazája) Delta népeinek (1000-es hon=) a haza számtalan lakója, 3 népe. /Értsd: rengeteg nép él itt hun, magyar és kus. A 3 ország: Alsó és Felső Egyiptom és Kusföld. Ezek ősi nevei: Bothon, Esthon, Delta./

 

 4,b. Istentől eredt nép honaiban Nap Képe a király úrnő. Kő (= ország) úrnője, Árpád honában Honúr, blékét ad az Árpádi hazában az Úrnő. Deltai élet ura (is ő) egy Árpád / értsd: leszármazottja.

 

 

 

  

 

69--neith-17-e.jpg

 

69--neith-17-g.jpg

 

 

 (Itt mutatom eredetibem a kimásolt magyar szöveget, minden betű egyezik, csodálom magyarságát, jó olvashatóságát, ragok, képzők jelek, nyelvtani elemek mind a mai használat szerint a helyükön vannak, a sokezer éves magyar hieroglif szövegben, nyelvújítás előtti hangrendben.)

 

 

 

5,a, Deltában ez az élet kus ura az uraknak. magyarok vize tőle ered, ő az ura.../értsd: a víznek./69--neith-17-f.jpg

 

 Magyar urnőd, királyod, a nép hazájában. Főura (=úrfőnek írták) Delta népeinek. Adózik a nép.  Fő ura Delta népeinek, Kusok népének (és) életének (is ő az) ura. /Már előzőleg írtam, a kusok a fekete magyarok, jelvényük a kos, és pásztorok voltak, jogaruk a kosfejben végződő fokos, uruk a fő-kos./

 

5,b, Istentől Eredt Napúr, népei ura. Nap Képe a király úrnő. Kő úr (=értsd: országunk ura), hazánk Árpádi honában. Honúrnő békét ad...

(Előzőleg más leleteknél írtam, fáraóink a vízözön után Árpádtól származtatták magukat, aki megszervezte az első magyar kultúrákat, szerte az ősi magyar világban.)

 

 

  

 
69--neith-17-h.jpg

Ismét besorszámoztam a képen a mondanivalót, kipontoztam, ahol nem olvasom biztonsággal, de akkor is értelmes mondatot kapok:

6, Két magyar föld és kusok királya...ad ... ajándékot... magyar főúr, Delta királynő(jé)nek. 2000 úr a trón urának, magyarok Úrnőjének, királynőnek Delta honában.

7, 2000 úr jó magyar föld királynőjének...(az ételek következnek a tálcán)...adnak népei, magyar fő úrnőnek, Delta életének urának.

8, Jó Magyar Föld Királynőjének, Hungarok és Kusok Úrnőjének, Élet Úrnőjének Székhonában.

A lelet alsó darabjával, ami a másik honlapon  látszik, miután az ősi magyar hírességekkel mint látjuk, nem istenek, végeztünk, alkalom atán foglalkozunk.

2012-06-07. Ezen a módon én olvastam és publikáltam először a magyar hieroglifák olvasatát. Szabadon bemutatható a honlapra történő hivatkozással " Kissúrék rovás és hieroglif olvasatai" megjegyzéssel. Képek az internet szabadon bemutatható képei, és wikipédia képei. 

 Rovás ajánló: 24,Etiópiában talált magyar rovásos kövek (katt). Kusföld, ma Etiópia, magyarul: Hét+jó+fia, szomszédos Egyiptommal, magyarul Esthonnal és Bothonnal, Szudánnal = Sütő honnal, Magáriával= Magyar-otthonnal, Napatával = Nap-otthonnal. Olvassuk el a bizonyítékokat...