Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


86,Tutanhamon székének magyar szövege

 Tutanhamon széke magyar szövegei: 

Heh a lexikonban (katt az aláhúzottra)

Azt írják, Isten a végtelen. Ezzel egyetértek, de a kis hieroglifát nézzék, egy alak, két karját felfelé tartja: karja áll = király. (Az összecsengés alapján.) Fején a madártoll = magyar, amint magyar őseink az egyétartozás jeleként a magyar jelű madártollat tűzték kalapjukba. (Ezt mások is utánozták, - az árpádi hon vissza foglalás után -de az idegenek nem tudják mit jelent.) A végtelen jele: végtelen.

Összeolvasva: A MAGYAROK ISTENE VÉGTELEN KIRÁLY.

Egy olvasó hívta fel a figyelmem: olvashatók-e Tutanhamon széke háttámlájának faragványai?

 A helyes olvasás első feltétele az, hogy minden egyes jel hangértékét felhasználom egyet sem hagyva ki, egyet sem módosítva. Jelen és minden esetben ez így történt. A második ismérv az, hogy eredményül értelmes mondatot kapunk amelyben a szavak egymással szoros gondolati egységbe kapcsolódnak! Olvasatom ennek a kívánalomnak is megfelel. Végül harmadszor meg legyen az írásnak a korra jellemző fonetikus grafikája. Ezt is látjuk írástechnikailag tehát nem lehet az olvasás ellen kifogást emelni. A helyes megfejtésnek azonban tárgyi ismérvei is vannak. 

Most Tutanhamon = Tudónk a Mén királyunk magyar királycímeit ismételjék át velem, mert így jobban érthető  lejjebb levő megfejtés. (Katt.)

Nézzék alul Tutanhamon székének faragását. A kép forrása: maatkara.extra.hu/01istenek/heh/03Hehv2-1280x1024.jpg

 

Tutanhamon széke közepe:

83--tutanhamon-szeke-13.jpg

1, Középső kobrás jel: Napúr őse, országunk ura.

2, Istentől eredt nép honában Nap Képe, 3 nép ura.

3, Kő+úr+hon+fő = Országunk ura, hazánk feje. ( Olvashatom úr+fő-nek is, ebből jön ki az egyiptológusok fáraó elnevezése.)

 

 

 

4, Madárral és napszimbólummal kezdődő párhuzamos oszlopok, a szék háttámláján mindkét oldalon egyforma jelekkel: Napország ura. Jó magyar föld királya, ős-ura. Bikát ( vagy békét), Magyar (Isten) mását, ezt a 3 hont (hazát) uralja. (3 magyar nyelvű hon: Észak és Dél Egyiptom, Kusföld.)

(Mai szóhasználattal: Ő a béke ura, a Magyarok Istene mása.)

 

83--tutanhamon-szeke-14.jpg

5, A Fáraó alakja csupa képírás, mint ismertettem a nagyszentmiklósi kincsek megfejtésénél (katt)  25-39 fejezetek másik honlapon.

Olvassuk jobbról-balra és fentről lefele: Magyarok ura. Delta királya. Nemes árpádi úr. Napország /=Szemország/ Istenének képe ez. Arany Magyarország ura.

83--tutanhamon-szeke-15.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 A szék kerete következik. Nem minden írásjelet tudtam megbízhatóan nagyítani és elolvasni, itt kipontoztam az olvasat helyét.

 A töréseknél is értelmesen folytatóik a szöveg, természetesen magyar nyelven jól érthető.

 83--tutanhamon-szeke-a.jpgAz 5. pontban a nagyszentmiklósi kincsekre visszaléphetnek, a szék két oldalán csillogó indás díszítést hasonlítsák össze a kincsek egyező díszítésével. Rovásírásban a hun-ni, hunok, hungarok szöveget ismétli, a végtelenségig, középen a kis körökkel az úr, ura szótaggal: HUNGAROK URA.

A jó olvashatóságért lemásoltam az írásjeleket, nyíllal jelölöm az olvasás irányát:

 

83--tutanhamon-szeke-1.jpg

 

1, Felső sor, középről jobbra olvassuk: 

Delta ura, Est ( Nyugat) békéjének ura. Eredete magyar Árpád székének hazájából

 

83--tutanhamon-szeke-2.jpg

 

83--tutanhamon-szeke-3.jpg

 

 

2, Jobb felső sarokból lefele: Magyar, Kus, és Bothon.../itt rosszul olvasható/... Est (Nyugat) magyarja a Mén.

Népe ...2 ország 3 népe... A Bothon magyar népe, kusok hona. Ura kő(=ország) fője.

Magyarok Nagyura honában főnök. Honodban magyar hunaid és 3 népek úrfője

(= főura = fáraója).

 

83--tutanhamon-szeke-4.jpg

 3, Lefelé tovább olvasva: Istentől eredt nép, 2 hon 3 népe házai ura. 

