Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


99, Napotthon magyar népe ura

Napotthoni magyar nép ura:

beolvasas0060.jpg

Számokkal jelöltem az olvasás sorrendjét.

1,a, A kobrával és Úr jellel ékesített koron, görögösen UREUS = ő az ÚR+ŐS = ŐS ÚR.

1,b, A koronán a pásztorbot végű Jó-Ma ligatúra, pont olyan, mint a Szent Koronán, Jézus térdén bemutattam: Jó magyar föld ura.

2, Kezében a fokos, a kos végű jogar. Ő a fő-kos, a kosok = kusok ura.

Karja hangsúlyos helyzetben: karja+áll = király.

Összeolvasva: Ősúr, jó magyar föld ura, fő-kos, kusok királya.3, Nyakláncán 3 db szkarabeusz bogár: kép, képe hieroglifikus jelentéssel. A kör, amin a nyakban lóg: Úr.

A koronáról lelógó kendő: nemes.

Összeolvasva: Úr-képe, nemese.4, Kötényén kiterjesztett szárnyú madár = magyar.

Ha a szárnyat MA a kobra feje feletti jelet T és a kobrát AR összeolvasom: a MAGYAR szót írja.

A madár (karvaj) a lába karmaival (karm) botot fog, ami hieroglif A. Karvaj+kar+a.

Jelentése király a hangok összecsengése alapján.

 A kar+a = kara = feketét is jelent, ahogy a törökországi Kara-Tepe leletnél ismertettem a hétországi magyar rovást. (Katt az aláhúzottra, másik honlapon olvasható.)

Az értelme: FEKETE MAGYAR KIRÁLY.5, Marka: MA, karjai: karok, a karperecek: úr, ura szótag. = MAGYAROK URA.6, Kartusa: keretes titulusa feletti jel: fentről lefele olvasom: ŐS ÚR, NAP FÖLD-

7, Kartusa: ÚR+A ÚR NŐ-NEK AZ URA. = -URA. ÚRNŐNEK AZ URA.

8, Kartusa: Me-Ző-Nek HON-Nak FŐ+MA+ARja. MAGYAR Mai UTU+RA. = MEZŐKNEK, HONNAK FŐMAGYARJA. MAGYAR UTAZÓ ÚR.A királyok Magyarországon is beutazták a birtokaikat, és ott laktak hosszabb ideig, majd tovább utaztak más kastélyaikba.

Összefoglalva:

Ősúr, jó magyar föld ura, fő-kos, a kusok királya.  Úr-képe, a nemes magyar. FEKETE MAGYAR KIRÁLY. MAGYAROK URA, ŐSÚR, NAPFÖLD URA. ÚRNŐNEK AZ URA. MEZŐKNEK, HONNAK FŐMAGYARJA, a MAGYAR UTAZÓ ÚR.


Afrikai magyar helynevek: " ... Délkelet-Afrika is a magyar őstörténet keretébe tartozik, mégis meglepődhetnek, hogy e tájnak abban ilyen nagy szerepet utalunk ki, hiszen ma az egész vidéken már sötét bőrű emberek élnek. Régen azonban nem így volt ..." (Katt az aláhúzottra a cikkhez.)
  "Az út elején, Arábiában sokszor látjuk Úr szavunkat, amint a következő helynevek igazolják:
URUK, = Urak
AR-MAH, = Úr+mag
AS-IR, = Az+úr
US-ARYAK, = Ős+árják
URAY-IR.AH,  = Urai írnak
 ABU-AR-IS, = Apa+úr+is(ten)...NA-FUD. = Nagy+föld...

...Sokszor előfordul ,szem' szavunk is a már ismert kombinációkban:
SAMM-AR (Szem úr),
SUM-MÁN (Szem mén),
AS-SAM (Ös szem),
SAM-I-TAH (Szemi törzs)...

  ...Külön kiemeljük az OMÁN (A Mén), 
HAD-RA-MUT (Hét Úr Marja, országa) és
YE-MEN (Jó Mén) területneveket.
Etiópiában: maga az Etiópia név is magyar, Hét Jó Fia.
Úr szavunkat találjuk az itteni nagy tartomány ER-ET-RA nevében, a mai Eritrea...

A Vörös-tenger régi neve is ER-UT-RA.

Továbbiak: UGRI,
AR-KAI, = Harka?
AR-KI-I-O, = Úr+kő+jó = Jó úr kője?
TIGRE, = Tigris
MÁT-AR, = Mátra
MED-ER, = Meder = Megyer
SAM-RE (Szemúr),
A-SM-AR (A Szemúr),
SOM-ALI (L/R: Szemúr),
AK-SUM (Égszem),
SEMI-EN (Szemhon),
SEM-ADA (Szematya),
DE-RA, Déra = Derű
 NÁD-ER (Nagyúr),..

DAB-RA, = Debrő
 MEN-AR, = Mén+úr
 GOND-AR, = Gondár
GUD-RU, Gödör = Gömör
GOD-ER, =Gömör

Egyéb magyaros nevek: SETIT (Sötét, azaz nyugati folyó),
ÁSTA-BOR-AS (Az Esti, nyugati folyó),
ABI, ABBAI (a Nílus Habi neve),
TA-NA (Nagy Tó, valóban az),
  BOR,-ANA (Bor Hona)....

... Mint MURA, =Mura
TURDA, = Torda
BUNDÁS, = Bundás
ABU-ZABÁD, =Atya-szabad = szabad atya
TAMB-URA, = Tambura
ABA-URUK, =Apa-urak
SAATA, = Sáta
LOKA, = Laka
  JOKAU = Jókai..."

A fekete magyarok egyik Dél-egyiptomi központja Napotthon:

 

 

beolvasas0036.jpg

Már korábbi leleteknél említettem, a képírás olvasását: a testrészek nem eredeti fogalmukkal, nem szótári jelentésükkel szerepelnek a szövegben, hanem csak hangtestükkel. Vagyis az ábrázolt tárgyaknak (szemnek, orrnak, karnak, mellnek) nincs értelembeli közük a szöveg mondanivalójához; azok ott csupán mint írásjelek, betűk szerepelnek. Éppen ezért nem kétséges, hogy már a legrégibb képírás esetében is szoros értelemben vett írással állunk szemben. Mivel azonban a figurává alakított rejtvényírás betűkészlete (az emberi testrészekkel jelezhető hangcsoportok száma) eléggé korlátozott, az effajta írással jobbára csak szavakat és néhány rövid mondatot lehetett írni, bár azok leírása is nagy leleményességet kívánt. Mindezek az elvek és módok a tiszta képírást folytató hieroglifikus írásmódban is szerepet játszottak.

Ezen a képen szintén így olvastam el a mondanivalókat. 

(Felhasznált irodalom: Dr. Baráth Tibor: A magyar népek őstörténete, és a Magyarságtudományi Intézet szabadon bemutatható művei. Képek az internet szabadon bemutatható képei.)

A jelek hangzós átírásai szabadon bemutathatók a honlapra való hivatkozással, „Kissúrék rovás és hieroglif megfejtései megjegyzéssel.” A kép olvasatát én publikáltam először.Dr. Baráth Tibor ( Canada, Montreal) is bemutatta e képet a következő magyarázattal:
„A következő képen (Okmánytár 30) a magyar nép MAATAR urát látjuk: kötényén madár
szerepel, erősen kiterjesztett szárnnyal (MAAT), amelynek végében a kobra (AR) látható.”  2012-02-05.-én publikáltam olvasatát e formában a rovasoldal.eoldal.hu honlapon, most átmásoltam ide, a magyar egyiptomi leletek gyűjteményébe. 2012-08-01.