Nap képe 3 nép ura. Élet ura, úr-népen. Egy úr élete Deltában. / Vagy olvashatom így is: Delta onk-ár ura = Delta hungár ura.)

 

83--tutanhamon-szeke-5.jpg

 

 4, A háttámla alsó sorát középtől jobbra olvassuk:

Nagyura Bothon életének. Nagyura szép népe honának. Itt Nap képe, 3 nép ura.

 Kő úr (=ország ura) Magyar .... Király...Téba /Tubi, galambok városa/ életének ura / vagy olvashatom így is: Életében Téba ura.

 

83--tutanhamon-szeke-6.jpg

 

83--tutanhamon-szeke-8.jpg

 

83--tutanhamon-szeke-7.jpg

 

 5, Háttámla fent: Az Egy Úr Isten társa (aki úr, vagy urunk). (Isten társa lett halála után.)

6, Háttámla jobbról - balra/ nem fért ki egy sorba, ezért nyíllal jelöltem alatta a folytatását: Napúr Magyar Esthonban. Élet Nagyura. Esthon nagyura. Ország/unk/ Úrfője, ...Isten...Mása... Ez az élet hona, ura vizeket ad, hogy élet/ünk/ (legyen).

 

 

 1, Fekete sorszámmal a háttámla bal oszlopa fentről lfelé, itt két oszlopban fért el, második részt fekete 2-vel jelöltem.

 

83--tutanhamon-szeke-9.jpg

 

1,Hun országban itt Árpád képe az úr. /A vízözön utáni Árpádok leszármazottja./

 Népe magyar itt e hazában. (Heiroglif jelei: hon+hon=honokban.) Magyarok honában, földjén. Egy haza három népe Nagyura.

...Fehérváron /vagy fehér házában/ néped útjain úrfőd.

 

83--tutanhamon-szeke-10.jpg

 

83--tutanhamon-szeke-11.jpg

 

2, Istentől eredt nép honában Nap Képe 3 nép ura. Napország útjai és hona úrfője. (Fáraója idegen fordítók szerint.). Ő A Mén. Magyarok élete... ura. Delta... életének... ura. Főd /föld?/ hona magyar ura élete ez...

 3, Háttámla alul, balról jobbra a befejezés:

 

83--tutanhamon-szeke-12.jpg

 

Népe honában Nap Képe 3 nép ura.... Isten társa... képe... Népei e honban (hazában) magyarok,: Delta, Kushon, Esthon élete magyar ura.

 

 Tudónk a mén = Tutankamen magyar király volt, leletei magyarul íródtak, és ma is használt magyar nyelven nyelvújítás előtti stílusban jól olvashatók. A ragok, az alany, állítmány, tárgy, határozók, jelzők, és egyéb mondatszerkezeti elemek a sokezer évvel ezelőtti állapotban is a maihoz hasonló formában a helyükön voltak.

 MI VOLT EGYIPTOM NYELVE AZ ŐSIDŐKTŐL FOGVA? MAGYAR. A Kárpát-medencéből kiáramlott népfeleslegből, akik túlélték az utolsó Vízözönt. Magyar volt a nyelv az asszír és perzsa népirtásokig, mikor a férfiakat, a vezetőréteget, fiúkat,  kisgyerekeket, öregeket megölték, a rabszolgának valókat ivartalanították, a kívánatos nőket ágyasaikká tették. Erről tanúskodnak az ásatásokkor előkerült asszír halállisták...így halkult el a magyar nyelv a Termékeny Félhold területén. 


 

2012-06-04. Ezen a módon én olvastam és publikáltam először a magyar hieroglifák olvasatát. Szabadon bemutatható a honlapra történő hivatkozással " Kissúrék rovás és hieroglif olvasatai" megjegyzéssel. Képek az internet szabadon bemutatható képei, és wikipédia képei.  

Ajánló: 132,Egyiptomi magyar nyelvemlék 19 Királynevek Tudó és Mén szóval

100,Egyiptomi magyar nyelvemlék 8 Papa üzen a túlvilágról

A magyar nyelv ősidők óta létezik. A Kárpát - medencéből történt a magyar népek kivándorlása az Ural felé, Hét-országba (hettiták), Mezőföldre (Mezopotámia, sumérok), Egyiptomba, (Égi-ta, Ménnek országa), és sok más területre, melyeket bemutatunk. Magyar nyelven, nyelvújítás előtti stílusban ma is jól olvashatók a leletek.

MAGYAR ŐSTÖRTÉNET Badiny Jós Ferenc előadása

Badiny Jós Ferenc magyar őstörténet kutató, író, nyelvész, sumerológus. A sumer–magyar nyelvrokonság kutatója. (Jézus pártus-hun származásának hirdetője, e munkája máig vitatott téma, ezzel nem kívánok foglalkozni.)